Labbet

Boka labbet på https://labbet.afk.fi/bokning

Labbet finns på Tölögatan 52, i källaren. För att komma in behövs två nycklar, som fås av skattmästaren mot nyckelpant.

I labbet finns en dator med Adobe Lightroom Classic bildbehandlingsprogram, en printer och bord för tillskärning. Två fullt utrustade mörkrum står också till medlemmarnas förfogande

I labbet finns också ett bibliotek med fotolitteratur och fototidningar som medlemmarna kan läsa på plats. Endast en del av böckerna lånas ut. Anteckna lånen i lånehäftet!

WC finns i korridoren utanför labbet, kom ihåg att ta med nycklarna!

Utrustning

Labbutrustningen finns listad under rubriklänken ovan. Rätt att använda utrustningen förutsätter:

 • Att man tillsammans med labbmästaren eller motsvarande bekantat sig med användningen av utrustningen
 • Att man erlagt abonnentavgiften och fått ett lösenord till dator

Labbregler för mörkrumsanvändning

Avgifter för utskrifter på printern

Papper Storlek mm Pris (bläckåtgång) €
A6 105 × 148 0,55
A5 148 × 210 0,85
A4 210 × 297 1,60
A3 297 × 420 3,25
A3+ 328 x 483 4,10
A2 420 × 594 6,50

Vi använder eget papper. I ett häfte antecknar man hur mycket bläck som använts. I övrigt följer vi följande spelregler:

 • Inga egna program får användas
 • Inga disketter får användas
 • Endast labbmästaren får göra permanenta ändringar av inställningarna för Lightroom, Photoshop och printern. Om du behöver ändra inställningarna, återställ dem när du slutat arbeta
 • Abonnenterna har rätt till egen nyckel till labbet
 • Abonnenterna har rätt till ett eget konto på hårdskivan. Kontot har abonnentens namn.
 • Den som vill vara säker på att få jobba i lugn och ro skall boka tid på (se överst). Boka endast en tid åt gången
 • Notera alla problem i loggboken
 • Kurser har förtur till utrustningen
 • Klubben köper bläck och ser till att det alltid finns tillräckligt. Användaren betalar för använt bläck enligt tabellen ovan. Betalning till printerkassan i labbet, inte till labbkassan.
 • Betala enligt den minsta pappersstorleken som utskriften skulle ha rymts på. Exempel: Utskrift av en bild som är 25 x 20 cm på A3 papper. Man betalar för A4 eftersom bilden hade rymts på detta papper (29,7 x 21 cm).
 • Användaren ska meddela labbmästaren om något bläck håller på att ta slut eller om man lägger i sista färgpatronen. Anmäl också andra eventuella brister i apparaturen.
 • Användaren har eget papper med sig.

Minimera byten mellan photo- och matt-bläck eftersom detta slösar bort ansenliga mängder bläck. Se printerns instruktioner för mera information.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors