AFKs verksamhet

Månadsmöten

Medlemmarna samlas till månadsträff kl. 18.30 den sista torsdagen i månaden i Tölö gymnasium, Sandels ungdomsgård. Om någon medlem vill presentera sina foton eller något intressant tema så har styrelsen infört ’Vår medlem har ordet’ på max 15 minuter i början av kvällen. Efter det håller en gästföreläsare föredrag. Som avslutning bedömer vår gäst de printbilder som lämnats in till månadstävlingens tema, antingen i färg eller svartvitt. Domaren väljer ut de tre bästa bilderna + ev hedersomnämnaden, som får poäng. Medlem med flest poäng under året blir ’Totalsegrare i Månadens bild’.

28.9.2023 kl. 18.30
Gäst och domare: Kirsi MacKenzie. Månadens bild 5/6: Tema: Traditionstävlingen + Vårutfärd

26.10.2023 kl. 18.30
Gäst och domare: Kenneth Bamberg. Tema: Bokeh + Höstutflykten

30.11.2023 kl. 18.30
Gäst och domare: öppen. Månadens bild 6/6: Tema: Minimalism. Glöggfest

Studiocirkeln

Vi träffas kl. 18 den andra torsdagen i månaden i Sandels ungdomsgård. Under träffarna lär vi oss hur man använder studioutrustning i olika situationer och olika ljusförhållanden.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att delta men om du vill veta mera om studiocirkeln så kontakta studiomästaren Andrej på aparland@gmail.com.

13.4.23 kl. 18.00

Digicirkeln

Digicirkeln träffas första torsdagen i månaden kl. 18 på labbet (Tölögatan 52). Vi talar om och får praktisk handledning i klubbens datautrustning och diskuterar teknikfrågor kring digital bildbehandling.

Övrig verksamhet

20.4 kl. 17: Presentation av Elina Brotherus utställning på Didrichsens museum. Länk för anmälan har skickats per e-post. AFK bjuder på guidningen medan var och en betalar inträde enligt gällande regler.

Workshops

Inget inplanerat för tillfället.

21.10.2023 + 28.10.2023 Kreativ workshop i gatufoto med Oscar Wollsten, som också har varit vår måndasmötesgäst. Datum för workshopen är 21.10 + 28.10 kl. 10 – ca 14.30. Vi kan tack vare bidrag från Svenska kulturfonden bjuda på gratis deltagande, så passa på att komma med! Alltid roligt att få nya infallsvinklar till sitt fotande, och det kan Oscar hjälpa dig med. För tillfället har vi bara fem anmälda, så det behövs fler för att workshopen ska bli av! Anmäl dig HÄR och mera info om programmet vid anmälningen.

Utfärder

AFK brukar ordna två traditionella utfärder; den ena på våren och den andra på hösten. Bilder tagna under utfärderna lämnas in på månadsmötet i september (vårutfärden) och oktober (höstutflykten) och vinnaren får hålla den fina vår- eller höstutfärdspokalen till följande utdelning.

30.9.2023

Höstutflykt till Billnäs, Pojo. Information har skickats per e-post till alla medlemmar. Vi träffas 30.9.2023 kl. 11 vid restaurang Billnäs varefter vi fotograferar på egen hand och äter lunch tillsammans i restaurangen kl. 13.
Anmäl dig → HÄR ←, så kan vi säkert koordinera skjuts för sådana som inte kan komma med egen bil, eller hellre vill samåka. – ännu ryms du med.

Övriga tävlingar

Förutom om vår- och höstutfärdspokalerna tävlar vi om pokalen Qvinnan (foton med kvinnomotiv) och Traditionstävlingen (analoga foton eller med ett visst hantverk). Se tävlingsreglerna för närmare detaljer.

Social media och streetfoto

AFK har en Facebook-sida som är öppen endast för medlemmar. Där informerar vi om programmet, diskuterar foto och deltar i veckans bild kring ett veckotema. Vi har också en grupp på Facebook som heter AFKs gatufotografer, som kommer överens om träffar på stan för att fota streetfoto . Som avslutning brukar vi träffas på ett café och sedan visa våra bilder i gatufotogruppen.

AFK finns också på Instagram, som är en öppen profil, under @amatorfotografklubben. Välkommen att följa oss!

Labbet

Labbet finns på Tölögatan 52, i källaren. För att komma in behövs två nycklar, som fås av skattmästaren mot nyckelpant.

I labbet finns en dator med Adobe Lightroom Classic bildbehandlingsprogram, en printer (Epson SC-p900) och bord för tillskärning. Två fullt utrustade mörkrum står också till medlemmarnas förfogande

I labbet finns också ett bibliotek med fotolitteratur och fototidningar som medlemmarna kan läsa på plats.

Rätt att använda utrustningen förutsätter:

  • Att man tillsammans med labbmästaren eller motsvarande bekantat sig med användningen av utrustningen
  • Att man erlagt abonnentavgiften (labb- digi- eller nyckelabonnemang)och fått ett lösenord till dator

Bekanta dig med labbet och boka tider HÄR

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors