Protokoll 1960-1969

Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 28 januari 1960 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 27 medlemmar.

§ 2 Novembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 De försenade Utfärdsbilderna upphängdes och Turun Kamerats bedömning och kritik på magnetofonband åhördes. Då
bandet snurrat tillräckligt länge, framkom att Åbo Fotoklubb vunnit tävlingen och att den bästa fotografen varit herr
Lundsten från samma klubb. Han fick sålunda den första inteckningen i Utfärdslinsen. Inget pris utdelades i färg, ty
endast en kollektion deltog.

§ 4 Rolf Tötterström höll sitt föredrag med färgbilder om Kanarieöarnas undervattensvärld.

§ 5 Årets Bild var bedömd av Åbo Fotoklubb och vanns i seniorklass av Bert Carpelan och i juniorklass av Clas Nordman.
Intressepokalen i seniorklass erhöll Arend Stackelberg för sina 66 poäng och i juniorklass Johan von Numers för 27
poäng.

§ 6 Mästare för år 1960 blev Kristian Runeberg. Tävlingen var bedömd av C. Grünberg, B. Pihlström och Otso Pietinen.
Tre kollektioner deltog varav den bästa samlade 96 poäng och de två andra vardera 85 poäng.

[ ”M2″/ Kristian Runeberg (Italienskt, Eva, Hula-Hoop vid teatern, Tror du det?, Föräldralös), ”Vinter” (Spår, Snö,
Vinterhamn, Staket, Björk), ”Bättre borde det vara” (Vårdagsjämning, Gryning, Byns bästa, Skepparen, Farmors vals)
]

§ 7 Efter tedrickningen gallrades Månadens Bilder. Dessa var 18 stycken varav 10 godkändes.

[ ”Mansilhuett”/Arend Stackelberg, ”Brygga II”/Ewert Linder, ”Pluto IV” och ”Pluto V”/Clas Nordman, ”GSG”/Curt
Gerlin, ”Tro och vantro”, ”Soltork och nödrop” och ”Första tonåret”/P.O. Jansson, ”På isen” och ”Semester”/Allan
Grönvall ]

§ 8 Färgbildstävlingen hade samlat sju kollektioner. Bilderna var bedömda av Hilja Raviniemi, Yngve Bäck och Fredrik
Hackman. Den bästa kollektionen hade Allan Grönvall och den bästa enskilda bilden Robin Hackman. Bert Carpelan,
Oscar Heidemann och Rabbe Schauman erhöll hedersomnämnanden för sina bilder.

§ 9 De nya medlemmarna Berit Edin, Carl-Johan Boucht, Allan Helvamo och Walter Sjöblom antogs.

§ 10 Mötet avslutades c. kl. 22.30.


AFK:s färgbildstävling för Finlands Amatörer 1960.

Klass I. ( 7 deltagare, 28 bilder)
I pris ”Trio” Greta Jansson
II pris ”Höstruska” Robin Hackman
III pris ”Svart” Allan Grönvall
Hedersomnämnanden:
”Gräslik” Oscar Heidemann
”Brottsinstruktiv” Robin Hackman
”Lek” och ”Utskär” Greta Jansson

Klass II. (47 deltagare, 175 bilder)
I pris ”Svampar” Jan Wilkman
II pris ”Disneyland” Tor Krause
III pris ”Reflexer” Jan Wilkman
IV pris ”Vauhtia” Olli Koivisto
V pris ”Babs” Axel Cedercreutz
VI pris ”Nattbelysning” Bo Söderholm
Hedersomnämnanden:
”Den gamla samekvinnan” Britta Andersson
”Guldfisher” Birgot Ekroos
”Vitt och blått” Emil Ekroos
”Stjärnsmäll” Georg Hedberg
”Sommarkväll” Kai Lindroos
”Tie” Eero Pavela
”Lönnblom” Jan Wilkman
”2” Evert Linder


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 18 februari 1960 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 21 medlemmar.

§ 2 Januarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Sekreteraren presenterade de sista Photography Annual och Color Annual.

§ 4 Amatörtävlingen avgjordes. Den hade samlat fyra kollektioner och var bedömd av A. Hanste, M.A. Pitkänen och J.
Rouste. Segrare blev Johan von Numers, nu för andra gången, varför han uppflyttades till mästerklassen.

§ 5 Lars Nordlund presenterade Leica-närbildssystemet med bälgar och ringblixtar samt visade färgbilder av nattscener,
blommor, flygfän och kristaller i polariserat ljus.

§ 6 Tedrickning.

§ 7 Fotografisk Årsbok och Photography Yearbook med bildlån demonstrerades av ordföranden.

§ 8 Månadens Bilder gallrades av Talling, Fager och Lille. Av 14 bilder godkändes fyra.

[ ”Anax 1” och ”Anax 2″/Clas Nordman, ”Rast” och ”Vår”/Allan Grönvall ]

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 mars 1960 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 23 medlemmar.

§ 2 Februarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 De nya medlemmarna Rolf Karlsson, Björn Lönnberg och Leif Stenwall antogs.

§ 4 Ekonom Törnwall demonstrerade nya kameror.

§ 5 Bert Carpelan redogjorde i korthet för sina upplevelser i USA.

§ 6 Tedrickning.

§ 7 Månadens Bild hade samlat 14 bilder, men blott 3 godkändes.

[ ”Osams”/Oscar Heidemann, ”Spegling”/Allan Grönvall, ”Aifa”/Björn Lönnberg ]

§ 8 ”Min önskebild” diskuterades av Per Olov Jansson, Erik Kruskopf och Göran Törnwall.

§ 9 Mötet avslutades c. kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 21 april 1960 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranen öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 29 medlemmar.

§ 2 Marsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Tävlingen Arbetet avgjordes. Av 6 deltagare vann Curt Gerlin nu för andra gången. Allan Grönvall och Clas
Nordman erhöll hedersomnämnanden.

§ 4 Ordföranden redogjorde för Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning i Kouvola samt visade ett bildband av de
utställda svartvita bilderna.

§ 5 Reportagetävlingen hade samlat 4 kollektioner och vanns av Clas Nordman.

§ 6 Efter tedrickningen visade Bert Carpelan sin färgfilm ”New York, Open City”.

§ 7 De nya medlemmarna Jaakko Järvinen och Evert Söderberg antogs.

§ 8 Det hade samlats 12 st. Månadens Bilder, men blott 5 godkändes.

[ ”Plotmos 1” och ”Plotmos 2″/Clas Nordman, ”½”/Curt Gerlin, ”Komposition-3” och ”Tystnad”/Allan Grönvall ]

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.00.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie krogmöte torsdagen den 19 maj 1960 på Hotel Torni.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 16 medlemmar.

§ 2 Aprilmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Endast tre bildpar hade inlämnats till Utmanartävlingens andra etapp om G. Tschernochvostoffs minnespokal.
Bilderna var bedömda av Hilja Raviniemi, Kaj Nordberg och Osmo Taka från Kameraseura. Johan von Numers
kvarstod på första plats, tvåa blev Allan Grönvall och trea Björn Lönnberg.

§ 4 Fotografisk frågesport anordnades. Alla närvarande deltog och tävlingen vanns av Clas Nordman. Jarl Malmström
kom på andra plats.

§ 5 I Månadens Bild-tävlingen deltog 5 bilder. Av dessa godkändes två.

[ ”Tekniskt” och ”Glass”/Allan Grönvall ]

§ 6 Färgbilderna från Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning visades.

§ 7 Mötet fortsatte i form av fri samvaro med mat och dryck.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 september 1960 i Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 30 medlemmar.

§ 2 Majmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 P.O. Jansson berättade om sin guldgrävarfärd i Lappland och visade intressanta färgdias av guldklimpar och grodmän.

§ 4 O. Heidemann redogjorde för Förbundets sommarkurser.

§ 5 Efter teet bedömdes Månadens Bilder, av vilka tre godkändes.

[ ”Spegling”, ”Idyll” och ”Strandbjörkar”/Allan Grönvall ]

§ 6 Medlemmarna visade sina sommarbilder.

§ 7 Mötet avslutades kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 20 oktober 1960 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 31 medlemmar.

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Göran Törnwall redogjorde för tekniska nyheter på Photokina 1960, varefter Bert Carpelan stod för det bildmässiga
och visade ett intressant bildmaterial från utställningen.

§ 4 Tävlingen Qvinnan avgjordes för år 1960. Sex medlemmar deltog med nio bilder tillsammans. Tävlingen var bedömd
av Fredrik Hackman och Per Olov Jansson. Vinnare blev Oscar Heidemann, som nu fick sin andra inteckning i den
ståtliga qvinnopokalen.

§ 5 Bert Carpelan presenterade den amerikanska pressfotografen Wee Gees fotografiska karrikatyrer.

§ 6 Efter tedrickningen berättade Fredrik Hackman om Man Ray som experimentell fotograf, samt visade ett intressant
bildmaterial av hans arbeten.

§ 7 Månadens Bild hade samlat blott fyra bilder och av dessa godkändes en. [ ”Vänner”/Allan Grönvall ]

§ 8 De nya medlemmarna Francisca Stockmann och René Clement anmälde sig.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.00.


Protokoll fört vid AFK:s Årsmöte torsdagen den 24 november 1960 å Agronomföreningens lokal. Närvarande var 24
medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 18.45.

§ 2 Till protokolljusterare valdes fotograf Grünberg och ekonom Törnwall.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelse upplästes och godkändes, varefter styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

§ 5 Diskuterades följande av styrelsen framlagda ärenden:
a) Beslöts att Månadens Bild även i färg skall införas.
b) Beslöts att Agronomföreningens samlingslokal skall användas under det kommande verksamhetsåret.
c) Medlemsavgiften bibehölls vid mk 900:-
d) Beslöts att för studerande och skolelever införa en nedsatt medlemsavgift av mk 500:-

§ 6 Styrelsen återvaldes i sin helhet.

§ 7 Revisorerna H. Nybom och S. Sandell samt deras suppleanter Hj. Renholm och H. Herrmann återvaldes.

§ 8 Årsmötet slutade kl. 19.20.


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 71 verksamhetsår 1959-1960.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits en gång i
månaden, nämligen den 19.11., 28.1., 18.2., 24.3., 21.4., 19.5. och 22.10. Möteslokal har varit Agronomföreningens
samlingslokal, utom krogmötet i maj, som hölls på Hotel Torni.
Jul- och nyårsfesten firades traditionellt i Klaus Kurkis kabinett den 21 januari. Denna gång hade klubben inbjudit
Åbo, Västnylands och Pargas fotoklubbar att deltaga i festandet, men endast Åbo fotoklubb deltog.
Medlemsantalet utgör nu 115 personer, därav 7 hedersmedlemmar. Detta innbär en ökning av två personer. Trots
detta stora medlemsantal har blott ett 30-tal medlemmar besökt de ordinarie mötena och tävlingsintresset har ej varit
något att skryta med, dock en aning livligare än under föregående verksamhetsår. Klubben har även lyckats med litet
nyrekrytering, men resultatet borde fås bättre. Detta torde även lyckas om klubben fortsätter med den utåtriktade
verksamheten och propaganda den under detta verksamhetsår redan gått in för.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande hr. Fredrik Hackman, viceordförande fotograf Bert
Carpelan, skattmästare dir. Othmar Nyblin, kassör hr. Oscar Heidemann, värdinna frk. Margaretha Talling,
sekreterare ing. Allan Grönvall.
I tur att avgå är Hackman, Nyblin och Grönvall.
Revisorer har varit H. Nybom och S. Sandell samt deras suppleanter Hj. Renholm och H. Herrman.
Tävlingar.
Årets Bild vanns i seniorklassen av Bert Carpelan och i juniorklass av Clas Nordman samt intressepokalen i
seniorklass av Arend Stackelberg och i juniorklass av Johan von Numers.
Månadens Bild avgörs vid julfesten.
Utfärdspokalen utdelas ej i år.
Utfärdslinsen det nya vandringspriset, som donerats av Ab Instrumentarium, mellan Åbo, Västnylands,
Pargasfotoklubbar och AFK, vanns av Åbo Fotoklubb och tillföll herr Lundsten. I färg utdelades inget pris.
Mästerskapstävlingen 1960 var bedömd av C. Grünberg, B. Philström och Otso Pietinen samt vanns av Kristian
Runeberg.
Amatörtävlingen var bedömd av A. Hanste, M.A. Pitkänen och J. Rouste samt vanns av Johan von Numers för andra
gången.
Pokalen Qvinnan togs av Oscar Heidemann för andra gången.
Reportagetävlingen vanns av Clas Nordman.
Tävlingen Arbetet. Curt Gerlin fick sin andra inteckning i pokalen samt hedersomnämnanden gavs åt Allan Grönvall
och Clas Nordman.
Färgtävlingen bedömdes av Hilja Raviniemi, Yngve Bäck och Fredrik Hackman. Den bästa kollektionen hade Allan
Grönvall och den bästa enskilda bilden Robin Hackman. Bert Carpelan, Oscar Heidemann och Rabbe Schauman
erhöll hedersomnämnanden för enskilda bilder.
Utmanartävlingen om G. Tschernochvostoffs Minnespokal har gått i två etapper och Johan von Numers har hållit
första plats i vardera. Den tredje och sista etappen avgöres i dag.
Tävlingen om Kameraseuras Pokal är ej ännu avgjord.
Suomen Kameraseurojen Liittos Årsutställning, säsongens stora händelse, gick för AFK:s del rätt bra. 17 % av de
insända svartvita bilderna godkändes och 40 % av färgbilderna, vilket var den högsta procenten inom färggruppen
bland alla klubbarna. Bert Carpelan hade 3 svartvita och 2 färg, Curt Gerlin 1 svartvit, Allan Grönvall 4 färg, varav
ett diplom samt vandringspris för den bästa färgbilden, Fredrik Hackman 2 färg, Robin Hackman 1 färg, Walter
Hackman 1 färg, Clas Nordman 1 svartvit och Kristian Runeberg 1 svartvit bild.
Europafoto 1960. Klubben representerades av Bert Carpelan, Allan Grönvall, Per Olov Jansson, Fredrik Hackman och
Oscar Heidemann. Bert Carpelan fick en bild publicerad i katalogen.
Utfärder.
Klubbens traditionella utfärd företogs i januari tillsammans med representanter från Åbo Fotoklubb. Utfärden
uppdelades i två program. På förmiddagen strävade man omkring på Sveaborg och efter en snabb kaffelunch
beskådades Hanaholmens kraftverk.
Mötesprogram.
Förutom tävlingar har mötesprogrammen bestått av föredrag, kåserier, film- och bildvisningar. Den fototekniska delen
av programmet har bestått av presentation av fotolitteratur och tekniska nyheter. Vid novembermötet redogjorde Robin
Hackman för de högkänsliga filmerna och i januari beskådades Kanarieöarnas undervattensvärld i färg, som
förevisades av Ralf Tötterström. Den nya fotolitteraturen presenterades vid februarimötet och Lars Nordlund berättade
om närbildsfotografering samt visade ett stort antal ypperliga färgbilder av blommor, flygfän och kristaller i
polariserat ljus. Vid marsmötet diskuterades ”Min önskebild” av Per Olov Jansson, Erik Kruskopf och Göran
Törnwall. Bert Carpelan redogjorde i korthet för sina upplevelser i USA och Göran Törnwall demonstrerade kameror.
I april redogjorde ordföranden för Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning samt visade ett bildband av de
utställda svartvita bilderna. Bert Carpelan visade sin färgfilm ”New York, Open City”. I maj samlades medlemmarna
på Hotel Torni, var anordnades fotografisk frågesport, som vanns av Clas Nordman, och Jarl Malmström kom på
andra plats. Färgbilderna från Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning visades. I september berättade Per Olov
Jansson om sin guldgrävarfärd i Lappland samt visade intressanta färgdias av guldklimpar och grodmän. Vid
oktobermötet redogjorde Göran Törnwall för tekniska nyheter på Photokina 1960, varefter Bert Carpelan stod för det
bildmässiga och visade ett bildmaterial från utställningen. Han presenterade även den amerikanska pressfotografen
Weegees fotografiska karrikatyrer. Fredrik Hackman berättade om Man Ray, som experimentell fotograf samt visade
intressanta bilder av hans arbeten.
Utåt riktad verksamhet.
I april anordnade klubben en färgbildstävling för Finlands amatörer. Diapositiven visades offentligt i Finska
Handelshögskolan samt kritiserades av domarna Bert Carpelan, Fredrik Hackman och Per Olov Jansson. Dessutom
gavs det många goda råd angående färgfotografering. Fredrik Hackman visade en del av sina Indienbilder. Tävlingen
hade samlat 203 bilder av 54 deltagare och över 200 personer besåg bilderna. Prisen var fotomaterial, som donerats av
agenturfirmorna i branschen. Arrangemanget blev en ekonomisk framgång.
Klubbmedlemmarnas fotografier har varit utställda i Foto-biennalen i Jugoslavien och Italien, samt i flere andra
europeiska länder och i USA, Afrika, Asien och Australien.
Klubben står i stor tacksamhetsskuld till Hufvudstadsbladet och Nya Pressen, vilka bredvilligt publicerat mötesnotiser
till gagn för medlemsrekryteringen.
Gallup.
Styrelsen har påbörjat en gallupundersökning bland medlemmarna i form av ett frågeformulär till ledning för den nya
styrelsen vid utformandet av den kommande verksamheten. Tyvärr har styrelsen återfått blott ett mycket litet antal
besvarade formulär, varför man kan antaga, att intresset för klubbens aktiva verksamhet är något slappt.
Biblioteket är som känt nedpackat i lagret hos Finska Fotografiska dvs. Nyblins Magasin, varifrån det dock torde
förflyttas och bli tillgängligt på initiativ av klubbens energiska kassör.
Under det gångna året har en glädjande föryngring skett inom klubben. Styrelsen hoppas att denna utveckling skall
återspeglas i tävlingsdeltagande och önskar att den kommande styrelsen har initiativ och kraft nog för en intensifierad
utåtriktad verksamhet.
Helsingfors den 24 november 1960
Allan Grönvall
sekreterare


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 november 1960 å Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 29 medlemmar.

§ 2 Oktobermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Jul- och Nyårsfesten diskuterades och beslöts anordnas lördagen den 14 januari 1961 å restaurang Klaus Kurkis
kabinett.

§ 4 Referat av Fredrik Hackman om ”Den skrattande kameran”.

§ 5 Efter tedrickningen visade Bert Carpelan sin film ”Photokina 1960”.

§ 6 Sista etappen av Utmanartävlingen om G. Tschernochvostoffs Minnespokal avgjordes. Domare var fotograf Grünberg,
rådman Rothe och herr Schauman. Vinnare blev Johan von Numers med 29 poäng.

§ 7 Bert Carpelan visade den inte helt allvarliga komedifilmen ”A la Ylla” med Göran Törnwall och taxen Priky i
huvudrollerna.

§ 8 Månadens Bild hade samlat 6 bilder, varav 2 godkändes. [ ”Turistbuss”/Dorrit Holm, ”Namnlös”/Curt Gerlin ]

§ 9 Följande nya medlemmar antogs: Francisca Stockmann, Eva Björkenheimer, Runar Karlsson, Heinrich Iserman,
Björn Holmström och René Clement.

§ 10 Mötet avslutades kl. 21.35.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 26 januari 1961 å Agronomförenings samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 28 medlemmar.

§ 2 Årsmötets och novembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Föreslogs att § 5 i reglerna för Mästerskapstävlingen skulle ändras. Paragrafen borde lyda: ”Bilderna får icke tidigare
ha deltagit i någon fototävling eller varit utställda på någon fotoutställning.” Beslut om omändringen uppsköts till
följande möte.

§ 4 Mästerskapstävlingen hade samlat tre kollektioner. Tävlingen var bedömd av Bert Carpelan, Eino Hankima och Per
Olov Jansson. De sammanlagda poängen blev 86, 84.5 och 74. Vinnare för år 1961 blev Johan von Numers.

[ ”Xenar”/Allan Grönvall? (Semester, Teknik, Komposition-3, Frid, Porträtt), ”Da Capo” (Kväll, Plåtslagare, Vardag,
Kyrkkaffet väntar, Oulasvirta fotograferar) ]

§ 5 Lars von Haartman visade färgbilder från Kanada.

§ 6 Färgbildstävlingen, som var bedömd av Claire Aho, Othmar Nyblin och Gunnar von Wendt, avgjordes. Tävlingen var
enligt nya reglerna uppdelad i två klasser, A och B. Vardera klassen hade samlat sex kollektioner. Vinnare i klass A
för bästa kollektionen blev Bert Carpelan och den bästa enskilda bilden hade Robin Hackman. Klass B:s bästa
kollektion hade Curt Gerlin och bästa bild Håkan Malmberg.

§ 7 Efter teet bedömdes Månadens Bild. Två bilder deltog, varav den ena godkändes.

§ 8 Följande nya medlemmar anmälde sig: Per Johan Lindh, Tor Lindh och Mikael Wahlfors.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.00


Förord i anledning av AFK:s mästartävling 1961.

Vid bedömningen av årets Mästartävling har jag kunnat konstatera att endast tre kollektioner inlämnats. Detta
förklaras väl delvis av att klubben har rätt få medlemmar i mästarklass av vilka troligen de flesta är yrkesfotografer.
Så vitt jag förstår är avsikten med tävlingen att ge de längre hunna amatörerna möjligheten att mäta sig med
yrkesmännen. Visserligen är yrkesfotografernas tekniska skicklighet oftast överlägsen amatörernas, men de senare
brukar i allmänhet ha mera att komma med i fråga om det rent bildmässiga. Därför borde en tävling dem emellan ha
alla möjligheter att bli högklassig och jämn.
Men varför deltar då inte yrkesmännen? Jag tror inte att jag talar enbart för mig själv då jag påstår att de varken har
tid eller energi att göra bilder enbart för tävlingar. Borde man då inte överväga möjligheten att låta dem delta med
bilder som de tagit i sitt dagliga arbete? Det som nu hindrar detta är regeln att bilderna inte får vara tidigare
publicerade. Alla press- och reklamfotografer hamnar härigenom utanför, medan t.ex. porträttfotograferna får delta
med beställningsarbeten, vilket är inkonsekvent. Jag är medveten om att regeln är uppställd för att bibehålla
fotografens anonymitet, men vågar man inte tro på en rättvis och opartisk bedömning också om anonymitetens slöja i
viss mån skulle lyftas? Dessutom är det ju rätt sällan tidningarna sätter ut fotografens namn.
Jag kan ju inte garantera att slopandet av nämnda regel resulterar i en kvalitativ eller kvantitativ höjning, men jag vet
att flere yrkesmän har klagat över att regeln förhindrar deras deltagande. Jag ber alltså klubben ta detta under
övervägande, ty för en god representation i Liittos utställning är det nödvändigt med ett så livligt tävlingsdeltagande
som möjligt. Dessutom kan man hoppas att såväl de deltagande som de åhörande klubbmedlemmarna lär sig nånting
av att se på bilderna och lyssna på kritiken.
Helsingfors den 25 januari 1961
Bert Carpelan


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 23 februari 1961 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 29 medlemmar.

§ 2 Januarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordförande meddelade, att styrelsen beslutat uppskjuta Amatörtävlingen till aprilmötet på grund av ett alldeles för
svagt deltagande. En kollektion hade inlämnats.

§ 4 Styrelsens förslag till nya regler för Mästarskapstävlingen godkändes.

§ 5 Leopold Fischers bilder, metoder och diapositiv begrundades.

§ 6 Månadens Bild med motto ”Lek” hade samlat 3 svartvita och 8 färgbilder. Av dessa godkändes en svartvit och två
färgbilder.

§ 7 Te.

§ 8 Sune Jonssons diapositiv visades och kommentarerna upplästes av Bert Carpelan och Göran Törnwall.

§ 9 Följande nya medlemmar antogs: Per Johan Lindh, Tor Lindh och Mikael Wahlfors, samt följande anmälde sig: Maj
von Numers och Rolf Ringbom.

§ 10 Mötet avslutades kl. 21.50.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 23.3.1961 å Agronomföreningen.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 25 medlemmar.

§ 2 Protokollet från föregående möte upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden meddelade:
a) att fotograf Bremer kvarblive på en resa i Sverige och följaktligen inte kunde visa sina turkiska bilder. I stället hade
ett antal filmer anskaffats.
b) att reportagetävlingen uppskjutits till majmötet i väntan på flere deltagare, och
c) att AFK uppvaktat Kameraseura på deras 40 årsdag med en ljusstake att användas som vandringspris i
färgbildstävling mellan Kameraseura och AFK. Sekreterarens vattkoppor sändes en medlidsam tanke. De nya
medlemmarna Maj von Numers och Rolf Ringbom antogs.

§ 4 Till Hjärntrusten hade inlämnats en fråga angående månens storlek vid horisont resp. i zenit. Efter hänvändelse till
astronomisk sakkunskap kunde frågan besvaras. Storleksskillnad existerar ej.

§ 5 Ekonom Törnwall demonstrerade ingående Rolleis nya intressanta projektor.

§ 6 Vice ordföranden inledde en presentation av nyutkommen fotolitteratur med Photography Annual och Color Annual.

§ 7 Den första av kvällens filmer: Bert Haanstras ”Och havet fanns ej mer” visades.

§ 8 I väntan på teet refererade ordf. Photography Yearbook varefter man förundrade sig över McLarens film ”Dull begone
care”.

§ 9 Medan film böts i projektorn fortsatte ordf. med Fotografisk Årsbok, och så var det dags för en verklig filmsensation:
Bert Haanstras ”Glas”.

§ 10 Med livliga applåder slutade mötet kl. 22 men några verkliga filmfantaster stannade ännu kvar och såg om ett par av
filmerna.


Bilder sända från AFK till ”40th Anniversary of Oslo Kamera Klubb”, -utställning, 11-19 mars 1961 i Oslo.

1. Public Park Bert Carpelan
2. 0-1 Bert Carpelan
3. Duo Bert Carpelan
4. Strike Bert Carpelan
5. Till havs Curt Gerlin
6. Pika-Ajurit Curt Gerlin
7. Coming-home Allan Grönvall
8. Composition-3 Allan Grönvall
9. Meditation Allan Grönvall
10. Vintersol Allan Grönvall
11. Vid skiljemuren Fredrik Hackman
12. Guden Fredrik Hackman
13. Variation av gyllene snittet Fredrik Hackman
14. Tiggare Fredrik Hackman
15. Flirt Oscar Heidemann
16. Höst Oscar Heidemann
17. Skriet Oscar Heidemann
18. Semester Per Olov Jansson
19. Kvinnliga former Per Olov Jansson
20. Moune Per Olov Jansson
21. Zigenare Per Olov Jansson
22. Vägen Johan von Numers
23. Tvätt Johan von Numers
24. Porträtt av Krigare Johan von Numers
25. Hula-Hoop vid teatern Kristian Runeberg
26. Tror du det? Kristian Runeberg
27. Italienskt Kristian Runeberg


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 20 april 1961 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 28 medlemmar.

§ 2 En polsk fotokollektion på 52 bilder beskådades.

§ 3 Marsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 4 Vårutfärden diskuterades och beslöts att företagas söndagen den 14 maj till Borgbacken. Styrelsen meddelade att Åbo
Fotoklubb utmanats deltaga i tävlingen om Utfärdslinsen med bilder tagna på deras egen vårutfärd. Styrelsen
meddelade även att AFK ej fått något diapositiv med i SKL:s årsutställning.

§ 5 Fredrik Hackman mottog det av FIAP åt honom tilldelade diplom, som ger honom rätt att använda titeln AFIAP.

§ 6 Amatörtävlingen avgjordes. Den var bedömd av bildredaktör Erik Harthin samt fotograferna Max Pateau och Bert
Carpelan, alla från Hufvudstadsbladets Pressfoto. Tre kollektioner deltog och samtliga domare var närvarande samt
kritiserade bilderna. Vinnare blev Maj von Numers.

§ 7 Frågeformuläret analyserades. 21 medlemmar hade inlämnat sina svar. Vid analysen framgick att tekniken
intresserade mest och att smalfilmningen borde upptagas inom klubbens verksamhet.

§ 8 Ordföranden redogjorde för studiecirkelverksamheten, som styrelsen beslutat återupptaga för att få rum för program
berörande fotografins specialområden, som eventuellt intresserar medelmmarna. Studiecirkelmedlemmarna får själva
bestämma programmet, vilket i det närmaste skulle få formen av kursverksamhet. Ingen separat medlemsavgift skulle
uppbäras, men materialkostnaderna skulle medlemmarna få själva bekosta. Undervisningen kommer klubben att stå
för. Något cirkulär för studiecirkelmeddelanden kommer ej att utsändas, utan medlemmarna får själva ombesörja
kontaktverksamheten.

§ 9 Efter teet avgjordes tävlingen Arbetet. Fyra bilder deltog. Såsom domare fungerade fotograferna Claire Aho och Caj
Bremer samt Fredrik Hackman. Bert Carpelan vann tävlingen.

§ 10 Fotograf Caj Bremer visade både svartvita och färgbilder han tagit under en resa i Turkiet.

§ 11 I Månadens Bild-tävlingen deltog 6 svartvita och 11 färgbilder. Av dessa godkändes 3 bilder i vardera gruppen.

§ 12 Såsom ny medlem antogs Curt Richter.

§ 13 Mötet avslutades kl. 22.30


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 18 maj 1961 i Nyblins utställningslokal, Forum.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 32 medlemmar.

§ 2 Aprilmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Nyblins laboratorium besöktes. Efter rundvandringen i laboratoriet bjöds medlemmarna på kaffe.

§ 4 Tävlingen om Kameraseuras Pokal avgjordes. Såsom domare fungerade fotograferna Claire Aho, Per Olov Jansson
och Bert Carpelan. Fem deltagare hade samlat inallet 13 bilder. Allan Grönvall erhöll pokalen.

§ 5 Reportagetävlingen hade samlat tre reportage och vanns av Clas Nordman. Tävlingen var bedömd av samma domare
som Pokaltävlingen.

§ 6 Ordföranden redogjorde för SKL:s årsmöte och utställning. Claire Aho hade 3 färgpappersbilder på utställningen.
Curt Gerlin och Allan Grönvall hade vardera en svartvit bild. Av någon underlig orsak fick klubben inget
färgdiapositiv med på utställningen. I utställningskatalogen meddelas det, att diapositiven anlänt för sent.

§ 7 Per Olov Jansson berättade om grovkornig fotografering.

§ 8 Fyra bilder deltog i Månadens Bild. Av dem godkändes två.

§ 9 Hufvudstadsbladets pressfotoavdelning besågs.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 21 september 1961 i Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 23 medlemmar.

§ 2 Majmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden redogjorde för färgbildstävlingen ”Värileikki” mellan Kameraseura och AFK.

§ 4 Utfärdstävlingen avgjordes. Såsom domare hade fungerat Åbo Fotoklubb. 7 svartvita- och 12 färgbilder deltog.
Vinnare i svartvitt blev Oscar Heidemann och i färg Allan Grönvall.

§ 5 Göran Törnwall höll en teknisk kvart om val och montering av diapositiv.

§ 6 I Månadens Bild deltog 11 färgbilder av vilka 3 godkändes. Ingen svartvit bild deltog.

§ 7 Te.

§ 8 Claire Aho presenterade Carita Järvinen i färg.

§ 9 Mötet avslutades kl. 21.15.


Protokoll fört vid AFK:s Årsmöte torsdagen den 26 oktober 1961 å Agronomföreningens lokal. Närvarande var 28
medlemmar.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Till protokolljusterare valdes ing. Malmberg och hr. Gerlin.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelse upplästes och godkändes, varefter styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

§ 5 Val av styrelse. Följande medlemmar invaldes i den nya styrelsen: Fredrik Hackman, Margareta Tallning, Bert
Carpelan, Oscar Heidemann, Johan von Numers, Allan Grönvall.

§ 6 Beslöts att höja medlemsavgiften till mk 1.000:-, men för studerande och skolelever bibehölls avgiften vid mk 500:-.

§ 7 Frågan om ständiga- och hedersmedlemmar beslöts att uppskjutas till jubileumsåret.

§ 8 Till revisorer valdes O. Nyblin och G. Törnwall samt till deras suppleanter H. Nybom och H. Herrman.

§ 9 Årsmötet avslutades kl. 19.40.


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 72 verksamhetsår 1960-1961.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits en gång i
månaden, nämligen den 26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 18.5., 21.9. och 26.10. Möteslokal har varit Agronomföreningens
samlingslokal, förutom majmötet, då klubben vänligen blev inbjuden till Nyblins.
Jul- och Nyårsfesten firades traditionsenligt på restaurant Klaus Kurki den 14 januari.
Medlemsantalet utgör 110 personer, därav 7 hedersmedlemmar. Detta innebär en minskning av 5 medlemmar. Det
oaktat har blott ett 30-tal medlemmar besökt de ordinarie mötena. Nyrekryteringen har i stort sett täckt bortfallet av de
medlemmar, som strukits, på grund av två års obetalda medlemsavgifter.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande Hr. Fredrik Hackman, viceordförande fotograf Bert
Carpelan, skattmästare Dir. Othmar Nyblin, kassör Hr. Oscar Heidemann, värdinna Frk. Margaretha Talling,
sekreterare Ing. Allan Grönvall.
I tur att avgå är Talling, Carpelan och Heidemann.
Revisorer har varit H. Nybom och S. Sandell samt deras suppleanter Hj. Renholm och H. Herrman.
Tävlingar.
Tävlingsintresset har fortfarande varit rätt magert, men man får hoppas att studiecirkeln skulle råda bot därvidlag och
framförallt uppmuntra de nya medlemmarna till aktivt deltagande.
Följande tävlingar har anordnats under året:
Intressepokalen för Månadens Bild utdelades vid julfesten.
Utfärdspokalen vanns av Oscar Heidemann, färgpriset erhöll Allan Grönvall.
Utfärdslinsen avgjordes ej i år.
Mästerskapstävlingen 1961 bedömdes av Per Olov Jansson, Eino Hankima och Bert Carpelan. Mästare blev Johan von
Numers.
Amatörtävlingen vanns av Maj von Numers.
Pokalen Qvinnan avgöres i november.
Reportagetävlingen vanns av Clas Nordman.
Tävlingen Arbetet. Bert Carpelan fick sin andra inteckning i pokalen.
Färgtävlingen. Vinnare i klass A för bästa kollektion blev Bert Carpelan och den bästa enskilda bilden hade Robin
Hackman, i klass B togs kollektionspriset av Curt Gerlin och Håkan Malmberg hade den bästa enskilda bilden.
Ing G. Tschernochvostoffs Minnespokal vanns för evigt av Johan von Numers.
Kameraseurapokal erhöll Allan Grönvall.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning. Claire Aho hade tre färgpappersbilder godkända. Curt Gerlin och
Allan Grönvall hade vardera en svartvit bild med.
Vårutfärden företogs i maj till Borgbacken med omnejd. Nästan hela styrelsen deltog.
De övriga mötesprogrammen.
Styrelsen har försökt utforma mötesprogrammen enligt de riktlinjer, som fjolårets gallupundersökning gav.
Sålunda beskådades i november Fredrik Hackmans bildkåseri ”Den skrattande kameran” och två av Bert Carpelans
smalfilmer. Vid januarimötet visade dr. Lars von Haartman färgbilder från Kanada. Den österrikiske fotografen
Leopold Fischers solarisationsbilder och den svenske fotografen Sune Jonssons människo- och miljöbilder
begrundades i februari. Vid marsmötet visades holländska och kanadensiska filmer. Caj Bremer visade vid aprilmötet
bilder i svartvitt och färg från Turkiet och dessutom upphängdes en polsk fotoutställning. I maj besöktes Nyblins
laboratorium och Hbl:s pressfotoavdelning, dessutom berättade Per Olov Jansson om grovkornig fotografering. Claire
Aho presenterade i september fotomodellen Carita Järvinen i färg.
Det fototekniska inslaget har bestått av sporadiska tekniska kvarter och medlemmarnas vetgirighet har tillfredställts av
hjärntrusten.
Utåt riktad verksamhet.
Klubben sände en representationskollektion till Oslo Kameraklubbs 40-års jubileumsutställning. Kontakt har tagits
med Kameraseura för gemensam färgbildstävling och med Karlstads Fotoklubb för bildbedömning.
Studiecirkeln.
Då gallupundersökningen visade att en del av klubbens medlemmar önskade delta i fototekniska studiecirklar, har
sådana grundats i svartvitt, färg och smalfilmning. Cirklarnas fortsatta verksamhet beror på deltagarnas intresse.
Biblioteket.
Lokalfrågan har lösts genom att Oscar Heidemann har lovat upplåta nödigt utrymme. Transporten och
katalogiseringen av materialet återstår.
Hufvudstadsbladet och Nya Pressen har bredvilligt publicerat mötesnotiser. Detta har gagnat medlemsrekryteringen
och åstadkommit en glädjande föryngring inom Klubben. Man får hoppas att de nya medlemmarna även aktivt deltar i
klubbens verksamhet och att de nya styrelsemedlemmarna måtte ha kraft och energi att fortsätta med det, som den
gamla styrelsen lämnat ogjort.
Helsingfors den 26 oktober 1961.
Allan Grönvall
sekreterare


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 26 oktober 1961 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.40, närvarande var 37 medlemmar.

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Per Olov Jansson visade färgbilder från Lappland och Norge.

§ 4 Teet avnjöts.

§ 5 Pastor Kalima visade tre färgfilmer.

§ 6 Följande nya medlemmar antogs: fröken Barbro Gardberg och arkitekten Sverker Gardberg.

§ 7 Färgbildstävlingen avgjordes. Såsom domare hade fungerat Per Olov Jansson, Arto Hallakorpi och Runar Heljo. I
klass A deltog fem kollektioner då däremot klass B bestod av blott tre stycken. Vinnare i A blev Bert Carpelan och den
bästa bilden hade Walter Hackman. B klass vanns av Göran Törnwall och med bästa bild kom Oscar Heidemann.

§ 8 Mötet avslutades kl. 22.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 23 november 1961 å Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Viceordförande öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 32 medlemmar.

§ 2 Årsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Oktobermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 4 Jul- och Nyårsfesten diskuterades och beslöts hållas i Klaus Kurkis kabinett den 12.1.1962.

§ 5 ”Färglek” -färgtävlingen mellan Kameraseura och AFK för år 1961 avgjordes. Karlstads Fotoklubb i Sverige hade
bedömt bilderna. 79 bilder deltog och vinnare blev Kameraseura med 89 poäng mot AFK:s 31.

§ 6 Efter teet delgavs resultatet av tävlingen ”Qvinnan”. Vinnare blev Bert Carpelan.

§ 7 Fotograf Otso Pietinen höll föredrag om färgbilder på papper.

§ 8 Månadens Bild hade samlat 8 färgbilder, varav 2 godkändes.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.20.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 februari 1962 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Viceordförande öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 15 medlemmar.

§ 2 Novembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Konstaterades att januarimötet, som hade formen av en exkursion till TV-studion i Fredriksberg, hade samlat 27
medlemmar.

§ 4 Följande nya medlemmar antogs: fröken Bonsdorff, herr Hans Hägg och herr Jan Windmüller.

§ 5 Ekonom Törnwall demonstrerade 8 mm:s smalfilmskameror och herr Karlsson två Paillardkameror samt visade en
film från Paillard-fabriken.

§ 6 Bert Carpelan, Robin Hackman och Johan von Numers visade och kommenterade sitt personliga urval av bilder ur
årets fotoböcker, avbrutet av te.

§ 7 Robin Hackman redogjorde om mikrofotografering.

§ 8 Mötet avslutades kl. 22.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 mars 1962 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Viceordförande öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 26 medlemmar.

§ 2 Februarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 En bildkollektion om 40 fotografier från Sydfrankrike, tagna av den tyska fotografen Hans W. Silveter, utställdes.

§ 4 Skådespelaren Leif Wager visade 7 av sina fina smalfilmer.

§ 5 Mötet avslutades kl. 21.45.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 26 april 1962 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Viceordförande öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 19 medlemmar.

§ 2 Marsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Lars Nordlund redogjorde för systemkameran.

§ 4 Te.

§ 5 Sekreteraren berättade om SKL:s årsmöte och utställning.

§ 6 Bert Carpelan visade färgdias från Paris till musik.

§ 7 Mötet avslutades kl. 22.05.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 17 maj 1962 i form av en exkursion till Studio Pietinen,
Drumsö.

§ 1 Fotograf Otso Pietinen redogjorde för studions verksamhet.

§ 2 Rundvandring i studion.

§ 3 Tävlingen Arbetet avgjordes. Domare var fotograf Otso Pietinen och vinnare blev Bert Carpelan.

§ 4 Te.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 20 september 1962 i Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Sekreteraren öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 18 medlemmar.

§ 2 Sekreteraren redogjorde för en semesterresa i färg i Norge.

§ 3 Fröken Synnöve Rinne visade färgbilder från Sydafrika.

§ 4 Te.

§ 5 Färgbildstävlingen, som var bedömd av artisterna Eronen, Hallakorpi och P.O. Jansson, avgjordes. Nio kollektioner,
fem i A- och fyra i B-klass, hade inlämnats. I A-klass hade Bert Carpelan både bästa kollektion och bästa bild, och
samma gällde för Curt Gerlin i B-klass.

§ 6 Mötet avslutades kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s Årsmöte torsdagen den 25 oktober 1962 å Agronomföreningens lokal. Närvarande var 22
medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.25.

§ 2 Direktör Othmar Nyblins minne hedrades med en tyst minut.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 6 Val av styrelse. I tur att avgå var redaktör Hackman, med. kand. von Numers och ing. Grönvall. Dessutom hade fru
Nyholm bett om att få avgå. Red. Fredrik Hackman och ing. Allan Grönvall återvaldes. Fotograf Lis Carpelan invaldes
och likaså magister Robin Hackman för ett år i stället för fru Nyholm. Fröken Dorrit Holm valdes, såsom extra
medlem till värdinna.

§ 7 Medlemsavgiften beslöts bibehållas vid mk. 1.000:-, samt för studerande 500:-.

§ 8 Angående kommande program beslöts att antalet svartvita tävlingar skulle minskas på grund av det ringa
deltagarantalet under de senaste åren, att studiecirkelverksamheten skulle försöka upplivas samt att programmen för
övrigt skulle följa de tidigare riktlinjerna.

§ 9 Till protokolljusterare valdes vice häradshövding Rothe och ekonom Törnwall.

§ 10 Till revisor valdes C. Grünberg och C. Törnwall samt till deras suppleanter H. Nybom och C. Groundstroem.

§ 11 Årsmötet avslutades kl. 20.05.


Årsberättelse för Amatörklubben i Helsingfors r.f. 73 verksamhetsår 1961-1962.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits en gång i
månaden, nämligen den 26 oktober, 23 november, 24 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj och 20 september.
Möteslokal har varit Agronomföreningens samlingslokal, förutom januarimötet, som hade formen av en exkursion till
TV-studion i Fredriksberg, och majmötet, då klubben vänligen blev inbjuden till Studio Pietinen på Drumsö.
Jul- och Nyårsfesten firades traditionsenligt på restaurant Klaus Kurki den 12 januari.
Medlemsantalet utgör 103 personer, därav 6 hedersmedlemmar. Detta innebär en minskning av 7 medlemmar. Det
oaktat har blott c. 30 % av medlemmarna besökt de ordinarie mötena.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande herr Fredrik Hackman, viceordförande fotograf Bert
Carpelan, skattmästare herr Oscar Heidemann, tävlingssekreterere med. kand. Johan von Numers, värdinna fru Saga
Nyholm, sekreterare ing. Allan Grönvall. I tur att avgå är Hackman, von Numers och Grönvall.
Revisorer har varit O. Nyblin och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och H. Herrman.
Tävlingar.
Tävlingsintresset i färg har stigit en aning, men i svartvitt har det fortfarande varit rätt magert.
Följande tävlingar har anordnats under året:
Mästerskapstävlingen 1962 avgjordes ej.
Amatörtävlingen avgjordes ej heller i år.
Pokalen Qvinnan vanns av Bert Carpelan.
Tävlingen Arbetet. Bert Carpelan fick sin tredje inteckning i pokalen.
Utfärdstävlingen och Utfärdslinsen avgörs i dag.
Reportagetävlingen avgjordes ej i år.
Färgbildstävlingen uppdelades detta verksamhetsår i två tävlingar, 1961 och 1962.
Färg 1961: Vinnare i klass A för bästa kollektion blev Bert Carpelan och den bästa enskilda bilden hade Walter
Hackman. I klass B togs kollektionspriset av Göran Törnwall och Oscar Heidemann hade den bästa enskilda bilden.
Färg 1962: I A-klass hade Bert Carpelan både bästa kollektion och bästa bild och samma gällde för Curt Gerlin i B-
klass.
Tävlingen Färglek mellan Kameraseura och AFK vanns för år 1961 av Kameraseura med 89 poäng mot AFK:s 31
poäng.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning. Två färgpappersbilder och tre färgdias av Claire Aho godkändes,
likaså tre färgdias av Bert Carpelan, som dessutom fick diplom och vandringspris för bästa färgkomposition. I svartvitt
deltog ej klubben.
Vårutfärden företogs i maj till Fredrik Hackmans sommarställe i Porkkala. Åtta medlemmar deltog.
De övriga mötesprogrammen.
Vid okotbermötet visade pastor Heikki Kalima tre av sina smalfilmer och Per Olov Jansson visade färgbilder från
Lappland och Norge. I november höll fotograf Otso Pietinen föredrag om färgbilder på papper. Bert Carpelan, Robin
Hackman och Johan von Numers visade och kommenterade sitt personliga urval av bilder ur årets fotoböcker vid
februarimötet. Dessutom redogjorde Robin Hackman om mikrofotografering. I mars visade skådespelaren Leif Wager
några av sina fina smalfilmer och därtill utställdes ett femtiotal fotografier från Sydfrankrike, tagna av den tyska
fotografen Hans W. Silveter. Vid aprilmötet visade Bert Carpelan färgdias från Paris till musik. Sekreteraren berättade
om SKL:s årsmöte och utställning. Fröken Synnöve Rinne visade vid septembermötet färgbilder från Sydafrika och
Allan Grönvall redogjorde för en semesterresa i färg till Norge.
Det fototekniska inslaget har bestått av tekniska kvarter och materialdemonstrationer.
Studiecirkeln har ej sammanträffat under det gångna verksamhetsåret. Trots att en föryngring har skett inom klubben
har intresset för studiecirkelverksamheten dock ej vuxit.
Biblioteket. Oscar Heidemann har upplåtit nödigt utrymme för biblioteket. En del av klubbens tidskrifter har redan
iordningsställts hos honom, men största delen av materialet väntar på transport och katalogisering.
Hufvudstadsbladet och Nya Pressen har bredvilligt publicerat mötesnotiser, vilket har gagnat medlemsrekryteringen.
Styrelsen hoppas att de nya medlemmarna även aktivt deltar i klubbens verksamhet, och att det kommande
verksamhetsåret måtte rymma energi, spänning och trivsel.
På styrelsens vägnar
Helsingfors den 25 oktober 1962
Allan Grönvall


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 25 oktober 1962 å Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 20.10, närvarande var 28 medlemmar.

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Te serverades.

§ 4 Utfärdstävlingen avgjordes. Den var bedömd av Turun Kamerat. Vinnare i svartvitt blev Allan Grönvall och i färg
Oscar Heidemann.

§ 5 Tävlingen Utfärdslinsen -ÅFK-AFK, som även var bedömd av Turun Kamerat, avgjordes. AFK vann Linsen för i år,
och Oscar Heidemann hade samlat mest poäng.

§ 6 Lis och Bert Carpelan höll en spansk dialog i färg.

§ 7 Mötet avslutades kl. 21.40.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 november 1962 å Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.10, närvarande var 25 medlemmar.

§ 2 Oktobermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 P.K. Jaskari redogjorde för bildbedömningen.

§ 4 Bilderna som deltog i tävlingen ”Färglek” mellan Kameraseura och AFK, visades. Kameraseura vann tävlingen för år
1962 med 82 poäng mot AFK:s 38.

§ 5 Göran Törnwall höll en teknisk kvart.

§ 6 Te.

§ 7 Tävlingen Qvinnan avgjordes. Den hade samlat nio bilder och bedömdes av P.K. Jaskari. Bert Carpelan fick sin andra
inteckning i pokalen.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 24 januari 1963 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Mötet började efter force majeure beroende på sabotageförsök från agrart håll, först kl. 19.40. Närvarande var 21
medlemmar.

§ 2 Sekreteraren uppläste protokollet från föregående möte, och ordföranden brättade om SKL:s årsmöte och utställning
som kommer att hållas i Tammerfors den 20-21 april.

§ 3 Fotograf C. Grünberg visade vackra färgbilder och berättade om en resa till Wien med omnejd.

§ 4 Årets mästartävling avgjordes. Den var bedömd av fotograf Claire Aho, red. Lars Bruun och mag. Eero Raviniemi,
och vanns av Lis Carpelan. Fem kollektioner deltog.

[ ”Barnens värld”/Lis Carpelan (Akrobat, Undran, I parken, Tittut, En blomma åt far), ”Sett på stan” (Onkohan tuo
minulle, Suojatie, Resenär, Sett på stan 1 och 2), ”Kinofilm” (Promenad på solstranden, TV producent, En vandrerska,
Paul Kletzky, Grotesk), ”Sparta” (Sparta 1-5), ”1-5” (Kaffe, Blad, Katten, Komposition, Moderliga känslor) ]

§ 5 Styrelsemedlemmarna hade plockat ut belysande bilder ur årets fotoböcker, och dessa visades och kommenterades.

§ 6 Mötet upplöstes kl. 22.05.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte den 21 februari 1963 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 23 medlemmar.

§ 2 Januarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Såsom representanter till Liittos årsmöte valdes Fredrik Hackman och Bert Carpelan.

§ 4 Ing. Kaarlo Heliö visade tre 8 mm färgfilmer.

§ 5 Lars Nordlund presenterade ett behändigt vattenfilter samt klamrar och pincetter.

§ 6 Te.

§ 7 Ing. Heliö visade en svartvit 8 mm smalfilm.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.10.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 21 mars 1963 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 25 medlemmar.

§ 2 Februarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Följande nya medlemmar antogs: studeranden Ulla Finnilä, Peter Lindgren, Christina Makkonen, fil.lic. Rolf
Qvickström, fröken Julia Röneholm och Eleiza Sjöberg, herr Roger Strandell, herr Tage Strandström, studerande Leif
Öster.

§ 4 Ing Allan Grönvall demonstrerade miniatyrkamerans användning, i svartvitt och i färg.

§ 5 Lis och Bert Carpelan pratade om fotoalbum.

§ 6 Te.

§ 7 Dr. Walter Hackman visade Table-Top bilder i färg.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.45.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 25 april 1963 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Sekreteraren öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 19 medlemmar.

§ 2 Sekreteraren redogjorde för SKL:s årsmöte.

§ 3 Robin Hackman refererade förbundets årsutställning i korthet.

§ 4 Göran Törnwall berättade om nyheterna på Fotokina.

§ 5 Te.

§ 6 Vårutfärden diskuterades och man beslöt att företaga den till Högholmen Kristihimmelsfärdstorsdagen den 23 maj.

§ 7 Amatörtävlingen avgjordes. Fem kollektioner hade insänts. Tävlingen bedömdes av Groundstroem, Törnwall och
Grönvall. Amatörpriset för år 1963 vanns av Christina Makkonen.

§ 8 Seppo Saves färgbilder från Nya Guinea beskådades.

§ 9 Mötet avslutades kl. 21.50.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 16 maj 1963 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Sekreteraren öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 22 medlemmar.

§ 2 Aprilmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Färgbilderna från SKL:s årsutställning 1963 visades.

§ 4 Oscar Heidemann visade naturbilder i färg.

§ 5 Te.

§ 6 Allan Grönvall visade ett urval färgdiapositiv.

§ 7 Följande nya medlemmar antogs: tekniker Torbjörn Bäckström, herr Fred Fewster, studerande Karl-Mikael Knüpfer
och Björn Öhman.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 26 september 1963 i Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Viceordförande öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 34 medlemmar.

§ 2 Majmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ekonom Lindroos presenterade Polaroidsystemet i svartvitt och färg.

§ 4 Färgbildstävlingen avgjordes. Den var bedömd av Claire Aho, G. Groundstroem och Gunnar von Wendt. Sex
kollektioner deltog i klass A och fem i klass B. Vinnare i klass A för bästa kollektion och bästa bild blev Lis Carpelan.
I klass B togs kollektionspriset av Christel Sundman och Agneta Limnell hade den bästa bilden.

§ 5 Följande nya medlemmar antogs: herr Boris Lindqvist, studerande Fred Ohert, Christel Sundman, och herr Lennart
Wassholm.

§ 6 Pappersbilder från SKL:s årsutställning 1963 visades i form av en diapositivserie tagen på färgfilm.

§ 7 Mötet avslutades kl. 21.30.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f.:s Årsmöte torsdagen den 24 oktober 1963 i
Agronomföreningens lokal. Närvarande var 24 medlemmar.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Till protokolljusterare valdes Bror Hästö och Johan von Numers.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 6 Val av styrelse: I tur att avgå var Bert Carpelan, Oscar Heidemann och Robin Hackman samt extra medlemmen Dorrit
Holm, som invalts för ett år. Alla tre medlemmar omvaldes.

§ 7 Till revisorer valdes C. Grünberg och G. Törnwall samt till deras suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem.

§ 8 Jubileumsåret diskuterades och man beslöt att vid novembermötet tillsätta en arbets- och festkommitté, som får till
uppgift att sköta om jubileumsprogrammet, festligheterna och förbundets årsutställning.

§ 9 Medlemsavgiften beslöts bibehållas vid mk 10:-, samt för studerande mk 5:-.

§ 10 Årsmötet avslutades kl. 19.40.


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 74 verksamhetsår 1962-1963.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits den 25
oktober, 22 november, 24 januari, 21 mars, 25 april, 16 maj och 26 september. Möteslokal har varit
Agronomföreningens samlingslokal.
Jul- och Nyårsfesten firades traditionellt på restaurant Klaus Kurki den 11 januari.
Medlemsantalet utgör 120 personer, därav 6 hedersmedlemmar. Detta innebär en ökning av 17 medlemmar. De
ordinarie mötena har besökts av c. 30 % av medlemmarna.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande red. Fredrik Hackman, viceordföranden fotograf Bert
Carpelan, skattmästare herr Oscar Heidemann, tävlingssekreterare magister Robin Hackman, bibliotekarie fotograf Lis
Carpelan, sekreterare ing. Allan Grönvall, samt såsom värdinna fröken Dorrit Holm.
I tur att avgå är Bert Carpelan, Oscar Heidemann och Robin Hackman, samt extra medlemmen Dorrit Holm, som
invaldes för ett år.
Revisorer har varit C. Grünberg och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem.
Tävlingar.
Tävlingsintresset i färg har varit rätt normalt, men i svartvitt har det varit svagt. Man kan dock säga, att antalet
svartvita bilder vid tävlingarna varit något större än under föregående verksamhetsår.
Följande tävlingar har anordnats under året:
Mästerskapstävlingen 1963. Mästare blev Lis Carpelan.
Amatörtävlingen vanns av Christina Makkonen.
Pokalen Qvinnan. Bert Carpelan fick sin andra inteckning i pokalen.
Utfärdstävlingen avgöres i dag.
Utfärdslinsen avgjordes ej i år, ty Åbo Fotoklubb anordnade ingen utfärd.
Reportagetävlingen avgjordes ej heller i år.
Färgbildstävlingen. Vinnare i klass A för bästa kollektion och bästa bild blev Lis Carpelan. I klass B togs
kollektionspriset av Christel Sundman och Agneta Limnell hade den bästa bilden.
Tävlingen Färglek mellan Kameraseura och AFK vanns för år 1962 av Kameraseura med 82 poäng mot AFK:s 38
poäng.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning. Claire Aho hade en svartvit, en färgpappers- och tre färgpositiv
utställda. Lis Carpelan hade en svartvit och en färgbild och Bert Carpelan två svartvita och tre färgbilder antagna.
Dessutom fick Bert Carpelan ett diplom samt vandringspokalen för bästa situationsbild.
Vårutfärden företogs i maj till Högholmen. Femton medlemmar deltog.
De övriga programmen.
Vid oktobermötet höll Lis och Bert Carpelan en spansk dialog i färg. Novembermötet innehöll enbart tävlingar, men
vid januarimötet visade fotograf C. Grünberg vackra färgbilder från Wien med omnejd samt dessutom visades och
kommenterades bilder ur årets fotoböcker. I februari visade ing. Kaarlo Heliö 8 mm smalfilmer och i mars redogjorde
dr. Walter Hackman för Table-Top bilder i färg. Vid samma möte demonstrerade ing. Allan Grönvall
miniatyrkamerans användning samt visade bildexempel i svartvitt och färg. Lis & Bert Carpelan pratade om
fotoalbum. Vid aprilmötet beskådades Seppo Saves färgbilder från Nya Guinea. Robin Hackman och Allan Grönvall
redogjorde dessutom för förbundets årsmöte och utställning, varefter ekonom Göran Törnwall refererade Fotokina. I
maj visades färgbilder från förbundets årsutställning. Oscar Heidemann visade vid mötet naturbilder i färg och Allan
Grönvall ett urval färgbilder. Vid septembermötet presenterades årsutställningens pappersbilder i form av en
diapositivserie tagen på färgfilm.
De fototekniska programmen har bestått av tekniska kvarter och materialdemonstrationer.
Biblioteket har ej helt kunnat iordningsställas. Det har visat sig, att utrymmet Oscar Heidemann upplåtit för
ändamålet, är för avsides beläget, för att medlemmarna effektivt skall kunna utnyttja biblioteket. Dessutom har någon
nyanskaffning ej skett på flera år, varför böckernas och tidskrifternas värde börjar vara enbart historiskt.
Biblioteksfrågan kommer troligen att lösas efter det att klubben firat sitt 75 års jubileum, ty frågan har även en
ekonomisk bakgrund.
Hufvudstadsbladet och Nya Pressen har bredvilligt publicerat mötesnotiser. Detta har varit till stor nytta för
medlemsrekryteringen.
Samtidigt som styrelsen konstaterar att tävlingsintresset under det gångna året varit i stigande uttrycker den en
förhoppning om att det även varit instruktivt och önskar att jubileumsåret måtte förlöpa i en anda av nya impulser och
gamla traditioner.
På styrelsens vägnar
Helsingfors den 24 oktober 1963
Allan Grönvall
sekreterare


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 oktober 1963 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Viceordföranden öppnade mötet kl. 19.40, närvarande var 30 medlemmar.

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Bror Hästö visade en japansk film om Nikon-kameran.

§ 4 Utfärdstävlingen avgjordes. Den var bedömd av Agneta Limnell, Göran Törnwall och Robin Hackman. 14 svartvita
färgbilder deltog i tävlingen. Allan Grönvall tog utfärdspriset både i svartvitt och i färg.

§ 5 Te.

§ 6 Ett antal smalfilmer av den holländska mästerfilmaren Haanstra visades.

§ 7 Mötet avslutades kl. 23.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 21 november 1963 i Agronomföreningens
samlingslokal.

§ 1 Sekreteraren öppnade mötet kl. 19.30, närvarande var 32 medlemmar.

§ 2 Årsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Oktobermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 4 Tävlingen ”Utfärdslinsen” mellan ÅFK och AFK avgjordes. Den var bedömd av magistrarna Hilja och Eero
Raviniemi, och hade samlat 46 bilder. AFK vann tävlingen för 1963 med 70 poäng mot ÅFK:s 40 poäng. Bert
Carpelan får beundra pokalen för ett år, ty han samlade 28 poäng med sina färgbilder.

§ 5 Magister Eero Raviniemi berättade om färgfotograferingens tekniska finesser.

§ 6 Te.

§ 7 Elva bilder deltog i tävlingen ”Qvinnan”. Olavi Varonen och Fredrik Hackman bedömde tävlingen vid mötet. Ulla
Finnilä fick sin första inteckning i pokalen.

§ 8 Tävlingen ”Färglek” mellan Kameraseura och AFK avgjordes för år 1963. Odert Lecksachéwitz, Erkki Vaalle och
Pekka Ryynänen hade bedömt tävlingen. AFK vann med 65 poäng mot 55. De personliga resultaten var följande: 1.
Robin Hackman, AFK. 2. Hilja Raviniemi, Ks. 3. Risto Lounema, Ks. 4. Bert Carpelan, AFK. 5. Lars Nordlund, AFK.
6. Christel Sundman, AFK. 7. Heikki Salmela, Ks. 8. Robin Hackman, AFK. 9. Atte Rusanen, Ks. 10. Risto Lounema,
Ks. 11. och 12. Lis Carpelan, AFK. 13. Reino Niiniranta, Ks. 14. och 15. Olavi Varonen, Ks. Tillsammans deltog i
tävlingen 26 bilder från AFK och 35 från Kameraseura.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.15.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 23 januari 1964 i Agronomföreningens samlingslokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20, närvarande var 31 medlemmar.

§ 2 Direktör Alfred Nyboms frånfälle hedrades men en tyst minut.

§ 3 Novembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 4 Mästerskapstävlingen avgjordes. Den hade samlat fem kollektioner och var bedömd av Eino Hankima, Per Olov
Jansson och Fredrik Hackman. Mästare för i år blev Robin Hackman med 108 poäng. De andra kollektionerna fick
104, 104, 99 och 77 poäng.

[ ”AB”/Robin Hackman (Modern dialog, En fågel i handen, Farlig skog, Konstruktion i frost, Blick),
”Kompott”/kanske Lis Carpelan? (Julljus, Syster i vimlet, Elele, Hundlek, Vattuskräck), ”Ljus och skugga”/kanske
Allan Grönvall? (Kupor, Reflexer, Rymd, Ytor, Cirklar), ”1963”, ”Försök-64” (Sellas, Stundens allvar, Vinter, Vår i
luften, Pannmakarna) ]

§ 5 Pokalskörden från år 1963 utdelades.

§ 6 Te.

§ 7 Lis och Bert Carpelan visade sina smalfilmer ”Early Autum” och ”Lis och Bert i St.Christina”.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.20.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 20 februari 1964 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande: Fredrik Hackman, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 29 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20.

§ 2 Januarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 De nya medlemmarna stud. Märtha Holmqvist, hr. Kurt Blomberg, stud. Anders Crohns och hr. Helge Rejström
antogs.

§ 4 Färgbildssamlingen ”Around the World with PSA” förevisades. Samlingen innehöll 200 diapositiv från 18 länder och
den visades för första gången vid Photographic Society of America:s kongress 1962.

§ 5 Amatörtävlingen uppsköts till marsmötet på grund av att blott två kollektioner inkommit.

§ 6 Te.

§ 7 Herr Bror Hästö demonstrerade jodkvartslampor.

§ 8 En grundkurs i fotografi inleddes. Fredrik Hackman höll ett föredrag om kamerans historia.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 19 mars 1964 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande Fredrik Hackman, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 27 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.25.

§ 2

Februarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Amatörtävlingen avgjordes. Tre kollektioner deltog i tävlingen, som var bedömd av Lis och Bert Carpelan. Den vanns
av Christina Makkonen för andra gången. Tvåa blev Leif Öster och trea Torbjörn Bäckström.

§ 4 Fredrik och Robin Hackman berättade om perspektiv i bilden.

§ 5 Reportagetävlingen hade samlat sex kollektioner och bedömdes av Per Olov Jansson och Gunnar von Wendt.
Tävlingen vanns av Leif Öster, på andra plats kom Lis Carpelan och på tredje Bert Carpelan.

§ 6 Te.

§ 7 Per Olov Jansson redogjorde för hur en reklambild kommer till.

§ 8 Mötet avslutades kl. 22.00


Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. styrelsemöte den 13 januari 1964 hos Robin Hackman.

75-års festen och SKL:s årsmöte och utställning.
Utställningen 18-26 april på Galleri Hörhammer.
18.4.
kl. 14.00 Utställningen öppnas
Färgbilder förevisas
kl. 16.00 75-årsfestens gratulationer mottages. Årsmötet öppnas utan officiella ärenden.
kl. 18.30 Intern högtidlighet
kl. 19.30 Middag
19.4.
kl. 10.00 Morgonkaffe
kl. 11.00 – Årsmötets officiella förhandlingar
kl. 13.30
kl. 14.00 Lunch
kl. 16.00 Färgbildsvisning

SKL:s och AFK:s utställningskommitté
Ordförande: Bert Carpelan
Sekreterate: Robin Hackman
Ekonomi: Lis Carpelan och Göran Törnwall
Festkommittén: Gunnar von Wendt, Agneta Limnell, Dorrit Holm, Allan Grönvall


[ Ur Bilagan till cirkuläret Nr 4/64

Ärade medlem.

Lördagen den 18 april firar Amatörfotografklubben sin 75:te födelsedag. Den organiserade delen av programmet
omfattar:
kl. 14.00 Öppnandet av klubbens historiska 75-årsutställning och Suomen
Kameraseurojen Liittos årsutställning i Galeri Hörhammer, Georgsgatan 11.
kl. 16.00 AFK:s Jubileumsmöte och öppnandet av Förbundets årsmöte i Hotell Klaus Kurki.
kl. 18.30 AFK:s interna solenna högtidlighet, varvid klubben bjuder på cocktail i restaurant Arkadias
kabinett, Fredriksgatan 48.
kl. 19.30 Festsupé i restaurant Arkadia, varvid medlemmarna bjuder sig själva á mk 15:-. Mörk
kostym. Bindande anmälningar torde riktas till Allan Grönvall, tel. 45 44 01 eller 44 36 74 (hem)
före måndagen den 13 april, helst tidigare.
Emedan programmet bland andra lustigheter även upptar dans, hoppas festkommittén att medlemmarna i mån av
möjlighet medtager partner (dam eller kavaljer).
Som en naturnödvändighet serveras en dagen-efter-lunch på söndagen kl. 13 i Hotell Klaus Kurki, á 7:-. Anmälningar
till denna såsom ovan.
Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till ovannämnda evenemang.
Felskommittén. ]


[ Ur Hufvudstadsbladet 24.4.1964

Amatörfotografklubben begår sitt 75-årsjubileum i Galeri Hörhammer dels som arrangör av Suomen Kameraseurojen
Liittos årsutställning, dels genom en återblick på sin egen verksamhet 1889-1964. Det största intresset tilldrar sig
avgjort klubbens retrospektiva kollektion. Vår tids historia har haft kemeran som en ständig följeslagare, och fast man
på klubbens jubileumsexpo sällan har haft intrycket att stå ansikte mot ansikte med de avgörande ögonblicken, bevarar
de gamla bilderna i alla fall tillräckligt mycket av tidsandan för att väcka ett intresse utöver det rent estetiska.
Inflytandet från tidens allmänna konstströmningar har varit påtagligt både under klubbens första period och senare;
ögnar man genom klubbens ”regentlängd” under slutet av 1800-talet, återfinner man både Thorsten Waenerberg och
Fredrik Ahlstedt i spetsen för dess styrelse. Några prov på de båda konstmålarnas fotografiska produktion får man
visserligen inte se, men det ensamma trädet i Walter Jakobssons ”kväll” (1912) påminner onekeligen till komposition
och stämningsinnehåll om en ”düsseldorfare”. Mera realistiskt ser Nils Wasastjerna på världen. Hans av snickarglädje
präglade, detaljskarpa verandainteriör (1895) kan erinra om Berndtsons borgerliga realism. Hos Alfred Nybom åter
blommar jugendstilen i sällsynt renhet. Det är linjespelet hos Edelfelts porträtt av Aino Ackté (1901) eller Ida Aalberg
(1902) man återfinner hos de trånande unga skönheter skönheter Nyboms kamera fångat. Tidstypiskt är bilden av
fotografen framför sin segrande kollektion (1903), som en entusiastisk jury inte nöjt sig med att prisbelöna enbart som
sådan, utan också för inramningens skull. Ett äkta fotografiskt grepp finner vi i Daniel Nyblins självporträtt (1895)
med dess oberörda min och cigarrens offerrök bolmande i slingor mot taket. Och i Harry Hintzes bild från
Alexanderstodens avtäckning möter vi faktiskt kameran som reporter – för 7 decennier sedan. Förbluffande väl har W.
Schohins färgdiapositiv från omkr. 1912 stått sig. Det gäller i synnerhet stilleben, medan landskapen är mera flau.
Inte utan oro undrar man om våra egna färgbilder kommer att stå sig lika bra i våra barnbarns ögon?
Någon gång på 30-talet förefaller en mera medveten estetik att bryta igenom hos våra amatörfotografer. G.
Tschernochvostoffs hamnmotiv i dimma och hans trädgren mot blankt vatten är representativa exempel på denna
kamerakonst. Ett sökande efter rent estetiska effekter har säkert varit nödvändigt, inte minst för att föra fotografin
vidare som konstart, men det har också många gånger lockat fotograferna in på områden, där kameran aldrig kan
konkurrera med radernål eller pensel. Ett mindre romantiskt, mera funkisbetonat formspråk finner vi i R. Roos 30-
talsbilder, bl.a. av en trappuppgång. Det är en stil, som i extrem tillspetsning återkommer ännu i Fredrik Hackmans
mondrianska ”variation av gyllene snittet” (1956) eller Robin Hackmans nonfigurativa ”analys” (1956). En mera fränt
realistisk och kanske också mera äkta fotografisk linje representeras av Caj Bremers marknadsbild och Johan von
Numers bassar på manöver.
Kameraseurojen Liittos årsutställning presenterar 73 bilder i svartvitt, 12 färgpappersbilder och 44 diapositiv. Det
finns alltså mycket att välja på. För min del har jag bland de svartvita bilderna stannat inför Lis Carpelans kollektion
bestående av två utomordentliga hundbilder och ett härligt omedvetet gymnstiserande barn. Mänskligt fängslande är
Mikko Savolainens ”kamrater” och Matti Halmenpääs ”zigenarnas vardag”, en bild som fångats ur den absolut rätta
vinkeln. Över huvud är den tekniska nivån på de svartvita bilderna anmärkningsvärd, men det friska greppet saknas i
många av dem. Landskapen kämpar i regel en ojämn strid mot den kompakta tråkigheten, och ingen teknisk briljans
kan överskyla det banala i t.ex. Jouko Könönens två knölsvanar eller torkan i Matti A. Pitkänens prisbelönta ”fjädrar”.
Färgbilderna på papper har börjat bli helt acceptabla, men de i och för sig vackra fotografierna av gråa bredväggar
med ett stänk av rött, en kvist med höstlöv eller ett fågelbräde, har redan hunnit bli ett standardmotiv inom
färgfotograferingen och är knappast fräschare än knölsvanarna. Raimo Säiläs forsande vattenledningar är lite matt i
färgen men är i alla fall en fin komposition med ett friskt motiv.
En mycket stor del av våra bildknäppare sysslar väl numera huvudsakligen med färgfotografering, och man får
hoppas, att så många som möjligt tar tillfället i akt och studerar den kollektion av färgdiapositiv, som visas vardagar
kl. 12.30 och 16.30. Som så ofta då det gäller färgfotografering, tar också denna gång närbilderna priset. Per-Olov
Funcks ”eye” och ”färg” står i särklass, den förra en studie av två uggleaktiga kvisthål i en stockända, med ett stänk av
Paul Klee eller Jean Dubuffet i bildsynen, den senare en rent abstrakt färgstudie, ett sällsynt lyckoskott med kameran.
Ett skickligt skott är också Kyösti Salojärvis ”intresse”, två höns, som sträcker på halsarna bakom en ladugårdsruta.
L.v.H.


Protokoll för vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 23 april 1964 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 32 medlemmar.

§ 1 Sekreteraren öppnade mötet kl. 19.25.

§ 2 Bert Carpelan berättade i korthet om 75-års festligheterna och Förbundets årsmöte samt utställningen.

§ 3 Vårutfärden beslöts företas till Sveaborg den 7 maj.

§ 4 Gunnar von Wendt visade en spökfilm.

§ 5 Te.

§ 6 Dir. G. Lönnqvist visade bilder han tagit under sina unga år. Dessutom visade och refererade han Schohins färgbilder.

§ 7 75-års bildtävlingen avgjordes. 18 bilder deltog. Domare var Walter Hackman och Lars Nordlund. Vinnare blev Bert
Carpelan.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 september 1964 i Café Primulas kabinett.

§ 1 Vice ordföranden öppnade mötet kl. 19.15, närvarande var 21 medlemmar. De avlidna medlemmarnas Alfred Nyboms
och H. Herrmans minne hyllades med en tyst minut.

§ 2 Ab Valovarjo Oy:s representant demonstrerade Kodaks Instamatic system och visade en 16 mm resefilm producerad
av Kodak.

§ 3 Medan förfriskningarna beställdes och serverades beskådades en Leonar-kollektion pappersbilder tagna av
fotograferna Caj Bremer och Jussi Pohjakallio samt Seppo Saves.

§ 4 Den kända smalfilmaren arkitekt Margaretha Stigzelius visade två av sina prisbelönade smalfilmer.

§ 5 Under kvällens lopp anmälde sig följande nya medlemmar: Tom Turunen, Svante Ekholm, Werner Schlebach och Stig
Drejer.

§ 6 Mötet avslutades vid 22.15-tiden.


Protokoll fört vid Amatörfotogrfklubbens i Helsingfors r.f.:s Årsmöte torsdagen den 22 oktober 1964 i
Agronomföreningens lokal. Närvarande var 21 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20.

§ 2 Till protokolljusterare valdes Walter Hackman och Gunnar von Wendt.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 6 Val av styrelse. I tur att avgå var Lis Carpelan, Allan Grönvall och Fredrik Hackman samt extra medlemmen Dorrit
Holm, som invalts för ett år. Därtill hade Robin Hackman bett om att få avgå. Lis Carpelan, Allan Grönvall, Fredrik
Hackman och Dorrit Holm omvaldes. I stället för Robin Hackman invaldes Karl-Johan Grönholm för ett år.

§ 7 Revisorerna C. Grünberg och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem omvaldes.

§ 8 Medlemsavgiften beslöts bibehållas vid mk 10:-, samt för studerande mk 5:-.

§ 9 Årsmötet avslutades kl. 19.50.


Årsberättelse för Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f. 75 verksamhetsår 1963-1964.

Då vi ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret kan vi konstatera att jubileumsfestligheterna i viss mån satte sin
prägel på verksamheten. Ordinarie månadsmöten har dock såsom tidigare hållits en gång i månaden under säsongen,
förutom maj, som blev möteslös, men den skadan kommer att tas igen senare. Möteslokal har varit
Agronomföreningen, förutom septembermötet som hölls i Café Primulas kabinett.
Medlemsantalet har under året visat en glädjande ökning och utgör nu 133 personer därav 9 hedersmedlemmar, mot
120 vid föregående verksamhetsårs slut. Speciellt glädjande är det stora antalet ungdomar som sökt sig till klubben,
det är ju de, som skall föra verksamheten vidare.
Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Redaktör Fredrik Hackman, viceordförande Fotograf Bert
Carpelan, skattmästare Hr. Oscar Heidemann, tävlingssekreterare Magister Robin Hackman, värdinnor Fotograf Lis
Carpelan och Fröken Dorrit Holm, sekreterare Ingenjör Allan Grönvall. I tur att avgå är Fredrik Hackman, Lis
Carpelan och Allan Grönvall. Revisorer har varit C. Grünberg och G. Törnwall som ordinarie och H. Nybom och G.
Groundstroem som suppleanter.
Klubbens 75-års jubileum firades under såväl solenna som uppsluppna former den 18 april. Festligheterna inleddes
med öppnandet av klubbens historiska minnesutställning i Galleri Hörhammer. Utställningen omfattade ett hundratal
fotografier från åren 1880-1960.
Vid Jubileumsmöte i Hotel Klaus Kurki mottog ordföranden gratulationer från Kameraseurojen Liitto och från
klubben närstående fotoklubbar. Suomen Kameraseurojen Liittos hederstecken i guld tilldelades fotograf Per Olov
Jansson och i silver red. Fredrik Hackman och hr. Oscar Heidemann.
Vid en intern högtidlighet i rest. Arkadias kabinett kallades följande medlemmar till hedersmedlemmar: Doktor
Hjalmar Peder, Fotograf Per Olov Jansson, avd.chef. Rabbe Schauman och farmaseut Margaretha Talling.
Festsupén avnjöts tillsammans med Suomen Kameraseurojen Liittos årsmötesdeltagare i rest. Arkadia. Vid festen
donerade dir. Gunnar Lönnqvist till klubben 250 st. aktier i NFB och genom dir. Lönnqvist erhöll klubben av firman
Oy Valovarjo Ab en Kodak Retina Reflex kamera att användas som pris i en fototävling för amatörerna. Ang. andra
gratulationer se bilaga.
Styrelsen tackar alla som medverkat till att genomföra festprogrammet.
I samband med jubileet var AFK värd för Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte och arrangör av förbundets
årsutställning som anordnades samtidigt som klubbens historiska utställning i Galeri Hörhammer. Föjande
medlemmar fick bilder med på årsutställningen: svartvitt: Lis Carpelan, 3 bilder + diplom, samt vandringspokalen för
bästa situationsbild. Bert Carpelan, 1 bild + diplom, Allan Grönvall, 2 bilder, Robin Hackman, 3 bilder, samt Johan
von Numers, 1 bild. Färg: Lis Carpelan, 2 bilder, Bert Carpelan, 2 bilder, Allan Grönvall, 1 bild, samt Robin
Hackman, 1 bild.
Klubbens verksamhet i övrigt har varit delad mellan möten och utfärder.
Möten. Ordinarie månadsmöten har hållits den 21 nov., 23 jan., 20 febr., 19 mars, 23 april, 24 sept., och i dag den 22
oktober.
Förutom tävlingar har mötesprogrammen varit följande: I november berättade mag. Eero Raviniemi om
färgfotograferingens tekniska finesser och i januari visade Lis och Bert Carpelan två smalfilmer. Vid februarimötet
visades färgbildssamlingen ”Around the world with PSA” varefter Bror Hästö demonstrerade jodkvartslampor och
Fredrik Hackman berättade om kamerans historia. I mars berättade Robin och Fredrik Hackman om perspektiv i
bilden och Per Olov Jansson redogjorde för hur en reklambild kommer till. Direktör Gunnar Lönnqvist visade i april
9×12 diapositiv som han tagit omkring 1915 samt ett antal färgdiapositiv av W. Schohin från samma tid. Ytterligare
visades en spökfilm av Gunnar von Wendt. Vid septembermötet demonstrerades Kodaks Instamatic-system och en
resefilm producerad av samma företag fyllde ut demonstrationen. Efter att en kollektion pappersbilder av Caj Bremer,
Jussi Pohjakallio och Seppo Saves beskådats visade arkitekt Margaretha Stigzelius två av sina prisbelönade
smalfilmer, och i dag får vi se Agfas Rapid system och en film av Per Olov Jansson.
Tävlingar.
Tävlingar har hållits i normal utsträckning och deltagarantalet har ökat från i fjol. Speciellt kvinnor har ryckt fram på
bred front. Men vi hoppas på att ännu livligare deltagande främst från de nya medlemmarnas sida.
Utfärdstävlingen från Högholmen vanns av Allan Grönvall i såväl svartvitt som färg.
Utfärdslinsen mellan Åbo Fotoklubb och AFK vanns av AFK och Bert Carpelan samlade mest poäng.
Tävlingen Färglek mellan Kameraseura och AFK vanns likaså av AFK med 65 poäng mot 55. Robin Hackman vann
hela tävlingen och placerade blev dessutom följande AFK-medlemmar: 4) Bert Carpelan, 5) Lars Nordlund, 6)
Christel Sundman, 8) Robin Hackman, samt 11) och 12) Lis Carpelan.
Färgbildstävlingen avgöres i dag.
Mästerskapstävlingen vanns av Robin Hackman.
Amatörtävlingen vanns av Christina Makkonen för andra gången. Hon uppflyttades sålunda till Mästarklass.
Reportagetävlingen vanns av Leif Öster.
75-års tävlingen vanns av Bert Carpelan.
Pokalen Qvinnan vanns för ett år av Ulla Finnilä.
Utfärder.
Vårutfärden företogs i maj till Sveaborg och i september anordnades en höstlig fotograferingspromenad till Gallen-
Kallela muséet på Linudden. Det bildmässiga resultatet beskådades vid novembermötet.
Exkursioner har inte företagits. En planerad färd till Televisionsstudion i Fredriksberg har uppskjutits till början av
december.
Biblioteket har inte kunnat utnyttjas av medlemmarna på grund av bristande utrymme. Det är tillsammans med
klubbens bildarkiv förvarat i Oscar Heidemanns källare. En liten klubblokal är ett stort önskemål för framtiden.
De avgående styrelsemedlemmarna nedlägger sina mandat i den säkra förvissningen om att det finns nya yngre krafter
som är redo att fortsätta vad de äldres tynande krafter påbörjat eller lämnat ogjort. Framtiden synes oss relativt ljus,
medlemsantalet är stadigt i stigande och jubileumsfestligheterna synes mot all förmodan ha stärkt klubbens ekonomi.
För detta är vi stor tack skyldig alla de firmor och enskilda som ekonomiskt har stött evenemanget. Dagstidningar har
bredvilligt infört mötesnotiser till gagn för medlemsrekryteringen, och många av de yngre medlemmarna har gjort
personlig propaganda för klubben, vilket betydligt sänkt medlemmarnas medelålder. Vi hoppas att de unga har
intresse för att aktivt ta del i verksamheten, och måtte detta intresse också avspegla sig i den nya styrelsens
sammansättning och kommande initiativ
Helsingfors den 22 oktober 1964
Bert Carpelan vice ordförande
Allan Grönvall sekreterare


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 oktober 1964 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande: Fredrik Hackman, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande 28 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.50.

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 De nya medlemmarna Stig Drejer, Svante Ekholm, Werner Schlebach och Tom Turunen antogs.

§ 4 Hr. Widell från Oy Stevesta Ab demonstrerade det nya Agfa Rapid systemet.

§ 5 Färgbildstävlingen avgjordes. Den hade samlat 7 kollektioner i klass A och B samt var bedömd av P.O. Jansson, hr.
Karlsson och Allan Grönvall. Klass A vanns av Bert Carpelan, som även hade den bästa bilden. Hedersomnämnanden
erhöll Lis Carpelan, Curt Gerlin och Robin Hackman. I klass B hade Karl-Johan Grönholm den bästa kollektionen och
den bästa bilden. Leif Öster erhöll hedersomnämnande.

§ 6 Te.

§ 7 Fotograf Per Olov Jansson visade en smalfilm från Lappland.

§ 8 Mötet avslutades kl. 22.30.Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 26 november 1964 i Agronomföreningens
samlingslokal. Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 28 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Oktobermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Utfärdstävlingen avgjordes. Den var bedömd av Claire Aho och Gunnar von Wendt. I svartvitt hade inlämnats blott en
bild, varför ”Utfärdspokalen” ej avgjordes. I utfärdsfärgen deltog 34 bilder och Bert Carpelan blev vinnaren. Bilderna
var tagna under utfärderna till Sveaborg och Tarvo.

§ 4 Te.

§ 5 Ing. Ahlstedt redogjorde om stereofotografering i teori och praktik samt projicerade ett stort antal stereobilder.

§ 6 Anordnades en bordstävling vari 60 bilder deltog. Ricky Ahlqvist vann tävlingen.

§ 7 De nya medlemmarna: Ricky Ahlqvist, Magnus Buchert och Birgitta Lindström antogs.

§ 8 Mötet avslutades kl. 23.45.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 28 januari 1965 i HBL:s matsal, Mannerheimvägen 18.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 26 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.45 efter en rundvandring i HBL-Pressfoto.

§ 2 Novembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Mästartävlingen avgjordes. Den var bedömd av Caj Bremer, C. Grünberg och Lars von Haartman. Fyra kollektioner
deltog. Mästare för i år blev Lis Carpelan, Johan von Numers kom på andra plats.

[ ”Skala”/Lis Carpelan (Svart kaffe, Sminkloge, Patrull, Motorstopp, Hattiknott) 111½ p., ”Fem”/Johan von Numers
90+ p., ”Minolta”/Allan Grönvall (Sång, Öl, Lugn, Höst, Aku Ankka) 87- p., ”K-J”/K.J. Grönholm (Svart och vitt,
Söndagsmorgon, Hjul, Gammal sko, Romulus och Remus) 82 p. ]

§ 4 Retina-tävlingens första etapp, ”Helg” avgjordes. Lis och Bert Carpelan samt Robin Hackman hade bedömt den. Fem
medlemmar, med inalles tolv bilder, deltog. Ricky Ahlqvist vann första etappen.

§ 5 Bilderna från tävlingen Färglek, mellan Kameraseura och AFK, visades. Kameraseura vann pokalen för alltid.
Poängfördelningen i sista etappen var 98-22 till Kameraseuras fördel.

§ 6 Mötet avslutades kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 25 februari 1965 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Karl-Johan Grönholm. Närvarande var 27 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Januarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordförande läste upp programmet för SKL:s årsmöte och utställning i Lahtis den 24-25 april.

§ 4 Amatörtävlingen avgjordes. Den var bedömd av Bert Carpelan, Allan Grönvall och Erik Hathin. Tre kollektioner
deltog. Karl-Johan Grönholm vann tävlingen för i år.

§ 5 En kollektion humoristiska Kodakfärgdiapositiv förevisades.

§ 6 Ann-Marie Gripmans bildkollektion bestående av barnbilder beskådades.

§ 7 Ingeniörerna K. Heliö och T. Väänänen visade smalfilm.

§ 8 Mötet avslutades kl. 21.30.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 25 mars 1965 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 29 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Februarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden meddelade, att styrelsen sänt ett förslag till SKL:s årsmöte om att bildkollektioner även kunde deltaga i
årsutställningen.

§ 4 Ekon. Wennerberg demonstrerade Leicaflex-kameran.

§ 5 Tävlingen ”Qvinnan” avgjordes. Den var bedömd av Arto Helakorpi, P.O. Jansson och fru Lea Tikkanen. Tävlingen
hade samlat tio fotografier och vanns av Lis Carpelan.

§ 6 Teet avnjöts, varefter de nya medlemmarna ing. Bruno Ahlstedt och hr. Sven Feldt antogs.

§ 7 Retinareflextävlingens etapp ”Humor” avgjordes. Tolv bilder deltog. Domarna var samma, som för Qvinnan.
Humorvinnare blev Karl-Johan Grönholm.

§ 8 Fru Tove Olsoni-Nilsson visade färgbilder.

§ 9 Mötet avslutades c. kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 22 april 1965 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 22 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20.

§ 2 Beslöts, att vårutfärden göres till Borgbacken tisdagen den 25 maj kl. 18.30.

§ 3 Jyväskylän Kameraseuras utmaning till färgtävling antogs.

§ 4 Lis Carpelan redogjorde för färgfilmens egenskaper och visade bildexempel.

§ 5 Såsom ny medlem antogs Ernst Ekholm.

§ 6 Te.

§ 7 Oscar Heidemann visade en film från Fazers sommarutfärd.

§ 8 Reportagetävlingen avgjordes. Domare var Rabbe Schauman. Fyra kollektioner deltog. Bert Carpelan vann tävlingen
för i år.

§ 9 Lis Carpelan visade en smalfilm ”Fångsten”.

§ 10 Mötet avslutades kl. 22.05.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 20 maj 1965 hos Foto-Nyblin, Mannerheimvägen 18.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 27 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.10.

§ 2 Färg- och svartvita laboratorierna genomtittades.

§ 3 Nyblin bjöd på kaffe med dopp.

§ 4 Retina-tävlingens etapp ”Gatan” avgjordes. Den vanns av K-J. Grönholm.

§ 5 Färgtävlingen Jyväskylän Kameraseura – AFK hade avgjorts. Domare var Olavi Varonen och Reino Niiniranta. AFK
vann tävlingen med 116 poäng mot 94.

§ 6 En trickfilm ”Den magiska lådan” visades.

§ 7 Mötet avslutades kl. 21.45.


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 23 september 1965 i Agronomföreningens
samlingslokal. Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 16 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Majmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 En färgpappersbildkollektion tagen av deltagarna i internationella ungdomsledarkursen för fotografi i Österrike
beskådades.

§ 4 Utfärdstävlingen från utfärden till Borgbacken hade samlat blott en kollektion färgbilder, varför ingen tävling kunde
hållas.

§ 5 Retina Reflex-tävlingens etapp ”Kontrast” avgjordes. Den var bedömd av Robin Hackman och Allan Grönvall. Sex
färg- och sex svartvita bilder deltog. Etappvinnare blev K-J. Grönholm.

§ 6 Te.

§ 7 De nya medlemmarna Christina Hackman, R. von Weissenberg och Ernst Ekholm antogs.

§ 8 Färgdiapositivkollektion 1965 – PSA – ”Around the World” visades.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.00


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f.:s Årsmöte torsdagen den 21 oktober 1965 i
Agronomföreningens samlingslokal. Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 24
medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.05.

§ 2 Till protokolljusterare valdes ing. Ahlstedt och hr. Buchert.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§ 5 Medlemsavgiften beslöts bibehållas vid mk 10:-, samt för studerande mk 5:-.

§ 6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 7 Val av styrelse. I tur att avgå var Bert Carpelan, Oscar Heidemann och Karl-Johan Grönholm samt extra medlemmen
Dorrit Holm, som invalts för ett år. Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes.

§ 8 Revisorerna C. Grünberg och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och C. Groundstroem omvaldes.

§ 9 Beslöts, att det kommande programmet skall följa i samma spår som föregående år.

§ 10 Årsmötet avslutades kl. 19.20.


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 76 verksamhetsår 1964-1965.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits den 22
oktober, den 26 november, den 28 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj och den 23 september. Möteslokal
har varit Agronomföreningens samlingslokal förutom vid exkursionsmöten i januari hos HBL-Pressfoto och i maj hos
Foto-Nyblins.
Jul- och Nyårsfesten firades traditionellt på restaurant Klaus Kurki den 15 januari.
Medlemsantalet utgör 139 personer, därav 9 hedersmedlemmar. Detta innebär en ökning av 6 medlemmar. De
ordinarie mötena har besökts av c. 30 % av medlemmarna.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande fotograf Bert Carpelan, viceordförande redaktör
Fredrik Hackman, skattmästare herr Oscar Heidemann, bibliotekarie fotograf Lis Carpelan, tävlingssekreterare herr
K-J. Grönholm, sekreterare ingenjör Allan Grönvall, samt såsom värdinna fröken Dorrit Holm.
I tur att avgå är Bert Carpelan, Oscar Heidemann och Karl-Johan Grönholm, samt extra medlemmen Dorrit Holm som
invalts för ett år.
Revisorer har varit C. Grünberg och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem.
Tävlingar.
Tävlingar har hållits i normal utsträckning och tävlingsintresset har varit rätt normalt. Följande tävlingar har
anordnats under året:
Mästartävlingen 1965. Mästare blev Lis Carpelan.
Amatörtävlingen vanns av Karl-Johan Grönholm.
Pokalen Qvinnan. Lis Carpelan fick sin första inteckning i pokalen.
Utfärdstävlingen från Sveaborg och Tarvo vanns av Bert Carpelan. Tävlingen från vårutfärden till Borgbacken
avgjordes ej.
Utfärdslinsen avgjordes ej i år.
Reportagetävlingen vanns av Bert Carpelan.
Färgbildstävlingen avgörs i dag.
Färgtävlingen Jyväskylän Kameraseura – AFK vanns av AFK med 116 poäng mot 94. Bäst av AFK-medlemmarna
placerade sig L-M. Sundström.
Tävlingen Färglek mellan Kameraseura och AFK. Kameraseura fick sin tredje inteckning i pokalen i sista etappen
med 98 poäng mot 22 och vann den sålunda för alltid. Följande medlemmar fick sina bilder bland de 15 bästa: 7. Bert
Carpelan, 10. Lis Carpelan, 12 Per Olov Jansson och 13. Curt Gerlin.
Kodak Retina Reflex-tävlingen har pågått under året i fyra etapper. Den sista etappen avgörs i november.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning. Följande AFK-medlemmar hade bilder godkända på utställningen: Lis
Carpelan (två svartvita och en färgbild), K-J. Grönholm och Bert Carpelan (en svartvit bild).
De övriga programmen:
Vid oktobermötet demonstrerade hr. Widell från Oy Stevesta Ab det nya Agfa Rapid systemet och fotograf Per-Olov
Jansson visade en smalfilm från Lappland. I november beskådades ing. Ahlstedts stereobilder. Januarimötet hölls på
HBL-Pressfoto varvid medlemmarna fick bekanta sig med bildsidan och laboratoriet. Vid februarimötet visades en
kollektion humoristiska Kodak-färgdiapositiv och Anne-Marie Gripmans bildkollektion bestående av barnbilder
beskådades. Ingenjör K. Heliö och T. Väänänen visade vid samma möte smalfilm. I mars demonstrerade ekonom
Vaenerberg Leicaflex-kameran och fru Tove Olsoni-Nilsson visade färgbilder. Vid aprilmötet redogjorde Lis Carpelan
för färgfilmens egenskaper och visade sin smalfilm ”Fångsten”. Oscar Heidemann visade en film från Fazers
sommarutfärd, och en färgbildskollektion av Walter Benser beskådades. Majmötet hölls i Nyblins laboratorium. Efter
att både färg- och svartvita laboratoriet demonstrerats för medlemmarna samt tävlingarna avgjorts avslutades mötet
med en filmvisning ”Den magiska lådan”. I september visades en färgpappersbildkollektion tagen av deltagarna i
internationella ungdomsledarkursen för fotografi i Österrike samt färgdiapositiven PSA – ”Around the World”.
Biblioteket har ej kunnat utnyttjats av medlemmarna på grund av bristande utrymme. Det är ännu tillsammans med
klubbens bildarkiv förvarat i Oscar Heidemanns källare.
Hufvudstadsbladet och Nya Pressen har bredvilligt publicerat mötesnotiser. Detta har varit till stor nytta för
medlemsrekryteringen.
Många av de yngre medlemmarna har gjort personlig propaganda för klubben, vilket betydligt sänkt medlemmarnas
medelålder.
Den avgående styrelsen hoppas att de nya medlemmarna även aktivt deltar i klubbens verksamhet och att det finns nya
yngre krafter, som är redo att fortsätta med vad de äldre ej fått färdigt. Måtte det kommande verksamhetsåret fortlöpa i
en anda av nya impulser och gamla traditioner samt innehållen energi, spänning och trivsel.
På styrelsens vägnar
Helsingfors den 21 oktober 1965.
Allan Grönvall
sekreterare


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 21 oktober 1965 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 29 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20.

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 De nya medlemmarna Björn Andersson och Göran Lundsten antogs.

§ 4 Färgbildstävlingen avgjordes. Domare var Caj Bremer, K-G. Hagström och Kristian Runeberg. Bremer och Runeberg
redogjorde för bedömningen. Bästa kollektion och bästa bild i klass A hade Lis Carpelan, och i klass B vanns
kollektionspriset av Magnus Buchert samt bästa bilden av Werner Schlebach.

§ 5 FINN 7 presenterades av Caj Bremer och Kristian Runeberg.

§ 6 Te.

§ 7 Lis Carpelan presenterade italienskt i september med sina diapositiv i färg.

§ 8 Mötet avslutades kl. 22.00


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 25 november 1965 i Agronomföreningens
samlingslokal. Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 35 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Oktobermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Såsom ny medlem antogs Ingemar Forsberg.

§ 4 Retinatävlingens sista etapp ”Tre” avgjordes. Domare var Jouko Könönen, Veikko Nurminen och Mikko Savolainen.
Tre medlemmar deltog med nio bilder. Pristagare i hela tävlingen blev följande: I – Christina Makkonen, II – Karl-
Johan Grönholm och III – Magnus Buchert.

§ 5 Tävlingen Qvinnan, som hade samlat tio bilder, var bedömd av samma domare. Lis Carpelan fick sin andra
inteckning i pokalen.

§ 6 Jouko Könönen visade och presenterade ”pelkistyskuvia”.

§ 7 Te.

§ 8 Bilderna från tävlingen Tapiolan Kameraseura – AFK visades. Tapiolan Kameraseura vann färgen med en poäng och
det svartvita överlägset.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.00


[ Ur cirkluäret Nr 1/66

Gott Nytt År!

Vi träffas för att fira en glad Jul- och Nyårsfest lördagen den 15 januari 1966 kl. 19.30 i restaurant Klaus Kurkis
kabinett, Bulevarden 2, III-vån.
Mat serveras efter tycke och smak från smårätter mk 6:- till supé mk 12:- vartill kommer Drycker efter eget behov.
Under kvällens lopp förrättas Prisutdelning i fjolårets tävlingar. Programmet upptar förutom övriga förlustelser även
Dans, varför medlemmarnas egna partners är hjärtligt välkomna. Förhandsanmälan är ej nödvändig, vi hoppas ändå
på ett livligt deltagande. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte, torsdagen den 27 januari 1966 i
Agronomföreningens lokal.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl 19.15, närvarande var 30 medlemmar.

§ 2 Inför det nya året framfördes tanken på att klubben äntligen skulle försöka få tag i en källarlokal för laboratorium och
bibliotek. Lis Carpelan redogjorde för planerna på att grunda en Fotojunta för klubbens damer. Fyra nya medlemmar,
Rita Rosqvist, Alice Guménius, A.E. Ahlgren och Birgitta Nyholm, antogs.

§ 3 Mästartävlingen 1966 hade samlat fem kollektioner, vilka var bedömda av Fredrik Hackman, Pauli Oulasvirta och
Eila Pajastie. Då kritikerna upplästs visade det sig att Bert Carpelan vunnit, med Lis Carpelan och Johan von Numers
på delade andra plats. [motton ”Bildskörd” och ”1965”]

[ ”Fem”/ Bert Carpelan (Atrium, Violinist, Glänta, Ögonblick, Pop), ”Bildskörd”/ Lis Carpelan (Guiseppe, Se upp
salige, Fasad, Ringlek, Maria), ”1965”/ Johan von Numers, ”KG”/ K.J. Grönholm (Vår, Fönstertvättare, Päivi, Fart,
Gammalt och nytt), ”Chicken” / Christina Makkonen (Gatstenar, Stjärnöga, På sommarkolonin, Håkan, Gatsoperska)]

§ 4 Oy Valovarjo Ab demonstrerade den nya epokgörande Super 8 mm:s smalfilmen i ord, bild och film.

§ 5 Te.

§ 6 Utfärdstävlingen hade samlat endast två färgdiapositivkollektioner och en svartvit bild varför tävlingen inte avgjordes
men bilderna beundrades och applåderades.

§ 7 Färgtävlingen mellan Jyväskylän Kameraseura och AFK var per magnetofonband bedömd av Aulis Pennanen, Kyösti
Salojärvi och Kalevi Pekkonen. Tävlingen vanns av AFK med 128 p. mot 85. Tävlingens bästa bild hade Werner
Schlebach, AFK, och de sammanräknade personliga poängen gav följande resultat: 1. Bert Carpelan, AFK. 2. Erkki
Vilpa, JKS. 3. Magnus Buchert, AFK. 4. Esko Forsberg, JKS. och 5. Werner Schlebach, AFK. Dessa erhöll små
skedar i pris.

§ 8 Det ordinarie programmet slutade kl. 21.45, varefter de arbetsvilliga satte igång med diskning och städning.

In fidem
Bert Carpelan


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 februari 1966 i Agronomföreningens lokal.
Närvarande ca. 40 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade kl. 19.15

§ 2 Styrelsens meddelande: Nya medlemmar är Gisela Jusélius och Kari Lehto.

§ 3 Man beslöt att hädanefter kalla alla medlemmar Du.

§ 4 Ytterligare meddelanden: AFK:s märke kan beställas för 5 mark. AFK:s jubileumspublikation, 50-årspublikationen
kan likaledes köpas för 5:50.

§ 5 Damsektionens, fotojuntans, namn ändrades till kamerajuntan. Därefter redogjorde Lis Carpelan för denna
verksamhet. Tyttöjen kerho, Kameraseura, har utmanat kamerajuntan i fototävlingens tecken. Tävlingen gäller både
svartvita bilder och färgdiapositiv.

§ 6 Bert Carpelan redogjorde för Nordisk ungdomsfototävling och utställning i Lübeck vars motiv är Nordiskt
ungdomsliv.

§ 7 Det meddelades att Agfa Gevaert har donerat diverse pris för kommande tävlingar.

§ 8 Allan Grönvall och/eller Karl-Johan Grönholm utsågs till AFK:s representanter vid Suomen Kameraliittos årsmöte.

§ 9 Per Olof Jansson redogjorde för amatörtävlingen 1966. Pristagare: 1sta pris Werner Schlebach, 2dra pris Kurt
Blomberg och 3dje pris Kari Lehto. Domare hade varit P.O. Jansson, P-O Nyström och Li Tikkanen.

§ 10 Utmanartävlingen: Varje deltagare får inlämna två färgdiapositiv. Bilderna bedöms på mötet och det dia som får de
flesta rösterna blir kvar till nästa omgång. Bilderna bör förses med fotografens namn. Första omgången vanns av Rita
Rosqvist med 11 röster före Alice Guménius, 5 röster och Walter Hackman med 4 röster.

§ 11 Te avnjöts.

§ 12 Werner Schlebach berättade om staden Freiburg med hjälp av färgdiapositiv.

§ 13 Programmet slutade kl. 21.45 varefter svartvita bilder och färgdiapositiv för SKL:s utställning utvaldes och
diskuterades.

In fidem
Karl-Johan Grönholm
tävlingssekreterare


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 mars 1966 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande: Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 24 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.10

§ 2 Februarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Tre nya medlemmar, Lars-Olof Andersson, Maria Gustafsson och Rabbe Gustafsson antogs.

§ 4 Reportagetävlingen avgjordes. Den var bedömd av Hilja och Eero Raviniemi samt Robin Hackman, som även
kommenterade bilderna vid mötet. Tävlingen vanns av Lis Carpelan.

§ 5 Utmanartävlingen hade samlat 19 nya bilder. Lis Carpelan kommenterade dem och utmanarbilden slogs av Christina
Hackman.

§ 6 Te.

§ 7 En kollektion svartvita bilder från Singapore upphängdes och beskådades.

§ 8 En serie färgdiapositiv av Walter Benser från Tyskland visades.

§ 9 Mötet avslutades kl 22.00

In fidem
Allan Grönvall


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 21 april 1966 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande: Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 29 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.15

§ 2 Marsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Vårutfärden diskuterades och Rita Rosqvists inbjudan till Norrkullalandet accepterades med stort intresse. Datumet
fastslogs till Kristihimmelsfärdstorsdagen den 19 maj om isen farit till dess.

§ 4 Tre nya medlemmar antogs: Carl-Gustav Cronqvist, Henry Hänel och Paul Törnroos.

§ 5 Robin Hackman och Ingo Forsberg redogjorde för Liittos årsmöte och utställning i Varkaus.

§ 6 I utmanartävlingen deltog 20 nya bilder och ny utmanare blev Kurt Blomberg.

§ 7 Te.

§ 8 Resultatet av tävlingen mellan Kameraseuras Tyttöjen Kerho och Kamerajuntan förkunnades. I svartvitt deltog
Tyttöjen Kerho med 30 bilder och Kamerajuntan med 19 bilder. Trots det samlade Kamerajuntan 63 poäng med Lis
Carpelan som vinnare mot Tyttöjen Kerhos 57 poäng. I färg hade Tyttöjen Kerho 30 bilder och Kamerajuntan 23, men
resultatet blev till Kamerajuntans fördel 68 poäng mot 52. Vinnare i färg blev Hilja Raviniemi från Tyttöjen Kerho.
Helhetsresultatet blev sålunda 131 poäng mot 109 till Kamerajuntans fördel.

§ 9 Mötet avslutades kl. 21.45

In fidem
Allan Grönvall


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 26 maj 1966 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande: Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 25 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15.

§ 2 Aprilmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden tackade Rita Rosqvist för anordnandet av den lyckade vårutfärden.

§ 4 Walter Hackman mottog sitt diplom från förbundets årsutställning.

§ 5 Bert Carpelan demonstrerade Calvaray-film och värmeframkallning.

§ 6 Utmanartävlingen slutfördes. 15 nya bilder deltog. Ingo Forsberg vann tävlingen och Rita Rosqvist hade samlat mest
poäng, 19 poäng. Alice Guménius och Christina Hackman delade andra poängplatsen med 16 poäng.

§ 7 Te.

§ 8 Pastor Heikki Kalima och ing. Tuomo Väänänen visade fyra smalfilmer.

§ 9 Mötet avslutades kl. 22.10

In fidem
Allan Grönvall


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte, torsdagen den 22 september 1966 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Björn Andersson. Närvarande var 22 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.15. Tf. sekreteraren uppläste majmötets protokoll, vilket godkändes.

§ 2 Den av G.W. Berg donerade Contaflexkameran uppvisades. Laboratoriefrågan dryftades. Beslöts att inbjudan till
abonemang skulle ingå i nästa cirkulär. Beslöts att i tävlingar med svartvita bilder slopa mottokuvert, i stället skrives
fotografens namn på bildens baksida och täckes med påtejpad lapp.

§ 3 Höstutfärden hålles söndagen den 16 oktober kl. 11 i Hertonäs gårds park.

§ 4 Könskampstävlingen Solen var bedömd av Lis och Bert Carpelan. Elva svartvita och 22 färgbilder deltog. Första pris
vanns av Christina Hackman i färg och Kurt Blomberg i svartvitt. Själva könskampen vanns av herrarna med 50
poäng mot damernas 20. Magnus Buchert hade den högsta sammanlagda personliga poängsumman i det segrande
laget, och erhåller vid jul- och nyårsfesten ett vandringspris som Kamerajuntan fick i uppdrag att anskaffa.

§ 5 Gunnar von Wendt kommenterade utfärdsbilderna från Norrkulla. Han ansåg Bert Carpelans färgbild vara bäst.
Därefter dracks te.

§ 6 Till den nya svartvita Utmanartävlingen hade inlämnats 13 bilder som kommenterades av Magnus Buchert. Första
utmanare blev Christina Hackman.

§ 7 I Contaflextävlingen har Christina Hackman 4 poäng, och Kurt Blomberg 3 p. Av Foto Nyblin donerat Gevaert-papper
utdelades som pris i kvällens tävlingar.

§ 8 Den amerikanska fotografens Wee Gee´s fotografiska karrikatyrer väckte stor munterhet varefter mötet avslutades kl.
21.50


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 27 oktober 1966 i Agronomföreningens samlingslokal.
Ordförande: Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 27 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.40

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Göran Törnwall redogjorde för Photokina -66.

§ 4 Te.

§ 5 I Utmanartävlingen deltog 8 bilder. Karl-Johan Grönholm kommenterade dem. Ny utmanare blev Ingo Forsberg.

§ 6 Färgbildstävlingen avgjordes. Den var bedömd av Bror Hästö, Seppo Saves och Göran Törnwall. I klass A deltog 5
kollektioner och i klass B 7. A-klassens bästa kollektion och bästa bild hade Lis Carpelan. Bert Carpelan åstadkom ett
hedersomnämnande. B-klassens bästa kollektion hade Magnus Buchert och den bästa bilden Rita Rosqvist. Göran
Törnwall kommenterade tävlingen.

§ 7 Mötet avslutades kl. 21.50

In fidem
Allan Grönvall


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. Årsmöte torsdagen den 27 oktober 1966 i
Agronomföreningens samlingslokal. Ordförande: Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 20
medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.05

§ 2 Till protokolljusterare valdes Christina Hackman och Walter Hackman.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 6 Medlemsavgiften höjdes till mk 15:- samt för juniorer mk 8:-

§ 7 Val av styrelse: I tur att avgå var Lis Carpelan, Fredrik Hackman och Allan Grönvall samt extra medlemmen Dorrit
Holm, som invalts för ett år. Lis Carpelan och Allan Grönvall återvaldes. Magnus Buchert invaldes som ny
styrelsemedlem.

§ 8 Alice Guménius valdes till klubbvärdinna.

§ 9 Revisorerna C. Grünberg och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem omvaldes.

§ 10 Laboratoriefrågan diskuterades. Den nya styrelsen gavs i uppdrag, att taga reda på, huruvida en lämplig lokal, var
även biblioteket kunde inrymmas, fanns att hyra. Hyreskostnaderna skulle i så fall delas proportionellt mellan
laboranterna och klubben.

§ 11 Årsmötet avslutades kl. 19.40

In fidem
Allan Grönvall


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 77 verksamhetsår 1965-1966.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått i normal utsträckning. Ordinarie möten har hållits den 21
oktober, den 25 november, den 27 januari, den 24 februari, den 24 mars, den 21 april, den 26 maj och den 22
september. Möteslokal har varit Agronomföreningens samlingslokal.
Jul- och Nyårsfesten firades traditionellt på restaurant Klaus Kurki den 15 januari.
Medlemsantalet utgör 125 personer, därav 7 hedersmedlemmar. Detta innebär en minskning av 14 medlemmar. De
ordinarie möten har besökts av c. 30 % av medlemmarna.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande; Bert Carpelan, viceordförande; redaktör Fredrik
Hackman, skattmästare; herr Oscar Heidemann, tävlingssekreterare; herr Karl-Johan Grönholm, bibliotekarie;
fotografen Lis Carpelan, sekreterare; ing. Allan Grönvall samt, såsom värdinna fröken Dorrit Holm.
I tur att avgå är Lis Carpelan, Fredrik Hackman och Allan Grönvall samt externa medlemmen Dorrit Holm, som
invalts för ett år.
Revisorer har varit C. Grünberg och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem.
Tävlingar har hållits i normal utsträckning och intresset har varit rätt stort i både svartvitt och färg. Följande tävlingar
har anordnats under året:
Mästartävlingen 1966. Mästare blev Bert Carpelan för tredje gången. Tävlingen var bedömd av Fredrik Hackman,
Pauli Oulasvirta och Eila Pajastie.
Amatörtävlingen vanns av Werner Schlebach.
Pokalen Qvinnan. Lis Carpelan fick sin andra inteckning i pokalen.
Utfärdstävlingen avgjordes ej i år.
Reportagetävlingen vanns av Lis Carpelan.
Färgbildstävlingen avgörs i dag, men nämnas bör att tävlingen för följande verksamhetsår avgjordes den 21 oktober.
Bästa kollektion och bästa bild i klass A hade Lis Carpelan, och i klass B vanns kollektionspriset av Magnus Buchert
samt bästa bilden av Werner Schlebach.
Kodak Retina Reflex-tävlingen avgjordes vid novembermötet och första pris tog Christina Makkonen.
Färgtävlingen mellan Jyväskylän Kameraseura och AFK vanns av AFK med 128 poäng mot 85. Tävlingens bästa bild
hade Werner Schlebach och poängerna vann Bert Carpelan.
Tävlingen mellan Kameraseuras Tyttöjen Kerho och AFK:s Kamerajunta vanns av Kamerajuntan med 131 poäng mot
109. I svartvitt vann Lis Carpelan och i färg Hilja Raviniemi från Tyttöjen Kerho.
Utmanartävlingen vanns av Ingo Forsberg och Rita Rosenqvist hade samlat största poängtalet.
Könskampstävlingen ”Solen” mellan klubbens damer och herrar vanns av herrarna med 50 poäng mot damernas 20.
Magnus Buchert hade den högsta sammanlagda personliga poängsumman.
Tävlingen mellan Tapiolan Kameraseura och AFK vanns av Tapiolan Kameraseura i färg med en poäng och i
svartvitt överlägset.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning. Följande medlemmar hade bilder godkända på utställningen: Bert
Carpelan -2 svartvita, Lis Carpelan -2 svartvita och en färg, Magnus Buchert -en färg, Ulla Finnilä -3 svartvita, Ingo
Forsberg -2 svartvita och en färg, Karl-Johan Grönholm -en färg, Walter Hackman -2 färg och Werner Schlebach – en
färg. Walter Hackman erhöll även en hedersomnämnande.
Bert Carpelan hade en bild med i den 5te internationella Helsinki-Utställningen.
Utfärder.
Vårutfärden företogs Kristihimmelsfärdstorsdagen den 19 maj på inbjudan av Rita Rosqvist till Norrkullalandet och
söndagen den 16 oktober anordnades en höstlig fotograferingspromenad i parken kring Hertonäs Gård.
Mötesprogrammen.
Vid oktobermötet presenterades fotogruppen FINN 7 av Caj Bremer och Kristian Runeberg, varefter Lis Carpelan
visade Italienska färgbilder. I november visade och presenterade Jouko Könönen ”pelkistyskuvia” och i januari
demonstrerade Oy Valovarjo Ab den nya epokgörande Super 8 mm:s smalfilmen i ord, bild och film. Vid
februarimötet berättade Werner Schlebach om staden Freiburg med hjälp av färgdiapositiv. I mars beskådades
färgbilder av Walter Benser och svartvita fotografier från Singapore. Robin Hackman och Ingo Forsberg redogjorde i
april för Liittos årsmöte och utställning i Varkaus. Vid majmötet demonstrerade Bert Carpelan Calvaray-film och
värmeframkallning, varefter pastor Heikki Kalima och ing. Tuomo Väänänen visade fyra smalfilmer. I september
skrattades åt Wee Gee´s fotografiska karrikatyrer.
Biblioteket har ej kunnat utnyttjas av medlemmarna på grund av bristande utrymme.
Hufvudstadsbladet har bredvilligt publicerat mötesnotiser, vilket har varit till stor nytta för medlemsrekryteringen.
Den personliga propaganda, som mången av de yngre medlemmarna gjort har sänkt medlemmarnas medelålder åter
för i år.
Den avgående styrelsen nedlägger sina mandat och hoppas, att det finns nya krafter, som fyllda av energi är villiga, att
fortsätta med det påbörjade eller vad som lämnats ogjort. Styrelsen hoppas även att medlemmarna skall aktivt deltaga i
det kommande verksamhetsåret, samt fylla det med tävlande spänning och ömsesidig trivsel. Nu borde allt gå lättare
för vi är ju alla ”Du”.
På styrelsens vägnar
Helsingfors den 27 oktober 1966
Allan Grönvall
sekreterare


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte torsdagen den 24 november 1966 i
Agronomföreningens samlingslokal. Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Magnus Buchert. Närvarande var 23
medlemmar samt 3 medlemmar från Tapiolan Kameraseura.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15

§ 2 Oktobermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordförande informerade om laboratorieplanernas vidareutveckling.

§ 4 Ilford HP4-filmens teknik förklaras av ordförande.

§ 5 Tävlingen Qvinnan: Tapiolan Kameraseura berättar om sina åsikter om bilderna. Prisutdelning: Bert Carpelan vann.

§ 6 Ricky Ahlqvist: En filmatisk presentation av italienska färgdiapositiv.

§ 7 Te.

§ 8 Utmanartävlingen samlade 12 bilder. De kommenterades av Tapiolan Kameraseura. Ny utmanare blev Christina
Hackman.

§ 9 Resultatet från hösttävlingen Tapiolan Kameraseura – AFK visades. Pristagare blev:
i svartvitt:
I pris Bert Carpelan
II pris TKS
III pris Ingo Forsberg
IV pris TKS
V pris Ingo Forsberg
i färg:
I pris TKS
II pris Christina Hackman
III – V TKS

Tävlingen var bedömd av Timo Kirves, Mikko Salovaara och Pauli Oulasvirta. Poängen blev 66 – 44 i TKS favör.

[ svartvita bilder / Lis Carpelan: (Cheek to cheek, Birth, Svart kaffe), Bert Carpelan: (Mor, U. Thant, Halleluja), Alice
Gummerus: (In flight, Undran, Lepidoptera), Ingo Forsberg: (Dödsbilen, Höst 66, Gangsternästet), Kurt Blomberg:
(Polski import, How high the moon, Domedag), Christina Hackman (Joys remembered, Kattöga, Konversation) ]

§ 10 Contaflex poäng: Ingo Forsberg 1 p., Christina Hackman 3 p.

§ 11 Mötet avslutades kl. 22.30

In fidem
Magnus Buchert


[ Ur AFK:s cirkulär Nr 1/67

AFK:s laboratorium och bibliotek.
Klubben har hyrt en f.d. tvättstuga i källaren till Medicas hus i hörnet av N. Hesperia- och Tölögatan. Ingången
genom portgången, Tölögatan 24, till gården, dörren genast till vänster ned till källaren, där labbet befinner sig i
ändan på en korridor. Mörkrummet visas för intresserade måndagarna 16 och 23.1. kl. 19.
Bibliotekskväll måndagen den 6 februari kl. 19.
Närmare detaljer ger Lis Carpelan som också tar emot meddelanden angående donationer i form av
mörkrumsutrustning, stolar, pallar, elektrisk platta, kaffepanna, bokhyllor, skåp, ett runt bord m.m. Till biblioteket
mottas med öppna armar fotolitteratur, -tidskrifter och prisbelönta fotografier, nya och äldre. Inventera vindskontoret,
och ring, så hämtar vi. ]


Protokoll fört vid AFK:s ordinarie månadsmöte torsdagen den 26 januari 1967 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Magnus Buchert. Närvarande var 29 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.10

§ 2 Novembermötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Ordföranden berättade om klubben för intresserade som kommit upp på grund av en annons i Hufvudstadsbladet. Bl.a.
berördes de nu förverkligade laboratoriemöjligheterna samt kommande reseprogram.

§ 4 Rita Rosqvist fick på grund av sin frånvaro från julfesten sina pris från färgtävlingens B-klass och utmanartävlingen i
efterskott.

§ 5 Mästartävlingen hade samlat 6 kollektioner, vilka bedömts av Otso Pietinen, Carl Wargh och Robin Hackman.
Tävlingen vanns av Bert Carpelan, medan Johan von Numers och Lis Carpelan delade andra platsen.

[ ”Mor och dotter”/Bert Carpelan, ”-66”, ”Italiensk vardag”/Lis Carpelan, ”Behaviours”, ”Minolta” (En rolig historia,
Fjordlandskap, Ebb, Blommor, På sjön), ”X” ]

§ 6 Utmanartävlingen hade samlat 9 bilder till den sista etappen. Christina Hackman behöll sin utmanarställning och
knep således segern med den äran. Dessutom visade en resumé över tävlingsetapperna att Christina Hackman även
totalt vann tävlingen poängmässigt.

§ 7 Te. Under pausen anmälde sig 9 nya medlemmar, dvs. Stefan Ahlblad, Karl Johan Bolten, Kaj Dahl, Helene och
Georg Franzén, Tuulevi Levin-Silfvenius, Hans Paul, Vivan Storlund och Sven Österberg.

§ 8 Resultatet från färgtävlingen Jyväskylän Kameraseura – AFK förevisades. Domare hade varit Ari Yrjänä och Aimo
Vuokola med fruar. Placeringen blev:
I Lis Carpelan
II – III JKS
IV Magnus Buchert
V Bert Carpelan
AFK vann med 91 mot 47.

§ 9 Contaflexpoäng:
Christina Hackman 5 p
Johan von Numers 2 p
Magnus Buchert 1 p

§ 10 Ordföranden meddelade om klubbens stipendieansökan hos Delegationen för svenska kulturfonden.

§ 11 Ordföranden avslutade mötet kl. 21.35

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte, torsdagen den 23 februari 1967. Ordförande Bert
Carpelan, vid protokollet Karl-Johan Grönholm. Närvarande var 27 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.10, varefter januarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden. Ordförande berättade om klubbens fotolaboratorium och biblioteket där Per Olov Janssons
fotografier är utställda. Vidare redogjordes för kommande program.

§ 3 Dir. Karvinen från Ab Biopta förevisade nya Rollei 35 och Rolleiflex 66 av vilka i synnerhet den senare storligen
imponerade på församlingen.

§ 4 Amatörtävlingen hade i år samlat 6 kollektioner vilka var bedömda av Claire Aho, Oscar Heidemann och Bert
Carpelan oberoende av varandra. De ihopräknade placeringspoängerna visade att Chris Hackman vunnit enhälligt,
och på delad andra plats kom Alice Guménius, Kurt Blomberg och Ricky Ahlqvist.

[ ”Kvartett”/Chris Hackman, första plats på grund av att kollektionen innehåller två av tävlingens bästa bilder och
visar ett mångsidigt tekniskt och konstnärligt kunnande. ”Anteckningar från en resa”/Ricky Ahlqvist, andra plats på
grund av jämnheten, den personliga stilen och goda tekniken.
”Children”/Alice Guménius, tredje plats på grund av att den innehåller en av tävlingens bästa bilder (den unga
mannen) samt det välbelysta babyporträttet.
”A”/Kurt Blomberg, fjärde plats på grund av bildernas berättande innehåll. Hade bilden Tristesse varit skarpare hade
kollektionen kommit på tredje plats. ]

§ 5 Tepaus. En ny medlem, Curt Granström, anmälde sig och antogs.

§ 6 Claire Aho visade fräscha färgbilder tagna med kinofilmskamera i Köln, Paris och vår egen skärgård.

§ 7 Programmet var slut kl. 22.00
Mötets Contaflexpoäng: Chris Hackman 3, Alice Guménius, Kurt Blomberg och Ricky Ahlqvist 2 p.


[ Ur cirkuläret Nr 3/67

Liten fotoutställning av äldre AFK-bilder anordnas i mörk- och biblioteksrummet, Tölögatan 24 källare, ingången
från gården. Första utställaren är Per Olov Jansson. Utställningen kan beses under bibliotekskvällarna den 6 och 20.3.,
3 och 17.4. samt 8 och 22 maj. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 16 mars 1967 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan, vid protokollet Magnus Buchert. Närvarande var 27 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15 och senaste mötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden. Nytt sommarmotto för tävlingen om K-pokalen blev ”Kvinnan”.

§ 3 Trond Hedström förevisade och kommenterade sin FRPS-kollektion foto-grafiska bilder. Tepaus.

§ 4 Hasselblad/Kodak: Rymddiapositiv.

§ 5 Gunnar von Wendt förevisade två smalfilmer: en rundresa i Europa och ett djuplodande sorgespel i skärgårdsmiljö.

§ 6 Nils-Erik Hongell visade som extra program en film om kappseglingar från sommaren -66.

§ 7 Ordföranden avslutade mötet kl. 21.05

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 20 april 1967 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan, vid protokollet Magnus Buchert. Närvarande var 26 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15 och senaste mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Ordföranden meddelade, att klubbmedlemmen Rabbe Schauman avlidit. Efter en kort nekrolog hölls en tyst minut.

§ 3 Styrelsens meddelanden.

§ 4 Reportagetävlingen, som bedömts av Hbl pressfoto, presenterades av Bert Carpelan och vanns av Chris Hackman.

§ 5 Tävlingen Tyttöjen Kerho, Kameraseura – Kamerajuntan, AFK: Svartvitt: poäng 77-43, Lis Carpelan vann, Chris
Hackman trea. Färg: poäng 28-92, Lis vann, Chris Hackman tvåa och trea. Totala poängen blev 105-135 till AFK:s
fördel.

§ 6 Tepaus.

§ 7 Lis och Bert Carpelans smalfilm ”Sommarnöje -66” avnjöts.

§ 8 En fotografisk frågesport i regi av Lis Carpelan vanns av Helène Franzén.

§ 9 Ordföranden avslutade mötet kl. 21.30

In fidem
Magnus Buchert


[ Ur cirkulär Nr 4-5/67

Det ordinära maj-mötet är uppdelat i två Exkursioner.
1. Vi besöker FINN 7 stora fotoutställning ”Finnarna och Finland” i Konsthallen söndagen den 7 maj kl. 12.
2. Vi besöker Kuvasiskots stora moderna porträtt ateljé torsdagen den 11 maj kl. 19. Mikaelsgatan 1 B, 4 vån. Därefter
går vi en våning upp och beser FINN 7 -studio och laboratorium, varvid erbjuds tillfälle till modellfotografering under
ledning av Ingo Forsberg. Medtag kamera. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 21 september 1967 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och undertecknad förde protokollet. Närvarande var 25 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.10, varefter senaste mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden. Vissa medlemmar skall delta i SKL:s bedömmarseminarium. Som ny medlem antogs Peter
Blom.

§ 3 Visning av bilderna från majexkursionen till FINN 7 och vårutfärden till Fölisön. Ingo Forsberg kommenterade.
Premierade: FINN 7: Hans Paul och Alice Guménius, Fölisön: bara en deltagare, ingen premiering.

§ 4 Tävlingen om K-pokalen presenterades av den ena domaren, fotograf P.O. Jansson. ”Kvinnan” hade bäst avbildats av
Mikael Wahlforss, som erhöll vandringspokalen. Som andra domare hade herr Karlsson från Oy Foto Nyblin Ab
fungerat. Det sammanlagda resultatet från könskampen blev: herrar 197 p. – damer 43 p. Härefter tepaus.

§ 5 P.O. Janssons föredrag om reklamfotouppdrag i USA.

§ 6 Ordföranden avslutade mötet kl. 22.15

In fidem
Magnus Buchert


[ Ur cirkuläret 6/67

Robin Hackman ställer i biblioteket ut en intressant experimentell bildkollektion från 1955-65. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. Årsmöte torsdagen den 26 oktober i Agronomföreningens
samlingslokal. Ordförande Bert Carpelan, vid protokollet Allan Grönvall. Närvarande var 18 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.10

§ 2 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 3 Skattmästarens årsredovisning och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§ 4 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 5 Medlemsavgiften bibehölls vid 15 mk, (8 mk juniorer).

§ 6 De avgående styrelsemedlemmarna samt värdinnan omvaldes.

§ 7 Revisorerna och deras suppleanter omvaldes.

§ 8 Inga ärenden hade föreslagits styrelsen för behandling.

§ 9 Årsmötet avslutades kl. 19.40

In fidem
Allan Grönvall


Årsberättelse för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 78 verksamhetsår 1966-1967.

Klubbens verksamhet har under det gångna året fortgått på gängse manér, dock berikad med den aktivitet det nya
laboratorie- och biblioteksutrymmet i källaren vid Tölögatan 24 möjliggjort. Ordinarie möten har hållits den 27.10,
24.11, 26.1, 23.2, 16.3, 20.4, 7 & 11.5, och den 21.9. Möteslokal har varit Agronomföreningens samlingslokal,
förutom vid majmötet som var uppdelat i två exkursioner till FINN 7 och Kuvasiskot.
Underavdelningen för klubbens damer, Kamerajuntan, har sammankommit dels hemma hos medlemmarna, dels i det
nya laboratorieutrymmet, sammanlagt 6 gånger.
Jul- och nyårsfesten firades på Tekniska Föreningen den 14.1. Bl.a. med hjälp av en annons och notiser i
Hufvudstadsbladet har 11 nya medlemmar anslutit sig till klubben. Klubbens mångåriga stöttepelare och
hedersmedlem Rabbe Schauman har under verksamhetsåret avlidit. Medlemsantalet utgör för närvarande till 127
personer, därav 8 hedersmedlemmar, vilket innebär en ökning med 2 personer under det gångna året. De ordinarie
mötena har besökts av ca 25 % av medlemmarna.
Klubbens styrelse har haft följande sammansättning:
Ordförande: Bert Carpelan, viceordförande: Allan Grönvall, skattmästare: Oscar Heidemann, tävlingssekreterare:
Karl-Johan Grönholm, bibliotekarie: Lis Carpelan, sekreterare: Magnus Buchert och såsom värdinna: Alice
Guménius.
I tur att avgå är Bert Carpelan, Oscar Heidemann och Karl-Johan Grönholm samt den som extra medlem för ett år
invalda värdinnan Alice Guménius.
Revisorer har varit C. Grünberg och G. Törnwall samt deras suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem.
Tävlingar har i gammal god stil anordnats i riklig mängd. Intresset för både svartvita och färgtävlingar har varit
påtagligt stort. Följande tävlingar har anordnats under året:
1. Färgbildstävlingen avgöres idag, den 26.10. Nämnas bör dock att fjolårets tävling, som likaså avgjordes på
årsmötesdagen, vanns i klass A av Lis Carpelan (bästa kollektion och bästa bild), Bert Carpelan fick
hedersomnämnande, och i klass B av Magnus Buchert (bästa kollektion) och Rita Rosqvist (bästa bild).
2. Tapiolan Kameraseura-AFK: segern gick igen till Tapiola trots de goda AFK-placeringarna: i svartvitt Bert
Carpelan I pl. och Ingo Forsberg III & V pl. samt i färg Christina Hackmans II pl.
3. Tävlingen Qvinnan fick sin avslutning då pokalen (för 3 gången) för alltid vanns av Bert Carpelan.
4. Mästartävlingen vanns också den av Bert Carpelan. Johan von Numers och Lis Carpelan delade andra platsen.
5. Utmanartävlingen vanns i sin helhet av Chris Hackman.
6. Färgtävlingen Jyväskylän Kameraseura-AFK vanns av AFK med Lis Carpelan på första plats.
7. Amatörtävlingen vanns av Chris Hackman. Andra platsen delades av Alice Guménius, Kurt Blomberg och Ricky
Ahlqvist.
8. Tävlingen Tyttöjen Kerho, Kameraseura – Kamerajuntan, AFK vanns av våra damer.
9. Reportagetävlingen vanns av Chris Hackman.
10. Könskampen ”Kvinnan” vanns av herrarna, i svartvitt av Mikael Wahlfors, som också fick vandringspriset, och i
färg av Magnus Buchert.
11. Utfärdstävlingen med motiv från majexkursionen till FINN 7 vanns av Hans Paul.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning: följande medlemmar hade fått bilder godkända till utställningen:
svartvitt: Chris Hackman (2 st), Alice Guménius (1 st), Lis och Bert Carpelan (1 st), färg: Walter Hackman (3 st),
Chris Hackman (2 st), Alice Guménius (2 st) och Lis Carpelan (1 st).
En Contaflex-kamera, donerad av Ab G.W. Berg, tilldelades klubbens framgångsrikaste fotograf Chris Hackman.
Utfärder företogs den 2.4. till Suomen Kameraseurojen Liittos årsmöte och årsutställning i Åbo, en traditionell
vårutfärd Kristihimmelsfärdsdagen den 4.5. gjordes till Fölisön och en höstutfärd den 1.10. till travbanan i Kottby,
förutom de redan nämnda majmötesexkursionerna.
Mötesprogrammen har förutom tävlingsinslagen haft följande att bjuda på: Göran Törnwalls redogörelse för Photokina
-66, Ricky Ahlqvists filmatiska presentation av italienska färgdiapositiv, dir. Karvinens från Ab Biopta presentation
av Rollei-nyheter, Claire Ahos färgdiapositiv från Köln, Paris och vår egen skärgård, Trond Hedströms FRPS-
kollektion, Gunnar von Wendts smalfilmer från resor i Syd- och Mellaneuropa, Nils-Erik Hongells smalfilm om
kappseglingar, rymddiapositiv i färg fotograferade av de amerikanska astronauterna, Lis och Bert Carpelans smalfilm
”Sommarnöje -66”, en fotografisk frågesport, de redan nämnda majexkursionerna med möjlighet till
porträttfotografering, samt Per Olov Janssons föredrag om ultravidvinkelobjektiv och om reklamfotografering i USA.
Laboratorie- och biblioteksutrymmet har gett möjlighet till nya aktiviteter i form av bibliotekskvällar och fotografiskt
arbete i ändamålsenlig miljö. Bl.a. har ”labbet” varit lämpligt för fototekniska kurser och experiment: en nybörjarkurs
i filmframkallning och förstoring, en kurs i avancerad mörkrumsteknik och en kurs i mörkrumsmanipulationer har
hållits under ledning av Lis Carpelan, och en experimentell framkallning av en färgdiapositivfilm har utförts under
ledning av Magnus Buchert. För övrigt har labbet -biblioteket tjänat också som utställningslokal för äldre AFK-bilder,
hittills av Per Olov Jansson och Robin Hackman, som mötesplats för några sommarträffar, och slutligen som
möteslokal för AFK:s kvinnliga underavdelning Kamerajuntan. Hyran för medlemmarna, mk 2:- vardag 7-17, mk 3:-
17-24 + söndag. Abonnemang för ett år mk 100:-
En ny sats medlemsmärken i silver har klubben låtit framställa; priset har fastställts till 6 mk.
På den pekuniära sidan kan konstateras bl.a. följande positiva företeelser:
– medlemmarnas intresse och därmed sammanhängande offervilja har varit aktningsvärd, den förhöjda
medlemsavgiften (mk 15, mk 8 för juniorer under 21 år) har varit klubben en stor tillgång.
– klubben har efter ansökan donerats 400 mk av Helsingfors Sparbank för inköp av apparatur till laboratoriet, som
försetts med en ny förstoringsapparat.
– 25 % rabatt på fotoapparatur och materiel och 10 % på arbete har klubbmedlemmarna erbjudits hos Ab Kinova.
De avgående styrelsemedlemmarna hoppas en hel del förutom av äldre också av de nya unga medlemmar som under
årets lopp anslutit sig till klubben. Styrelsen är förvissad om att en föryngringsinjektion i en så här konkret form
kännbart kommer att förbättra klubbens aktivitet. Dessutom med tanke på det kommande verksamhetsårets förskotts
80-årsjubileumfestligheter bör man kunna vara övertygad om att AFK nu närmar sig en oöverträffad högkonjunktur.
Helsingfors den 26 oktober 1967
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 26 oktober 1967 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och undertecknad förde protokollet. Närvarande var 24 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.40

§ 2 Septembermötets protokoll upplästes och godkändes. En ny medlem Leif Öster, antogs.

§ 3 Oy Foto Nyblin Ab har årligen lovat donera tävlingspriser åt klubben, vilket för i år redan skett för ca. 120 mk.

§ 4 Ordförande redogjorde närmare för 80-årsjubileumskryssningen.

§ 5 Magnus Buchert redogjorde för diapositiv-färgframkallningen samt visade några av bilderna.

§ 6 Ricky Ahlqvist presenterade racerbilbilder (färgdias) tagna av Ingo Forsberg och honom själv. Te.

§ 7 Färgbildstävlingens resultat presenterades av en av domarna, Olavi Varonen.
A-klass: Chris Hackman vann (bästa kollektion), Lis Carpelan var nästbäst (bästa bild och hedersomnämnande för
kollektion)
B-klass: Rita Rosqvist (bästa kollektion), Juhani Franzén (bästa bild), Curt Granström fick hedersomnämnande för
enskild bild.

§ 8 Olavi Varonen förevisade egna färgdiapositiv och utmanade AFK till en ny tävling mot Kameraseura (i färg).
Tävlingen går av stapeln i januari.

§ 9 Ordföranden avslutade mötet kl. 22.30

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 30 november 1967 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Allan Grönvall och protokollet fördes av Karl-Johan Grönholm och undertecknad. Närvarande var 26
medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15. Inventarieförteckningen upplästes och godkändes. En ny medlem, Iris
Wikström, antogs. Bert Carpelan redogjorde för jubileumskryssningen i exaktare ordalag än förr.

§ 2 Senaste mötes protokoll upplästes och godkändes.

§ 3 Bilderna från tävlingen Tapiolan Kamerakerho-AFK förevisades och kommenterades.

§ 4 Senaste månads bildbedömningsseminarium i SKL:s regi refererades av Karl-Johan Grönholm, Chris Hackman,
Magnus Buchert, Allan Grönvall, Ricky Ahlqvist, samt Lis och Bert Carpelan. Härefter te.

§ 5 Oscar Heidemanns färgfilm om husbehovsalkoholförtärarens bekymmer med äppelvinsberedning skall väl sent
glömmas i synnerhet som produkten även avsmakades in natura och på grund av sina kvaliteter avnjöts i riklig
mängd.

§ 6 Efter detta var avkopplingen med Allan Grönvalls färgfilm från en resa i österled till Moskva och Sotshi en fin
avslutning på programmet.

§ 7 Ordföranden avslutade mötet kl. 21.50

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 25 januari 1968 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och protokollet fördes av undertecknad. Närvarande var 21 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15. Senaste mötes protokoll upplästes och godkändes. Som nya medlemmar antogs
Gustav Qvarnström och Jan-Erik Snell.

§ 2 Styrelsens meddelanden: bl.a. berördes Suomen Kameraseurojen Liittos Årsutställning i Kuopio. Det brev som
klubben fått av sin man i Sydafrika, Werner Schlebach, upplästes och det tillhörande julpaketet öppnades och befanns
innehålla Sam Haskins bildfilosofi ”November Girl”. AFK vann FIAP-brons i Europafoto 68!

§ 3 Resultatet av den pånyttfödda tävlingen Färglek (II) mellan Kameraseura och AFK betraktades ur den underlägsnas
grodperspektiv. Det dystra slutresultatet var Kameraseura 101 p. – AFK 19 p.

§ 4 Mästartävlingen 1968 avgjordes. Domare hade varit Trond Hedström, Pentti Pallasvirta och Severi Parko. Av de fem
deltagarna placerade sig Lis Carpelan på I plats, Bert Carpelan på II plats och Chris Hackman på III plats. Härefter te.

[ ”Bambino”/Lis Carpelan (Konflikt, Mormor, Körteknik, Diana, Slakt), ”Ischia”/Bert Carpelan (Mamma mia, Fasad,
Turist, Slaktaren, Via), ”Vid havet”/Chris Hackman, ”Minnen” (Död fågel, Förfall, Lada och björk, Strömming,
Fiskaren), ”Glasblåsare”/Allan Grönvall ]

§ 5 Ett 50-årsminne; dir. Gunnar Lönnqvist visade diapositiv från Helsingfors intagning år 1918. Efter det intressanta
programmet avslutade ordförande mötet kl. 21.05.

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 22 februari 1968 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och protokollet fördes av undertecknad. Närvarande var 18 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15. Senaste mötes protokoll upplästes och godkändes. Som ny medlem förklarades
Birgit Jansson antagen. Ordföranden meddelade att Oscar Heidemanns färgkurs varit lyckad. Styrelsens meddelande
berörde bl.a. vinterutfärden den 3.3.

§ 2 Resultatet av färgdiatävlingen mellan Jyväskylän Kamerakerho och AFK beskådades. Vi vann med 144-66 p. De bästa
poängplockarna var: I Chris Hackman 34 p., II Allan Grönvall 30 p., III Ricky Ahlqvist 28 p., IV Martti Jokinen
(JKS) 27 p., och V Rita Rosqvist 15 p.

§ 3 I egenskap av domare redogjorde Chris Hackman för Amatörtävlingen. Övriga domare hade varit Pauli Oulasvirta och
Sakari Nenye. Placeringar: I Alice Guménius, II Hans Paul och III Curt Granström. Kurt Blomberg fick
hedersomnämnande för tävlingens bästa bild. Härefter te.

§ 4 Lis Carpelans föredrag om den skapande fotografens utveckling väckte efteråt en diskussion om fotografins gränser.

§ 5 Ricky Ahlqvist reportage från Prag i form av en färgdiaserie och muntliga kommentarer innehöll bl.a. arkitektur,
veteranbilar och järnridåfilosofi.

§ 6 Ordföranden avslutade mötet kl. 21.40

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 21 mars 1968 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Allan Grönvall och protokollet fördes av undertecknad. Närvarande var 26 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.20. Senaste mötes protokoll upplästes och godkändes. Styrelsens meddelanden
berörde bl.a. klubbmedlemmarnas framgångar vid ”Liittos” årsutställning: Chris Hackman 1 sv & 2 dia, Kurt
Blomberg 1 sv, Allan Grönvall 1 dia & diplom, Lis Carpelan diplom.

§ 2 Reportagetävlingens resultat kommenterades av C.G. Hagström som representant för domarna från FINN 7. Bäst var
Curt Granström, nästbäst Bert Carpelan och på III plats Chris Hackman.

§ 3 Filmskapelsen ”Traviata”, omsorgsfullt sönderklippt och hoplimmad av klubbens gemensamma filmalster från
travbaneutfärden, beskådades under ledning av regissör Bert: högljudd, genial underhållning.

§ 4 ”Att döpa en bild”, föredrag av Chris Hackman. Chris ansåg att bilens namn inte skall förklara bildens idé, innehåll
och mening utan endast komplettera bilden. Efteråt diskussion. Därpå tepaus.

§ 5 Bruno Ahlstedts stereofärgbildsserie ”Från Florida till Montreal” beskådades. Mycket teknik och V-ploariserade
glasögon gav den djupseende församlingen en inblick i den tredje dimensionen.

§ 6 Då den fjärde dimensionen, tiden, enligt undertecknads chronometer ansågs vara 22.00 förklarade ordföranden mötet
avslutat.

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 25 april 1968 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och protokollet fördes av undertecknad. Närvarande var 21 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.10. Senaste mötes protokoll upplästes och godkändes. Styrelsen meddelade bl.a. om
utfärden till Fiskars och Hki Exhibition. Kameralehti skall på hösten utges i en svenskspråkig delupplaga med
anledning av AFK:s 80 år.

§ 2 Tävlingen Tyttöjen Kerho – Kamerajuntan refererades av Alice Guménius. Jukka Pellinen hade fungerat som en
omtyckt domare. Chris Hackman vann i svartvitt [”Kuvio”] och Alice Guménius i färg. AFK tog segern även totalt.

[ AFK:s deltagare i svartvitt: Chris Hackman (”Kuvio”, ”Kalastaja”, ”Hahmo”), Lis Carpelan (”Konflikt”,
”Körteknik”, ”Slakt”, ”Diana”), Alice Guménius (”Pepi”, ”Topi”) ]

§ 3 Bert Carpelan bevisade i ett filosofiskt föredrag att 1+1+1=4 enligt den fotografiska matematiken: i en bildkollektion
utgör kollektionen som helhet ett extra tillskott. Härefter god diskussion och gott te.

§ 4 Fredrik Hackmans föredrag om McLuhan – medicinman för miljoner gav en smått surrealistisk bild av en högeffektiv
personlighet. Som avslutning på föredraget och kvällen serverades följande statistiska tankebild: 90 % av
mänskligheten dör i sin egen säng, sov därför i en annans!

§ 5 Slut kl 21.15.

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll över Amatörfotografklubbens månadsmöte den 7.5. och vårutfärden den 23.5. 1968. Närvarande var 14 resp.
16 medlemmar.

§ 1 Majmötet bedrevs i form av ett gemensamt besök på 6th Helsinki Exhibition of Photographic Art 1968 i
Byggmästarhuset, Fredriksgatan 51-53, tisdagen den 7 maj kl. 19, varefter internationell utställningsfotografi
diskuterades över några koppar kaffe i labbet-biblioteket, Tölögatan 24. Som inbjuden gäst kåserade Mikko
Savolainen (ARPS) över sina synpunkter på nutida fotoutställningspolitik och visade en bråkdel (!), dvs. något tjog av
sina smått fantastiska medaljerövringar på utställningar runtom i världen.

§ 2 Vårutfärden företogs med vänner och bekanta på Kristihimmelsfärdsdagen i form av en bilkaravan om 8 ekipage till
Billnäs och Fiskars, där Clas Ekbom fungerade som ciceron. Efter en hårsmåns försening i starten i den något kyliga
men skarpvässt klara vårmorgonens åttonde timme, brakade en knallgrön folkbil med Lis vid ratten fram till
undertecknads tår, varefter resan tjöt sin början under ett ständigt trots mot fysikens accelerationslagar. Efter ett kort
uppehåll vid Myllylampi, där varje deltagare hade möjligheten att mönstra den kamerabehängda skocken över en kopp
drickbart, fortsatte den moderna teknikens ilkaravan mot Billnäs. Strax utsågs det helgdagsvilande vattenkraftverkets
lössläpta fors till ett nästan obligatoriskt mål för både närgångna vidvinklar och avlägsna busktelen. Två bilar – Alice
och Oscar – konstaterades härefter ha haft orienteringssvårigheter, de saknades, men uppenbarade sig efter några
våryra ärevarv kring Karisbygden. Här, längs allén från Billnäs s.k. politiska hörn, gjorde en skrikande
lingblomsgrön, fyrhjulad livsfilosofi (en 2 CV) allt för att konkurrera med den utsprickande vårgrönskan, och den fick
med sin färgscharm de flesta kameror att gnugga sig i linserna.
På väg vidare till Fiskars lyckades våra ärevarvsfantaster igen visa sin negativa inställning till den stora massans
reaktioner, trots vår cicerons utomordentliga guidearbete. Härnäst stod det på anor rika brukets museum i turen. Och
bums blev det uppställning till konterfej framför, på och i det hjärtknippande lokomotivet på gräsplanen bredvid
vattendammen. En entusiastisk Bert fick Walter att ur sina gömmor leta fram ett stativ som kunde rädda konterfejet,
varpå han hade nöjet att bjuda på en högklassig enmansteater i sina försök att undvika vattendammen och hinna kasta
sig inför det illustra sällskapets fötter innan självutlösaren tröttnade på sitt surr. Tyvärr hann det enkelspåriga loket
också med att visa sina dåliga sidor i form av en temperamentsfull stöt i veka livet på Smashen. Senare rön berättar att
loket i sin smalspåriga enfald lyckades knycka till bl.a. ett av Smashens revben på ett par ställen. Nåja, åtminstone har
offret chansen att i den kommande utfärdstävlingen delta med ett unikum, en röntgenbild.
När sedan de medhavda matsäckarna försvunnit i magsäckarna var det dags för en hjuldriven bergsbestigning till
platsen för den bästa utsikten över Fiskarsnejden.
Efter att solen sagt upp sig och en kall blåst gjort slut på vårvädersföreställningen återstod bara att tacka och bocka,
lämna vår ciceron där han hör hemma och återvända med bildstinna kamerakroppar.
Som Bert så riktigt sade: Dethär var helt lyckat och visst fanns ju massor av loke- o.a. motiv.

In fidem
Magnus Buchert


Spridda funderingar och hågkomster helt utan personligt ansvar och utan att vara det minsta in fidem av ett fantastiskt
jippo kallat AFK:s 80 års JUBILEUMSKRYSSNING till GOTTLAND med M/S FINNPARTNER 24-26.8. 1968.

Det ryktas att
70 deltagare förväntansfullt bänkade sig i första klassens röksalong efter att först ha blivit märkesbehängda av
klubbens redan i detta stadium energiska värdinnor Alice, Chris och Lis. Då alla mindre önskvärda utomstående blivit
utkastade och skeppet kastat loss och cocktailruljansen rullat igång, berättade ordf. icke självupplevda minnen från en
kryssning med ångbåten Sandels 1903.
att ordförandens lingvistiskt ekvilibristiska anförande interfolierades av kaptenens kommentarer per högtalare. Ingen
torde dock ha märkt någon skillnad och den allmänna duskålen slank begärligt ner i giriga strupar.
att Lis och Per Olov fick sina Mästarmärken.
att AFK under cymbalfanfarer uppvaktades av Liittos vice ordf. Ensio Pulli med Liittos medalj nr. 2, av Kameraseuras
representant Kalevi Pekkonen med ett paket vars innehåll var lika imponerande som dess yttre utstyrsel, dvs. en
diaprojektor Bauer S1 med rent science fiction-aktiga finesser. Vidare önskade Tapiolan Kamerakerho genom
sekreteraren Aarno Leinonen tävlingslycka per adress. Det behövs nog mot Tapiola.
att Kodaks Börje Aura under allmänt jubel bjöd samtliga på en kraftig gul cocktail.
att Nyblins Rodney Lindroos och Erik Karlsson blivit förskräckta av den högtidliga stämningen och i stället föredrog
att ta sig en hutt i sin hytt, men sedermera mellan som man säger skål och däck lovade ställa presentkort för 250 mk
årligen till förfogande för en tävling för dem som aldrig vunnit förr.
att det befanns vara tio minuter smörgårdsbordstid kvar, och att lax- och ålfaten rensades på rekordtid.
att minnena därefter kommer mera glimtvis, men man har en stark känsla av att i synnerhet värdinnorna gjorde sitt
bästa för att få gästerna (ingen nämnd) att trivas, och att lyxhytten med inbyggt kylskåp är rymlig och värd sitt pris.
att det finns fantaster som ute på däck i soluppgången kl. 5 på morgonen orkar diskutera gammakurvor och
finkornsframkallning av Tri X.
att man kl. 10 följande morgon nästan man- och kvinnogrannt åter respektive fortfarande befann sig i nattklubben,
som plötsligt var biograf.
att filmen Svenska Bilder på grund av dess humoristiska kvaliteter befanns vara ansträngande för hårt prövade magar.
Åtminstone två icke identifierade damer sågs mitt i filmen försvinna mot utgången hållande sig om densamma. Man
fick se Povel Ramels ballad om Eugen Cork i tankarna. Andra lugnade sig med Underberg.
att man helt oväntat befann sig i Slite, där en viss fru Hackman tog en massa bilder, dessvärre med objektivlocket på.
att en annan fru Hackman med väninna på grund av i våras timande omständigheter inte släpptes i land.
att vår hedersmedlem Margaretha Talling kommit från Stockholm för att hälsa oss välkomna på kajen.
att somliga uppfrisknade sig i havets böljor och
att ingen tydligen kom för sent till båten som lade ut till tonerna av Anchors Aweigh, medan frossarna lade in ål och
lax.
att Olof, Per Olov, Pippe och Lis sköt försvarslösa små lerduvor, dessbättre utan större framgång på grund av
besvärande motvind, och blev i sin tur från respektfullt avstånd beskjutna av träffsäkra teleobjektiv.
att ordf. kopplade på stora charmen och lyckades värva tre nya kvinliga medlemmar. Sen gick det sämre, ty de övriga
offren var redan medlemmar.
att Matti Liimatainen från Myllykoski skröt över att hans klubb var procentuellt bäst representerad: 3 av 10.
att den gula faran skördade sina offer.
att det lär kännas toppen att ensam äta biff bland 200 sega broilers.
att en drink kallad Seacaptain´s Special har speciell effekt som är att rekommendera.
att man kände djup sympati med de många AFK-are som inte hade tillfälle att delta.
att det kostar 120 mk att fara med taxi fram och tillbaka från Slite till Visby.
att man plötsligt kom att tänka på att man borde fotografera också, men att man då redan befann sig på kajen i
Helsingfors.
att ordföranden försov sig och lämnade skeppet, som det kanske också bör, som sista man.
att det inte är mer än 20 år tills vi fyller 100.
att vi fått värdefulla erfarenheter med tanke på vår interna 80 års fest i februari, vars arrangerande förenklas av det
ekonomiska överskott kryssningen lämnade.


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 26 september 1968 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och protokollet fördes av undertecknad. Närvarande var 36 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.15. Protokollen från aprilmötet, maj-utfärderna och kryssningen upplästes och
bifölls. Som nya medlemmar antogs Göran Hellström, Alice Olin, Stefan Ekholm, Britta Holmström, Margareta
Granlund, Vivianne Saelan och Nina Hackman. Styrelsens främsta meddelande gällde höstutfärden den 13 oktober.

§ 2 Klubbens 80-årsgåva från Kameraseura, småbildsprojektorn Bauer S1 demonstrerades i samband med visningen av
utfärdsbilderna från vinter och vårutfärderna. Rita Rosqvist hade bästa bilden enligt den enväldiga domaren Johan von
Numers.

§ 3 Tävlingen ”Mannen” hade bedömts av Fredrik och Nina Hackman. Resultatet presenterades av Nina Hackman: i
svartvitt vann Chris Hackman och i färg Alice Guménius. De sammanlagda poängen blev för damerna 104 och för
herrarna blygsamma 28. Bästa individuella poängsumma var Chris Hackmans 29. Härefter te.

§ 4 Ismo Hölttö (Kameraseura) visade fina färgdias från sin jordenruntresa. Motivet var närmast människan och bilder
sågs från New York, San Fransisco, Tahiti, Kaledonien, Hong-Kong, Bankok, Calkutta och Kairo.

§ 5 Till sist sågs ännu några diapositiv från jubileumskryssningen. Ordförande avslutade mötet kl. 21.35.

In fidem
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens Årsmöte den 24.10. 1968 i Agronomföreningens lokal. Ordförande var Bert
Carpelan och protokollet fördes av undertecknad. Närvarande var 42 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.15. I en tillbakablick på 80-årsdagen konstarerades att mycket små framsteg
egentligen gjorts i synnerhet med tanke på bildsynen, det är främst tekniken som utvecklats; R. Roos´ förnyelsetankar
om fotografin från den 26.1. 1948 citerades. Till protokolljusterare valdes Olof Lille och Chris Hackman.

§ 2 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 3 Skattmästarens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§ 4 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 5 Medlemsavgiften fastslogs igen till 15 mk, men den tidigare junioravgiften slopades. Man beslöt dock att om
tillräckliga skäl föreligger kan avgiften reduceras på basen av en skriftlig anhållan och redogörelse.
Laboratorieavgiften fastställdes till 3 mk/dag och 100 mk/ år.

§ 6 Vid val av nya styrelsemedlemmar återvaldes Allan Grönvall och Lis Carpelan. Anders Crohns invaldes i stället för
Magnus Buchert som avgick.

§ 7 Revisorerna och deras suppleanter omvaldes.

§ 8 Klubbens kommande verksamhet bör få formen av utåtriktad propaganda (bl.a. utställningar).
Studiecirkelverksamheten bör återupplivas.

§ 9 Allmänna ärenden: Ricky Ahlqvist ansåg en stadgeändring motiverad för att den nya styrelsen enligt nuvarande
stadgar strängt taget inte kan förutsäga verksamhetsplanerna i detta skede. Ett spörsmål om adressförändringar
klargjordes.

§ 10 Årsmötet avslutades kl. 19.40

In fidem
Magnus Buchert


ÅRSBERÄTTELSE för Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f. 79 verksamhetsår 1967-1968.

Klubbens verksamhet har under det gångna året märkbart aktiverats av de redan i augusti begångna officiella
högtidligheterna i anslutning till det stundande 80-årsjubileet samt av övriga förberedelser för en värdig föryngring
under inkommande jubelår. Naturligtvis har också tidigare års huvudsakliga verksamhetsreformer utgjort en trogen
del av aktiviteten. Ordinarie möten har hållits den 26.10, 30.11, 25.1, 22.2, 21.3, 25.4, 7.5 och den 26.9. Möteslokal
har sedvanligt varit Agronomföreningens samlingslokal, förutom vid majmötet då 6th Helsinki Exhibition of
Photographic Art besöktes i Byggmästarhuset.
Underavdelningen för klubbens damer, Kamerajuntan, har haft sina 5 möten mestadels i laboratoriet, Tölögatan 24,
men även hemma hos medlemmarna.
Jul- och nyårsfesten firades igen på Tekniska Föreningen den 13.1. i form av en 79-årsjubileumsfest ”på inbjudan av”
Kamerajuntan, som bl.a. bjöd på fotoinspirerade maträttsbenämningar.
Klubben har igen med hjälp av dagspressen och personliga kontakter lyckats utöka sig med 12 nya medlemmar, men
då det totala medlemsantalet nu är 114, varav 8 hedersmedlemmar, innebär det en minskning med 13 personer under
det gångna året. De ordinarie mötena har som tidigare besökts av ca. 25 % av medlemmarna.
Klubbens styrelse har bestått av ordförande: Bert Carpelan, viceordförande: Allan Grönvall, skattmästare: Oscar
Heidemann, tävlingssekreterare: Karl-Johan Grönholm, bibliotekarie och materialförvaltare: Lis Carpelan, värdinna:
Alice Guménius, och sekreterare: Magnus Buchert. I tur att avgå är Allan Grönvall, Lis Carpelan, Magnus Buchert
och den för ett år invalda värdinnan Alice Guménius.
Revisorer har varit C. Grünberg och G. Törnwall samt som suppleanter H. Nybom och G. Groundstroem.
Tävlingarna har till antalet igen varit mycket stort och deltagandet relativt livligt:
1. Färgbildstävlingen avgöres idag, den 24 oktober. Fjolårstävlingens resultat var följande: i A-klassen hade Chris
Hackman den bästa kollektionen och Lis Carpelan den bästa bilden, men Lis fick även hedersomnämnande för
kollektionen; i B-klassen hade Rita Rosqvist den bästa kollektionen och Juhani Franzén den bästa bilden, men också
Curt Granström fick hedersomnämnande för enskild bild.
2. Tapiolan Kamerakerho – AFK: våra motståndare visade igen sin otroliga överlägsenhet, AFK:s placeringar var rätt
blygsamma.
3. Mästartävlingen vanns i år av Lis Carpelan. Bert Carpelan klarade andraplaceringen och Chris Hackman blev trea.
4. Tävlingen Färglek (II) mellan Kameraseura och AFK hade pånyttfötts, men en stor portion av det nya hoppet om
bättre framgång släcktes effektivt i vad man närmast kunde kalla en utklassning av AFK.
5. Färgtävlingen Jyväskylän Kameraseura – AFK vann vi dock rätt övertygande. De bästa poängsamlarna var i
ordningsföljd nämnda: Chris Hackman, Allan Grönvall och Ricky Ahlqvist.
6. Amatörtävlingens seger hemfördes av Alice Guménius, Hans Paul blev tvåa och Curt Granström trea. Kurt
Blomberg fick hedersomnämnande för tävlingens bästa bild.
7. Reportagetävlingens bästa deltagare var Curt Granström, nästbästa Bert Carpelan och tredje platsen togs av Chris
Hackman.
8. Tävlingen Tyttöjen Kerho, Kameraseura – Kamerajuntan, AFK: Chris Hackman vann i svartvitt och Alice
Guménius i färg. AFK tog segern även totalt.
9. Utfärdstävlingen med motiv från både vinter- och vårutfärderna vanns av Rita Rosqvist.
10. Könskampen ”Mannen” vanns helt övertygande av damerna: Chris Hackman var bäst i svartvitt och Alice
Guménius i färg.
11. Jubileumskryssningens fototävling: 84 bilder deltog. Tredelat II pris = en tvåpersoners resa Hfrs-Stockholm-Hfrs
fick Nina Hackman, Per Olov Jansson och Bert Carpelan. Delat III pris = samma resa för en person, tillföll Kalevi
Pekkonen och Max Paetau. Dessutom inlöstes en bild av Pekkonen.
Suomen Kameraseurojen Liittos årsutställning: följande medlemmar fick bilder godkända: Chris Hackman 2 svartvita
& 2 färgdia, Kurt Blomberg 1 svartvit, Allan Grönvall 1 färgdia & diplom.
6th Helsinki Exhibition of Photographic Art 1968: klubbens framgångar bestod i 6 utställda svartvita bilder, Lis
Carpelan 3, Chris Hackman 2 och Johan von Numers 1.
Europafoto 68 i Esslingen am Neckar blev en stor framgång för AFK i form av en FIAP-bronsmedalj.
Klubbkollektionen om 10 bilder i svartvitt var signerad av Chris Hackman, Karl-Johan Grönholm samt Lis & Bert
Carpelan.
Utfärderna dominerades i år av jubileumskryssningen till Gotland med m/s Finnpartner den 24-26 augusti, som fick
en god framgång med ett ansenligt antal deltagare förutom från AFK med bekantskapskrets också från landets övriga
fotoklubbar. Som ovan framgått utlystes en tävling för de svartvita bilder som togs under kryssningen. Övriga utfärder
i vanligare stil företogs den 3 mars till Hertonäs, Kristihimmelsfärdsdagen (tradition) den 23 maj till Fiskars, och den
13 oktober till Hagalund förutom det tidigare nämnda besöket på 6th Helsinki Exhibition.
Mötesprogrammen har förutom tävlingarna innehållit följande större inslag: Ricky Ahlqvists och Ingo Forsbergs
färgreportage om racerbilar, Olavi Varonen (Kameraseura) presenterade en egen färgdiakollektion, deltagarna i SKL:s
bildbedömningsseminarium refererade om bildbedömning, Oscar Heidemanns ”Äppelvin – film och verklighet”, Allan
Grönvalls färgfilm från en resa i österled till Moskva och Sotshi, dir. Gunnar Lönnqvist visade diapositiv från
Helsingfors intagning år 1918 -ett 50-årsminne, Lis Carpelans föredrag om ”den skapande fotografins utveckling”,
Ricky Ahlqvists reportage från Prag i form av en färgdiaserie och muntliga kommentarer, filmskapelsen ”Traviata” –
omsorgsfullt sönderklippt, hoplimmad och ljudsatt gemensamt klubbalster från travbansutfärden till Kottby i fjol,
Chris Hackmans föredrag ”Att döpa en bild”, Bruno Ahlstedts stereofärgbildsserie ”Från Florida till Montreal”, Bert
Carpelans föredrag ”1+1+1=4” om den fotografiska helhetens extra poäng, Fredrik Hackmans föredrag om McLuhan –
medicinman för miljoner, Mikko Savolainens (Kameraseura) kåseri över sina synpunkter på nutida
fotoutställningspolitik, samt Ismo Hölttös (Kameraseura) färgdiasvit från sin jorden-runt-resa.
Laboratorie- och biblioteksutsymmet i källaren vid Tölögatan 24 har vid sidan av sin normala funktion även använts
som mötesplats och för en grundkurs i framkallning och förstoring av färgpappersbilder under ledning av Oscar
Heidemann. Utrymmet är fortfarande en sporre för klubbverksamheten. Hyran har hållits oförändrad vid 2
mk/förmiddag, 3 mk/eftermiddag och 100 mk/år.
Donationer: Oy Foto-Nyblin Ab har åter gett klubben fotomaterial att utdela som pris i fototävlingarna, Werner
Schlebach har från Johannesburg sänt nyårshälsningar med ett signerat exemplar av Sam Haskins ”November Girl”
som blir vandringspris i den redan utlysta tävlingen ”Form”, Oy Kinova Ab:s 20 % rabatt för medlemmarna kan också
i detta sammanhang nämnas med tacksamhet. Donationer och presenter med anledning av klubbens 80-årsjubileum
är: Prosten och prostinnan af Björksten; 50 fotografier tagna av dir. Fritz Englund i början av 1900-talet, Mag. Kaj af
Björksten; Projektor 9×12 från sekelskiftet samt tidskrifter, Fotograf R. Roos; Årsböcker och fotografier, Fotograf C.
Grünberg; Fotografier, Suomen Kameraseurojen Liitto; Förbundets medalj nr 2, Kameraseura; Diapositivprojektor
24×36 Bauer S1, ett tekniskt underverk, Tapiolan Kamerakerho; Adress med önsan om tävlingslycka, Oy Foto-Nyblin
Ab; 250 mk årligen att utdela som pris i en tävling för dem som aldrig vunnit förr. Tävlingen kallas ”Talangjakten”.
Kameralehti skall med anledning av 80-årsjubileet utkomma i en svenskspråkig delupplaga, vilket gett
klubbmedlemmarna orsak att leta fram dokument över milstolpar i klubbhistorian.
Medlemsavgiften har hållits oförändrad (15 mk, 8 mk för juniorer).
Det gångna året har som synes varit fyllt av mångfacetterad verksamhet och de nu avgående styrelsemedlemmarna
hoppas att det skall ha gett klubben början till den föryngringsinjektion som den vördsamma 80-årsåldern bör
innebära.
Helsingfors den 24 oktober 1968
Magnus Buchert


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie månadsmöte den 24 oktober 1968 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och protokollet fördes av Magnus Buchert. Närvarande var 42 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet kl. 19.40. Protokollet från septembermötet upplästes och godkändes. Styrelsens
meddelanden gällde främst en pokal donerad av C. Grünberg för att användas som tävlingspris.

§ 2 Färgbildstävlingen: domare hade varit Olavi Varonen & Co samt Robin Hackman som också presenterade resultaten: i
A-klassen hade Chris Hackman igen den bästa kollektionen, Magnus Buchert hade den bästa bilden, och
hedersomnämnande för enskild bild gavs åt Per Olov Jansson; i B-klassen hade Curt Granström bästa kollektionen
och Alice Guménius bästa bilden, hedersomnämnande för kollektionen fick Alice Guménius dessutom och
hedersomnämnande för enskild bild fick Peter Blom.

§ 4 Bror Hästö från Agfa-Gevaert donerade en väska med 80 st färgfilmsrullar med anledning av klubbens 80-årsdag och
hr Långbacka från Kodak lyckönskade med ett fång blommor.

§ 5 Dir. Lönnqvist presenterade de utställda bilderna av Fritz Englund och kommenterade det dåtida
framställningsförfarandet. Härefter te.

§ 6 W. Schohin, mästare i bromolja och färg, presenterades av Bert Carpelan under det att en kollektion av Schohins
färgdiapositiv betraktades. Ordförande avslutade mötet kl. 22.15.

In fidem
Magnus Buchert


[ Ur cirkulär 8/68

I december har vi inget ordinarie möte, men…
intresserade av att delta i STUDIECIRKELVERKSAMHET samlas under ledning av Ingo Forsberg i AFK:s
mörkrum/bibliotek, Tölögatan 24, källaren, ingång från gården, måndagen den 9 december kl. 19. Riktlinjer för den
kommande verksamheten görs upp. Tag med egna svartvita eller färgbilder.

EXKURSION till TV-studiorna i Fredriksberg lördagen den 14 december. Samling i L-huset kl. 14. Tillfälle bl.a. till
att fotografera repetitionen av programmet 7 Dagar. Man far med spårvagn 3 till Djurgården, byter där till buss 19 och
stiger av vid nästsista hållplatsen. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie möte i Agronomföreningens lokal torsdagen den 28 november
1968. Ordförande var Bert Carpelan. Protokollet fördes av Anders Crohns. Närvarande var 25 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet kl. 19.15. Protokollet från årsmötet upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden: AFK:s medlemsvärvar- och propagandaoffensiv presenterades. Vissa detaljer i folderns
utförande väckte diskussion.
Ett gratulationstelegram från Åbo fotoklubb upplästes.
Fredrik Hackman emottog ett FIAP-märke.
Klubben antog två nya medlemmar, Börje Aura och Sverker Ström.

§ 3 Laboratoriechefen vid Oy Yhteiskuva, Kari Haavisto, presenterade den nya Chibachromeprocessen. De av Haavisto
medhavda bilderna väckte allmän beundran genom sin tekniska kvalitet. Som en alldeles särskild överraskning fick
vinnarna i den på årsmötet avgjorda färgkollektionstävlingen några av sina prisbilder i Chibachrome utförande såsom
ett extrapris.

§ 4 Bilderna från utfärdstävlingen mot Tapiolan kameraseura visades och resultaten upplästes. Tapiola vann tävlingen
knappt med 60 poäng mot 50, närmast tack vare en överlägsen insats i den svartvita klassen. AFK var starkare i
färgklassen. Individuellt bäst i svartvitt var Tapiolas Timo Kelaranta, medan bästa AFK:are Bert Carpelan hade sin
bästa bild på 4:e plats. Kyösti Salojärvi, från Tapiola segrade i färgklassen, med AFK´s Kurt Blomberg på 2:a plats.
Efter denna programpunkt följde te.

§ 5 Erik Karlsson visade och presenterade nyheter och stämningar från årets Fotokina.

§ 6 Chris Hackman och Lis Carpelan presenterade under den träffande rubriken ”Chris och Lis på Gotland – två rosor på
ruinens brant” intressanta bilder från en resa till rosornas ö senaste vår.
Mötet avslutades klockan 21.50

In fidem
Anders Crohns


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie möte den 23 januari 1969 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan och protokollet fördes av sekreteraren Anders Crohns. Närvarande var 27 medlemmar,
samt ett antal gäster från Kameraseura.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet klockan 19.10. Protokollet från senaste möte upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Anmälan om Kameralehti no 1/69 den svenskspråkiga upplagan ”80 år amatörfotografi”
gjordes. 80-årsfestens program presenterades. Till nya medlemmar i föreningen godkändes Sven Holmgren, Göran
Borgman, Kaj Blomqvist, Hannele Varisto, Else Lindroos, Yngve Tammela samt Siv Ranko.
P.O. Jansson emottog ett FIAP-märke.

§ 3 Tävlingen Färglek II mellan AFK och Kameraseura avgjordes. Domare var Bror Hästö, Kyösti Salojärvi och Matti
Pietinen. Kameraseura utgick som segrare i tävlingen med 75 poäng mot AFK´s 45. Vandringspriset för bästa
individuella poängplockare gick till Kameraseuras Rainer Ruhkanen, som med sina bilder ”The River” och ”Hunnut”
också tog hem både 2 och 3 pris. En tröst för AFK var Bert Carpelans pris för tävlingens bästa bild ”Pastell”.

§ 4 Årets mästartävling var följande programpunkt. Tävlingen blev mycket jämn och vanns av Johan von Numers
kollektion, en marginalsbredd före Hans Pauls. Tredje pris togs av Robin Hackman. Härefter avnjöts te och bulle.

[ ”JN”/Johan von Numers, ”p”/Robin Hackman (Magert, Bete, Troikka, Törne, Slut), ”Britt-Marie”/Hans Paul, ”Ett
med naturen”/Lis Carpelan (Hav, Klippa, Land, Skog, Strand), Strandliv”/Bert Carpelan (Skon, Klippan, Vattnet,
Solen, Fisken) ]

§ 5 Torsten Enberg visade sin många gånger prisbelönta film ”Gatan blommar”. Att AFK´arna uppskattade filmen var lätt
att konstatera.

§ 6 Kvällens sista programpunkt utgjordes av filmen ”Att skriva med ljus”, producerad av Agfa-Gevaert. Samtidigt som
filmen erbjöd information utgjorde den en fascinerande lek med bilder, samt en praktisk filmteknisk demonstration
som tog andan av mången åskådare.

§ 7 Mötet avslutades klockan 22.10

In fidem
Anders Crohns


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens ordinarie möte den 20 februari 1969 i Agronomföreningens lokal.
Ordförande var Bert Carpelan, sekreterare Anders Crohns. Närvarande var 22 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet klockan 19.15. Januarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Till nya medlemmar har antagits följande personer: Ole Silén, Tomas Törnkvist, Klaus
Sonck, Bo Kneck, Kaj Blomqvist, Kristen Sande, Jörn Elfving, Eva Vatanen, Jessica Ehrström samt Björn Gröndahl.

§ 3 Fototävling – mål eller medel? Ricky Ahlqvist presenterade i sammandrag en diskussion som hållits inom
studiecirkeln samt de slutsatser man kommit till. Han betonade dock att diskussionen ännu är långtifrån slutförd. Bl.a.
hade konstaterats att fotoamatörer av olika anledningar är rädda för fotandet, och man hade efterlyst mera av
knäpparens hämningslösa anda. Tävlingsmomentet hade diskuterats och man hade konstaterat att eftersom inga
objektiva grunder egentligen finns för att jämföra bilder i tävlingssyfte man kanske borde sträva till att mera betona
tävlingarnas utställningsmoment och sedan gärna t.ex. utgående från en domares synpunkter öppet diskutera de
utställda bilderna. Nya tävlingsformer diskuterades också.

§ 4 Amatörtävlingen avgjordes. Ricky Ahlqvist hade fått fria händer att förfara med bilderna hur han ville. Till andre
domare hade han utsett Kåre Kivikoski. Domarna ansåg Juhani Franzéns kollektion med militärmotiv vara klart bäst
och Franzén fick tävlingens alla pris. De övriga kollektionerna ställdes inte i någon inbördes ordning. Svagast i
tävlingen ansåg Ahlqvist vara att blott fem kollektioner deltog.
Härefter avnjöts te.

§ 5 Lis Carpelan presenterade 1800-tals fotografin med en rolig bildkollektion.

§ 6 Slutligen sågs etthundratal av AFK´s äldsta bilder projicerade med en lätt uppmoderniserad sekelskiftes projektor.

§ 7 Mötet avslutades kl. 21.55.

In fidem
Anders Crohns


[ Ur Nya Pressen 24.2.1969

Animerad fotosexa.

”Så vidtog en animerad sexa, varunder det ena talet och den ena undersköna sången aflöste den andra….”
Det här vimmelreportaget från 1890 kunde lika väl gälla lördagen den 22 februari 1969, då amatörfotografklubben
firade de gångna 80 åren med en festsupé i restaurant Mobile. Att en fotoklubb håller sig med egna sånger hör väl inte
till vanligheten, men så är det inte heller alla som har en sekreterare med Anders Crohns musikalitet. Hans
framförande av klubbens Självhävdelsevisa var helt professionellt.
Filmen har blivit 3000 gånger snabbare sedan sekelskiftet, konstaterade Per Olov Jansson i sitt festtal och harangerade
humoristiskt den tekniska och bildmässiga utvecklingen. Fredrik Hackman avslöjade, bokstavligen, den kvinnliga
fotografens anatomi, och blottade oväntat djupa insikter i ämnet. Fru Nina, och de övriga kvinnliga fotograferna Lis
Carpelan och Chris Hackman såg lätt skakade ut.
Hackman spelade en såväl kvantitativt som kvalitativt betydande roll i AFK, vilket också observerades i form av en
egen avdelning, ”The Hackman Saga” i jubileumsprogrammet, en programpunkt som högljutt uppskattades bl.a. av
Walter Hackman och Anne Marie Hackman.
Glada minnen från klubbens jubileumskryssning till Gottland utbyttes av Claire Aho, Olof Lille och Erik Karlsson,
och dessa spetsade öronen när ordföranden Bert Carpelan ställde i utsikt en ny kryssning i höst, visserligen
anspråkslösare, men samtidigt i en mera traditionsenlig skala, d.v.s. med J.L. Runeberg till Borgå.
Med tanke på att det gemensamma intresset är fotografi, sågs förvånansvärt få kameror i aktion, men Margaretha
Talling, klubbens enda kvinnliga hedersmedlem, och värdinnan Alice Guménius tog upp kampen mot
vimmelfotografens Polaroidkamera, en ojämn kamp, då vimmelfotografen hade fördelen att kunna visa fram sina
bilder för fotokritisk granskning efter 10 sekunder.
Direktör Lönnqvist som varit med om samtliga jubileum sedan 25-års festen 1914, diskuterade gamla tider med
Gunnar Groundstroem och Bror Hästö, medan de yngre medlemmarna, bland dem Siv Ranko, Göran Helling och
Pippe och Frasse Franzén svängde om på dansgolvet ”till arla morgonstund”. ”Vi ses igen om några timmar”, sa Max
Hagman till Johan von Numers, och den som också skyndade sig hem för ett par timmars sömn före sillfrukosten var
Johan i vimlet. ]


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte torsdagen den 27 mars 1969, i
Agronomföreningens lokal. Ordförande var Bert Carpelan, medan Anders Crohns förde protokollet. Närvarande var
31 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet klockan 19.10. Februarimötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Till medlemmar antogs Daniel Gagneux, Max Hagman, Per Falenius, Tor-Björn Sjöblom
samt Bertil Walli. – Klubben har erhållit en utmärkt donation av doktorinnan Boije: Bilder tagna av August Jusélius
åren 1896-97.
– Styrelsens förslag om att vårutflykten detta år per hyrd buss skulle utsträckas till Tavastehustrakten godkändes.

§ 3 Till motiv för årets könspokaltävling bestämdes ”Barn”. Årets tema i ”November Girl”-tävlingen bestämdes till
”Sommarflamman”. Ricky Ahlqvist anmälde avvikande åsikt beträffande sistnämnda motto. Hans eget förslag ”Boy-
Girl” vann dock ej tillräckligt understöd.

§ 4 Bert Carpelan utsågs till klubbens officiella representant vid Kameraseurojen Liittos årsmöte 1969. Det beslöts att han
skulle taga upp frågan om ett svenskt namn för Liitto, samt plädra för ändrande regler för Helsinki-utställningen.

§ 5 Tävlingen ”Talangjakten”, till vilken prisen donerats av Nyblins fotoaffär, avgjordes. Domare var Bert Carpelan och
Ronny Lindroos, av vilka den sistnämnda representerade Nyblins. Eftersom domarna var eniga behövdes ingen tredje
domare. Tävlingen vanns av Birgit Jansson med bilden ”Hönshandel”. Andra pris togs av Tuulikki Levin-Silfvenius
med ”Aftontvätt” medan Stefan Ekholm med en av tävlingens mest omdiskuterade bilder ”Gänget”, belade tredje plats.
Sammanlagt hade ett trettiotal diapositiv och en färgpappersbild inlämnats.

§ 6 Ronny Lindroos presenterade två av Polaroidkameraseriens nyaste modeller ”Swinger” och ”ColorPack II”.

§ 7 Medan te avnjöts besågs PSA´s bildkollektion, insamlad från fotoklubbar i hela världen år 1965.

§ 8 Programmet ”AFK presenterar sig själv” gavs i repris för dem som inte under årsfesten varit i tillfälle att bese showen.
Också årsfestdeltagarna hade en chans att nu bilda sig en nyktrare uppfattning om det hela. Mötet avslutades klockan
21.50.

In fidem
Anders Crohns


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors ordinarie möte, torsdagen den 24 april 1969 i
Agronomföreningens lokal. Ordförande var Bert Carpelan, medan Anders Crohns förde protokollet. Närvarande var
29 medlemmar.

§ 1 Ordförande öppnade mötet klockan 19.15. Marsmötets protokoll upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Till nya medlemmar antogs Lars-Olof Lundqvist, Nils Backlund, Johan Ulfvens, Gunnar
Lundqvist samt Hans Lille.
Bert Carpelan rapporterade från Kameraseurojen Liittos årsmötesförhandlingar och -festligheter. På AFK´s iniativ
antogs ett tillsvidare inofficiellt svenskt namn för Liitto: Finlands Fotoklubbars Förbund. Likaledes på AFK´s initiativ
tillsattes en kommitté för utarbetandet av nya regler för Helsinki-utställningen och Liittos egen utställning.

§ 3 Tävlingen mellan Kameraseuras Tyttöjen Kerho och AFK´s Kamerajunta refererades. Kamerajuntan tog nu sin fjärde
seger å rad i denna tävling, främst tackvare en stark insats i tävlingens färgavdelning. Den svartvita avdelningen
vanns av Tyttöjen Kerho. Bästa individuella fotograf var Chris Hackman. Såväl de svartvita bilderna som färgdiorna
besågs.

§ 4 Fredrik Hackman ställde frågan ”Är bilden farlig?”. Han refererade i ett belysande anförande de nya stadgarna som
håller på att utarbetas för att skydda samhället och individen för fotografen. Vi fick också en uttömmande översikt
över de olika sätt på vilka bilden anses kunna vara farlig.

§ 5 Te intogs samtidigt som det norska fotoförbundets dior vilka är i Finland för bedömning beskådades. AFK hade ju
nominerat jury för förbundets årsutställning detta år.

§ 6 Reportagetävlingen avgjordes. Som domare fungerade Fredrik och Robin Hackman samt Allan Grönvall. Fem
kollektioner deltog. Segern denna gång gick till Anders Crohns tjurfäktningsreportage.

§ 7 Anders Crohns visade dior tagna under en liftfärd kring Medelhavet.

§ 8 Mötet avslutades klockan 22.20

In fidem
Anders Crohns


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens möte den 8 maj 1969 på Kodak-house klockan 19.00. Ordförande var Bert
Carpelan och sekreterare Anders Crohns. Närvarande var 41 medlemmar.

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Till nya medlemmar har antagits Leif Lindqvist och Christer Heimberg.

§ 3 Ordföranden tackade Kodak för vänligheten att inbjuda AFK att hålla sitt möte på Kodak-house och överlät därefter
ordet åt Börje Aura som berättade om Kodak huset.

§ 4 Härefter fick AFK:arna bekanta sig med bl.a. färglaboratoriet och Kodaks datamaskin.

§ 5 Kodak bjöd på kaffe och bakelse.

§ 6 Filmen ”Månen runt med Apollo 8” visades.

§ 7 Härefter följde en teknisk information om olika Kodak filmmaterial.

§ 8 Kollektionen världens bästa färgbilder visades för de nattpigga innan mötet slutligen avslutades omkring klockan 23.

In fidem
Anders Crohns


Protokoll fört vid Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.:s ordinarie månadsmöte den 25 september 1969 kl. 19.00 i
Agronomföreningens lokal i Helsingfors. Ordförande var Bert Carpelan, medan protokollet fördes av Anders Crohns.
Närvarande var 38 medlemmar.

§ 1 Mötet öppnades klockan 19.15. Protokollen för april- och majmötena upplästes och godkändes.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Till nya medlemmar antogs Johnny Korkman, Rainer Lampinen, Ingrid Wasenius, Birgitta
Söderberg samt Marika Hackman. Anmäldes om Agfa-Gevaerts färgkurs. Som mål för höstutfärden den 19 oktober
fastslogs Jorvs dit Jan-Erik Snell vänligen inbjöd på kaffe.

§ 3 Tävlingen ”Form” som hölls redan för ett år sedan har slutligen blivit bedömd i Johannesburg av David Rowland,
Stuart Robinson samt Werner Schlebach. Bilderna visades och bildkritiken upplästes. Segern gick till Hans Pauls bild
”Oily Steel”. Paul fick sålunda den första inteckningen i vandringspriset, Sam Haskins fotobok ”November Girl”.

§ 4 Tävlingen ”Sommarflamman” avgjordes. Bedömningen hade Hili och Eero Raviniemi haft om hand. Tyvärr kunde
ingendera av domarna närvara vid mötet. I stället fick vi höra bildkritik av Per Olov Jansson. Tävlingen gäller Werner
Schlebachs pris, boken ”November Girl” och vanns detta år av Tomas Törnkvist, som nu fick sin första av de två
behövliga inteckningarna i vandringspriset.

§ 5 Utfärdspokaltävlingen 1969 avgjordes. Tävlingen avgjordes genom allmän omröstning så, att alla närvarande fick
rösta på den bild de ansåg vara bäst. Bert Carpelans dia av ett bilvrak samlade mest röster – 8 stycken. Alice Guménius
hade tagit de två bilder vilka samlade härnäst mest röster – en svartvit och ett diapositiv. Att smaken kan vara delad
utvisar det faktum, att inte mindre än 14 av de 19 inlämnade bilder samlade röster.

§ 6 Te avnjöts. Härefter följde en diskussion om föreningens stadgar, vilken utgick från att av styrelsen uppgjort
stadgeändringsförslag. Avsikten är att stadgarna på inkommande årsmöte skall ändras.

§ 7 Könskampen gällde detta år motivet ”Barnet”. Tävlingen hade bedömts av Hili och Eero Raviniemi, men i deras
frånvaro fick vi en utmärkt bildkritik av Per Olov Jansson. Herrarna avgick denna gång med en rätt överlägsen seger,
främst tack vare en synnerligen gedigen insats av Kurt Blomberg som fick alla sina fyra bilder placerade. Poängen var
83 för herrarna mot damernas 37. Bästa individuella bild var tagen av Tomas Törnkvist, Lis Carpelan hade tagit den
nästbästa bilden och Kurt Blomberg den tredje bästa bilden.

§ 8 Mötet avslutades klockan 21.45.

In fidem
Anders Crohns


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f.:s årsmöte den 30 oktober 1969 i Agronomföreningens
lokal. Närvarande var 30 medlemmar. Ordförande Bert Carpelan och sekreterare Anders Crohns.

§ 1 Mötet öppnades klockan 19.05 av ordförande, och konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Till protokolljusterare utsågs Fredrik och Walter Hackman.

§ 3 Årsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 Skattmästarens redovisning och revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 6 Styrelsens plan för verksamheten under året 1969-1970 presenterades. I princip skulle AFK stå för två
programtillfällen månatligen – alltså månadsmöte jämte något annat program. Med beaktande av det stora antalet nya
medlemmar skulle också en större tonvikt än vanligt läggas vid presentation av elementärteknik. Fredrik Hackman
framkastade förslaget om att alla tävlingar i princip borde innehålla såväl en färg- som en svartvit avdelning.

§ 7 Beslöts att medlemsavgiften under inkommande verksamhetsår skulle bibehållas oförändrad, dvs. 15 mark, med
möjlighet för mindre bemedlade att få rabatt.

§ 8 Konstaterades att Bert Carpelan, Karl-Johan Grönholm och Oscar Heidemann nu stod i tur att avgå från styrelsen. Av
dessa hade Oscar Heidemann avsagt sig omval. Härefter skreds till var av tre styrelsemedlemmar. För inkommande
två-årsperiod valdes enhälligt Bert Carpelan, Karl-Johan Grönholm och Kurt Blomberg.
Till revisorer för följande verksamhetsår valdes H. Nybom och G. Groundstroem samt till suppleanter för dessa C.
Grünberg och G. Törnwall.
Till värdinna för inkommande verksamhetsår omvaldes Alice Guménius.

§ 9 Stadgeändring. Föreningens stadgar förnyades i sin helhet och beslöts enhälligt att de nya stadgarna skulle komma att
lyda i enlighet med vidstående bilaga. Styrelsen förbehölls rätt att företaga av myndigheterna eventuellt påyrkade
smärre ändringar.

§ 10 Föreningen överräckte en minnesvas åt Oscar Heidemann som efter 10 år som skattmästare för AFK nu avgick från
styrelsen.

§ 11 Årsmötet avslutades klockan 20.15.

In fidem
Anders Crohns


ÅRSBERÄTTELSE för Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.:s 80 verksamhetsår 1968-1969.

Klubbens verksamhet under det gångna året har särskilt präglats dels av 80-års jubileet dels av en stort upplagd PR-
kampanj med mål att göra föreningen och dess verksamhet mera känd bland den stora allmänheten och samtidigt
värva nya medlemmar. Givetvis har klubbens alla ordinarie verksamhetsformer bedrivits normalt vid sidan av
ovannämnda speciella programpunkter. Månadsmöten har hållits den 24.10 och 28.11. 1968 samt den 23.1, 20.2,
27.3, 24.4, 8.5, samt 25.9. 1969. Såsom tidigare har Agronomföreningens samlingslokal varit klubbens mötesplats,
förutom för maj-mötets del. Detta sistnämnda möte ägde rum på Kodak-House.
Underavdelningen för klubbens damer, Kamerajuntan har sammankommit tre gånger och Studiecirkeln fyra gånger.
Klubben har under detta år utökats med osedvanligt många nya medlemmar: inte mindre än 36 nykomlingar har
intagits, medan 3 medlemmar har avgått. Sammanlagt uppgår klubbens medlemsantal således nu till 147 mot 114
senaste år.
Mötena har i regel besökts av 30-40 medlemmar.
Klubbens styrelse har i år haft följande sammansättning: Ordförande; Bert Carpelan, viceordföranden; Allan Grönvall,
skattmästare; Oscar Heidemann, tävlingssekreterare; Karl-Johan Grönholm, bibliotekarie och materialförvaltare; Lis
Carpelan, samt sekreterare; Anders Crohns. Av styrelsemedelmmarna är Bert Carpelan, Karl-Johan Grönholm samt
Oscar Heidemann i tur att avgå.
Som värdinna har Alice Guménius fungerat.
Revisorer har varit C. Grünberg och G. Törnwall samt suppleanter för dessa H. Nybom och G. Groundstroem.
80-årsjubileet begicks i stor stil å restaurant Mobile med påföljande sillfrukost på restaurant Torni. I anledning av
jubileet erhöll klubben också endel donationer bl.a. historiska bildkollektioner tagna av Alfred Nybom och August
Jusélius.
Såsom ovan nämndes har AFK under året aktivt drivit en stor PR-kampanj med avsikt att göra föreningen känd bland
den stora allmänheten och samtidigt utöva fotopropaganda bland söndags- och amatörfotograferna. Följande åtgärder
har utgjort led i denna kampanj:
– arrangerandet av en jubileumskryssning till Gotland med m/s Finnpartner för alla Finlands fotointresserade. Resan
skedde redan i augusti 1968 och 80 personer deltog.
– en AFK-folder, en reklambroschyr, för medlemsvärvning, trycktes gratis hos Hbl´s tryckeri, utdelades i fotoaffärerna
och postades till svenskspråkiga skolor och organisationer. En del av broschyren finns alltjämt kvar för kommande
utdelning.
– 80 år Amatörfotografi, ett jubileumsnummer av Kameralehti 1/69, utkom i sedvanlig finskspråkig upplaga på 6000
ex. samt i en svenskspråkig upplaga om 2200 ex. Numret redigerades av Bert Carpelan i gott sammarbete med
Kameralehtis redaktion.
– en stående fotoutställning av gamla och nya AFK-bilder hos Foto-Nyblin. Utställningen förnyas en gång i månaden.
– startandet av en återkommande fotospalt i Nya Pressen, närmast avsedd för amatörfotografer, skriven av Bert
Carpelan, samt artiklar om AFK i Hufvudstadsbladet och Nya Pressen.
– publicering mot ersättning av AFK´s historiska bilder i red. Heikki Brotherus bildverk ”Vanhaan hyvään aikaan”
(Otava).
– Bert och Lis Carpelans fotoutställning ”Minnesbilder” den 15.4.-12.5. i Helsingfors sparbanks aula vid
Mannerheimvägen. Utställningens avsikt var att inspirera allmänheten till att ta bättre minnes- och familjebilder. Den
blev också en kritik-succé.
– inspelandet av ett magnetofonband, vilket med tillhörande diapositiv såväl humoristiskt som sakligt presenterade
AFK: ”AFK presenterar sig själv”. Bandet har visats i de svenska fotoklubbarna i Åbo, Vasa, Kristinestad och Karis
och det skall översättas till finska.
Med tillfredsställelse konstaterades också att under året äntligen på åtgärd av Valokuvajärjestöjen neuvottelukunta
grundats en stiftelse med uppgift att grunda och upprätthålla ett fotografiskt museum i Finland. AFK har hört till de
starkaste drivande krafterna bakom idén. Sedan stiftelsen grundats fungerade Bert Carpelan i dess interimistiska
styrelse. Nu håller han en position i stiftelsens publikationsutskott.
Finlands fotografiska museum hade sin första utställning i Helsingfors i maj 1969. Av de på denna utställning visade
historiska bilderna utgjordes en betydande del av bidrag ur AFK´s kollektioner.
Tävlingar:
Färgbildstävlingen: I A-klassen upprepade Chris Hackman sin fjolårsseger om bästa kollektion, Magnus Buchert hade
bästa enskilda bild medan Per Olov Jansson fick hedersomnämnande för enskilda bild. I B-klassen hade Curt
Granström bästa kollektion och Alice Guménius bästa bild. Hedersomnämnande fick Alice Guménius för sin
kollektion och Peter Blom för enskild bild.
Utfärdstävlingen Tapiolan Kamerakerho – AFK; I jämförelse med föregående år klarade sig AFK rätt väl, men fick
detta till trots bokföra en ny förlust på kontot. 60-50 skrevs Tapiolas segersiffror i år. Bert Carpelan var bästa
AFK´aren i svart-vitt med en fjärde placering, medan Kurt Blomberg var bästa AFK´aren i färg med en andra plats.
Tävlingen Färglek II – AFK – Kameraseura: Klar seger för Kameraseura 75-45. Tröst i bedrövelsen för AFK var Bert
Carpelans pris för tävlingens bästa bild.
Mästertävlan vanns av Johan von Numers knappt före Hans Paul.
Amatörtävlingen dominerades totalt av Juhani Franzén som tog samtliga utdelade pris.
Talangjakten med priser för 250 mark donerade av Nyblins vanns av Birgit Jansson med Tuulevi Levin-Silfvenius och
Stefan Ekholm som övriga pristagare.
Kameraseuras Tyttöjen Kerho – AFK´s Kamerajunta: Årets enda klubbseger för AFK´s del. Chris Hackman utmärkte
sig som bästa individuella fotograf.
Reportagetävlingen vanns av Anders Crohns.
Tävlingen om vandringspriset ”November Girl”: Prisboken i denna tävling är donerad av Werner Schlebach.
Tävlingen har i år avgjorts två gånger på grund av de dåliga kommunikationerna till Syd-Afrika där den första
deltävlingen, med temat ”Form” avgjordes. Segern i denna tävling togs av Hans Paul. Den andra deltävlingen var över
temat ”Sommarflamman” och den vanns av Tomas Törnkvist.
Utfärdspokaltävlingen: Segrare Bert Carpelan.
Könskampen begicks denna gång över temat ”Barnet”. Herrarna tog en övertygande seger. Kurt Blomberg var i
särklass tävlingens bästa individuella fotograf även om tävlingens bästa bild tagits av Tomas Törnkvist.
Finlands Fotografiska Förbunds årsutställning i Jyväskylä blev en stor framgång för AFK. Bert Carpelan och Alice
Guménius blev hedrade medelst diplom. Dessutom blev ett osedvanligt stort antal AFK-bilder antagna till
utställningen: Bert Carpelan 3 svartvita, 1 dia; Lis Carpelan 2 svartvita, 1 bildserie; Curt Granström 1 svartvit, 1
färgpappersbild; Alice Guménius 2 dias; Robin Hackman 2 svartvita, 1 bildserie; Hans Paul 1 svartvit, 1 bildserie.
I detta sammanhang kan ytterligare nämnas att AFK i år har bedömt de Norske fotoklubbernes förbundsutställning.
Mötesprogrammen:
Förutom ovan uppräknade tävlingar har AFK´s möten under året haft bl.a. följande inslag:
Bild och filmvisningar:
– Minnesutställning av dir. Fritz Englunds fotografier tagna under åren 1900 – 1920.
– Minnesutställning av Wladimir Schohins Lumière färdiapositiv, 9:12 cm, tagna omkring 1912 samt Bert Carpelans
presentation av fotografen Schohin.
– ”Två rosor på ruinens brant” – en bildsamling gjord av Lis Carpelan och Chris Hackman under en Gotlandsresa.
– Torsten Engbergs prisbelönta film ”Gatan blommar”
– Agfa-Gevaerts film ”Att skriva med ljus”
– Visning av skioptikonbilder ur AFK´s arkiv.
– ”Den tålmodiga åsnan” – Lis Carpelans fotohistoriska kurioseri.
– ”Around the World with PSA” – en internationell färgbildskollektion.
– ”AFK presenterar sig själv” – ett band med bilder om AFK´s verksamhet, tillverkat i anledningen av klubbens 80-års
jubileum.
– De till bedömning översända bilderna till de Norske fotoklubbarnas årsutställning.
– En tur runt Medelhavet med Anders Crohns illustrerade dagboksblad.
Tekniska program:
– En rapport från Photokina -66 av Erik Karlsson.
– Oy Yhteiskuva Ab´s presentation av Chibachrome-metoden.
– Demonstration av Polaroidkameran Colorpack II.
Föredrag och diskussioner:
– Fredrik Hackmans föredrag ”Är bilden farlig?”
– Diskussion om fototävlingar och bedömningen av dessa.
– Diskussion om moderniserandet av föreningens stadgar.
Exkursioner: Maj-mötet var förlagt till Kodak-House där Kodaks färglaboratorier och datacentral presenterades, vi
erhöll teknisk information om Kodak-materialen samt visades filmen ”Månen runt med Apollo 8” samt en
färgbildskollektion benämnd ”Världens västa färgbilder”.
– Förutom de ordinarie mötena har klubben också företagit en exkursion till utställningen Foto-69.
Utfärder:
– Höstutfärden företogs detta år med Tapiolan Kameraseura i Hagalund.
– Vårutfärdens mål utgjordes av krukmakare Uschanoffs verkstad utanför Tavastehus dit man färdades via Faunis
trollskog i Träskända.
Studiecirkeln har sammankommit för diskussioner och tekniskt undervisningsprogram. Dessutom företogs i
Studiecirkelns regi snabbexkursionen City-100 – en 100 minuters fotoutflykt till City-Center.
Laboratorie- och biblioteksutrymmet har utom för sina normala ändamål utnyttjats som samlingsplats för
Kamerajuntan och Studiecirkeln. Laboratorieavgiften har som senaste år hållits vid 3 mk/dag eller 100 mk/år.
På Kameraseurojen Liittos årsmöte antog förbundet på AFK´s iniativ ett officiellt svenskspråkigt namn: Finlands
Fotoklubbars Förbund. Allan Grönvall är AFK´s representant i förbundsstyrelsen.
Ytterligar kan med tillfredsställelse konstateras, att Lis och Bert Carpelan vardera tilldelats hederstiteln AFIAP.
Medlemsavgiften har bibehållits vid 15 mark. Från detta kan styrelsen på anhållan bevilja nedsättning.
Oy Kinova Ab har såsom under tidigare år beviljat AFK´s medlemmar 20 % rabatt vid inköp av apparater och
material mot uppvisande av medlemskort.
Såsom av det ovansagda framgår har AFK´s 80 verksamhetsår varit ett, som sig bör, synnerligen aktivt år. Med
alldeles särskild tillfredsställelse noteras de många nya namnen i medlemsförteckningen. Dessa utgör vittnesbörd om
att föreningen trots sin respektabla ålder ingalunda håller på att seniliseras, utan tvärtom går en ny, allt aktivare och
mångsidigare ungdom tillmötes.
Helsingfors, den 29 oktober 1969
Anders Crohns


Protokoll fört vid Amatörfotografklubbens i Helsingfors r.f.:s ordinarie månadsmöte den 30 oktober 1969 i
Agronomföreningens lokal. Ordförande: Bert Carpelan, sekreterare: Anders Crohns. Närvarande var 30 medlemmar.

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat klockan 20.15.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Till nya medlemmar antogs Ralf Nikander och Clary Karlemo.

§ 3 Radiotukku Oy presenterade Gossen exponeringsmätare.

§ 4 På grund av tidsbrist beslöts Lis Carpelans föredrag om ljusmätningsteknik att flyttas till ett annat tillfälle och te
intogs.

§ 5 Färgtävlingen avgjordes. Tävlingen var av rätt hög klass och särskilt glädjande var det stora antalet deltagande bilder:
sammanlagt över 130 stycken. Tävlingen var bedömd av Åbo fotoklubb och resultaten var följande:
Klass A: Kollektion: 1) Ingo Forsberg, 2) Bert Carpelan, Enskild bild: Lis Carpelan. Hedersomnämnanden fick
dessutom Kurt Blomberg, Chris Hackman, Magnus Buchert och Alice Guménius.
Klass B: Kollektion: 1) Tuulevi Levin-Silfvenius, 2) Ricky Ahlqvist, 3) Ricky Ahlqvist. Enskild bild: 1) Curt
Granström, 2) Ricky Ahlqvist. Hedersomnämnande dessutom åt Niels Kjeldsen.

§ 6 Som sista programpunkt visades Åbo fotoklubbs bildkollektion – en serie utmärkta diapositiv.

§ 7 Mötet avslutades klockan 22.10.

In fidem
Anders Crohns


Protokoll fört vid AFK´s ordinarie månadsmöte den 27 november 1969. Ordförande Bert Carpelan, sekreterare Anders
Crohns. Närvarande 25 medlemmar.

§ 1 Ordföranden öppnade mötet klockan 19.10.

§ 2 Styrelsens meddelanden: Till nya medlemmar antogs Leif Wilenius, Kerstin Karlsson, Doris Sundman, Beata
Gripenberg och Torbjörn Småros.
AFK har erhållit 700 mark för sina bilder i Heikki Brotherus bok ”Vanhaan hyvään aikaan”. Boken hade dessutom
donerats till biblioteket.
De nya reglerna för Mästerskapet presenterades.

§ 3 Protokollen för september och oktober mötena upplästes och godkändes.

§ 4 Ralf Söderberg visade dias från Kanada och berättade om sina år där.

§ 5 Tävlingen Talangjakten med pris donerade av Nyblins avgjordes. Sju kollektioner med sammanlagt 26 bilder deltog.
Resultatet: 1) Yngve Tammela (120 mks presentkort), 2) Sven Österberg (80 mk), 3) Gösta Grahne (50 mk).

§ 6 Te samt diskussion om fototävlingarnas berättigande följde.

§ 7 Mikko Savolainen visade färgdias tagna under en resa till Fjärran Östern.

§ 8 Mötet avslutades klockan 23.10

In fidem
Anders Crohns

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

© AFK 1889-2020

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors