AFKs verksamhet

Månadsmöten

Medlemmarna samlas till månadsträff kl. 18.30 den sista torsdagen i månaden i Tölö gymnasium, Sandels ungdomsgård. Om någon medlem vill presentera sina foton eller något intressant tema så har styrelsen infört ’Vår medlem har ordet’ på max 15 minuter i början av kvällen. Efter det håller en gästföreläsare föredrag. Som avslutning bedömer vår gäst de printbilder som lämnats in till månadstävlingens tema, antingen i färg eller svartvitt. Domaren väljer ut de tre bästa bilderna + ev hedersomnämnaden, som får poäng. Medlem med flest poäng under året blir utsedd till Årets fotograf.

26.1.23 kl. 18.30
Årsmöte. Ghita Thomé och Birgitta Immerthal berättar i ord och bild om sin resa till Shetlands-öarna. Ingen månadstävling denna gång. Kaffeservering.

23.2.23 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Månadens bild 1/6: Tema: I köket + Qvinnan

23.3.23 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Månadens bild 2/6: Tema: Abstrakt

27.4.23 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Månadens bild 3/6: Tema: En fotograf (mera info om detta senare) + Alla tiders bild

25.5.23 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Månadens bild 4/6: Tema: Rörelse

28.9.23 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Månadens bild 5/6: Tema: Traditionstävlingen + Vårutfärd

26.10.23 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Tema: Bokeh + Höstutflykten

30.11.23 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Månadens bild 6/6: Tema: Minimalism. Glöggfest

Studiocirkeln

Vi träffas kl. 18 den andra torsdagen i månaden i Sandels ungdomsgård. Under träffarna lär vi oss hur man använder studioutrustning i olika situationer och olika ljusförhållanden.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att delta men om du vill veta mera om studiocirkeln så kontakta studiomästaren Andrej på aparland@gmail.com.

12.1.23 kl. 18.00

9.2.23 kl. 18.00

9.3.23 kl. 18.00

13.4.23 kl. 18.00

Digicirkeln

Digicirkeln träffas första torsdagen i månaden kl. 18 på labbet (Tölögatan 52). Vi talar om och får praktisk handledning i klubbens datautrustning och diskuterar teknikfrågor kring digital bildbehandling.

Workshops

Inget inplanerat för tillfället.

Utfärder

AFK brukar ordna två traditionella utfärder; den ena på våren och den andra på hösten. Bilder tagna under utfärderna lämnas in på månadsmötet i september (vårutfärden) och oktober (höstutflykten) och vinnaren får hålla den fina vår- eller höstutfärdspokalen till följande utdelning.

18-21.5.23

Vårutfärd till Jurmo. Information har skickats per e-post till alla medlemmar. Mera information av Ghita Thomé (ghita.thome (at) gmail.com)

Övriga tävlingar

Förutom om vår- och höstutfärdspokalerna tävlar vi om pokalen Qvinnan (foton med kvinnomotiv) och Traditionstävlingen (analoga foton eller med ett visst hantverk). Se tävlingsreglerna för närmare detaljer.

Social media och streetfoto

AFK har en Facebook-sida som är öppen endast för medlemmar. Där informerar vi om programmet, diskuterar foto och deltar i veckans bild kring ett veckotema. Vi har också en grupp på Facebook som heter AFKs gatufotografer, som kommer överens om träffar på stan för att fota streetfoto . Som avslutning brukar vi träffas på ett café och sedan visa våra bilder i gatufotogruppen.

AFK finns också på Instagram, som är en öppen profil, under @amatorfotografklubben. Välkommen att följa oss!

Labbet

Labbet finns på Tölögatan 52, i källaren. För att komma in behövs två nycklar, som fås av skattmästaren mot nyckelpant.

I labbet finns en dator med Adobe Lightroom Classic bildbehandlingsprogram, en printer (Epson SC-p900) och bord för tillskärning. Två fullt utrustade mörkrum står också till medlemmarnas förfogande

I labbet finns också ett bibliotek med fotolitteratur och fototidningar som medlemmarna kan läsa på plats.

Rätt att använda utrustningen förutsätter:

  • Att man tillsammans med labbmästaren eller motsvarande bekantat sig med användningen av utrustningen
  • Att man erlagt abonnentavgiften (labb- digi- eller nyckelabonnemang)och fått ett lösenord till dator

Bekanta dig med labbet och boka tider HÄR

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors