Länkar

Bekanta dig med våra föreläsare

28.4.22 Peter Jansson

31.3.22 Stefan Gerrits

24.2.22 Anette Sundström

27.1.22 Leif Weckström

25.11.21 Lasse Krogell

28.10.22 Mats Grimfoot

Finlandssvenska fotoklubbar

Fotoklubben Pictura Åbo Akademi http://fotoklubben.fi/

Ekenäs fotoklubb http://ekenasfotoklubb.org/

Fotoklubben Obscura Åland http://www.obscurafoto.org/site/

Jakobstads Fotoklubb http://www.jakobstadsfotoklubb.com/   

Fotoklubben Knäppisarna Vasa, Korsholm http://www.fotoklubbenknappisarna.com/

Hangö Fotoklubb http://www.hangofotoklubb.com/

Kamera-67 Borgå http://kamera67.fi

BioFoto Finland https://www.biofoto.fi/

Övriga länkar

Kameraseura http://kameraseura.fi/

Suomen Kameraseurojen Liitto http://www.sksl.fi/

Suomen Valokuvahistoriallinen Yndistys https://www.svhy.org/

Hangö sommaruni, fotokurser https://hangosommaruni.fi/

Novia Jakobstad, Medianom/Fotograf https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/kultur/medianom-yh-fotografering/

Helsingfors Arbis, bla kurser i mörkrumsteknik https://www.hel.fi/arbis/sv/vara-amnen/bildkonst-formgivning-och-+fotografering

Cirkuläret

Arkivet

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors