Arkivet

Amatörfotografklubben har ett relativt stort och välskött arkiv med ungefär 5000 bilder från klubbens hela verksamhetsperiod. Dessutom har klubben en hel del dokument i sitt arkiv – bl.a. nästan alla mötesprotokollen.

Kort om fotografen Alfred Nybom och om hans verksamhet i Berlin under början av seklet samt några bilder av Gunnar Lönnqvist.

Klubben har en i finländska förhållande betydelsefull samling autokromer, dvs. tidiga färgdiapositiv. Autokrommetoden offentliggjordes sommaren 1907 och autokromerna blev genast en stor succé världen över.

En artikel om Valborg Sundwall som var aktiv i klubben på 1950-talet.

Något om klubbens pokaler och medaljer

Senare delen av 1930-talet var en aktiv period i AFK med en hel del tävlingar som programnummer. Några av de mera avancerade fotografer som deltog i dessa var Miliam Malmelin, Othmar Nyblin och Georg Tschernochvostoff.

Du kan nu bekanta dig med AFK:s äldsta protokoll på nätet. De ursprungliga protokollen är här så som de har skrivits, deras språk har i regel inte ändrats. Förutom protokollen finner du här också andra dokument som vi har ansett vara intressanta.

Historia i sammandrag

AFK:s gamla protokoll

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors