Medlemsavgifter

Medlemsavgiften, inklusive eventuella abonnemang eller andra avgifter, faktureras i början av året. Om du ansluter dig i september eller senare betalar du 50% av den ordinarie årsavgiften. Om du blir medlem i december fakturerar vi inte det årets avgift. Ovanpå medlemsavgiften tillkommer abonnemang och avgifter enligt  ditt eget val.

Alla avgifter är årsavgifter förutom nyckelpant och labbavgift. Medlemmar <24 år betalar 50%.

Medlemsavgift 40€

Medlemskap i AFK.

Medlem <24 år betalar 50%.

Labbabonnemang 60€

Labbet har två mörkrum med tillhörande framkallningsutrustning. Ger dig rätt att använda alla labbets faciliteter förutom datorutrustningen. Egen hylla i labbet och egna nycklar (mot nyckelpant, se nedan). (Om du har både labb- och datorabonnemang är avgiften totalt 105€/år). Man använder egna kemikalier i labbet.

Medlem <24 år betalar 50%.

Labbavgift 5€

Användningsavgift (per gång) för mörkrummet, för den som inte har labbabonnemang.

Datorabonnemang 59€

Ger dig rätt att använda labbets dator (Lightroom Classic och Photoshop CC installerad) och printer (Epson SC-p900). Rätt till egna nycklar (mot nyckelpant, se nedan). (Om du har både labb- och datorabonnemang är avgiften totalt 105€/år.)

Medlem <24 år betalar 50%.

Nyckelabonnemang 15€

Ger dig rätt till egna labbnycklar (mot nyckelpant, se nedan) och tillgång till den litteratur (bla årsprenumeration på Kameralehti samt fotoböcker) och utrustning som finns i labbet. Den som vill använda datorutrustningen måste ha datorabonnemang. Den som vill använda mörkrummen ska ha labbabonnemang eller betala engångsavgift 5€/gång.

Medlem <24 år betalar 50%.

Nyckelpant 30€

Labb-, dator och nyckelabonnenterna behöver labbnycklar (två stycken). För labbnycklarna uppbärs nyckelpant som återbetalas när nycklarna returneras. När betalningen kommit till klubbens konto skickas nycklarna till hemadressen. Om du vill skynda på postningen av nycklarna kan du gärna meddela Skattmästaren när du betalt.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors