Bli medlem

Välkommen som medlem i AFK!

Om du vill bekanta dig närmare med avgifterna finns dom här.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors