Kontakt

AFK:s styrelse och funktionärer

Styrelsen

Styrelsen når du via adressen styrelsen(@)afk.fi. Dessutom har vissa styrelsemedlemmar skild adress för direkt kontakt.

Foto: Patrik Lindström

Ordförande:
Catarina Söderström
Tfn: 040-505 3776
ordforande(@)afk.fi

Sekreterare:
Jan Hagelberg
Tfn: 050-347 3903

Tävlingssekreterare:
Lasse Krogell
Tfn: 040 045 3736
tavlingssekreterare(@)afk.fi

Viceordförande:
Johan Sundström
Tfn: 040 5120550
ordforande(@)afk.fi eller
Johan.Sundstrom@afk.fi

Skattmästare:
Birgitta Immerthal
Tfn: 040-532 2048
skattmastare(@)afk.fi

Peter Pratsch

Styrelsemedlem:
Peter ”Pede” Pratsch
Tfn: 040 8216775
Peter.Pratsch@afk.fi

Funktionärerna

Cirkulärredaktör
Matilda Saarinen
cirkularet(@)afk.fi

Arkivarie
Kristian Frantz
Tfn: 040-522 8638

Labbmästare, biträdande tävlingssekreterare:
Peter Stenius
Tfn: 050-381 2648
labbmastare(@)afk.fi

Klubbvärd:
Lars Wernbom
Tfn: 09-666 113

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors