Arkivet

Amatörfotografklubben har ett stort och välskött arkiv med ungefär 5000 bilder från klubbens hela verksamhetsperiod. Dessutom har klubben en hel del dokument i sitt arkiv. Du kan bekanta dig med AFK:s äldsta protokoll här under. De ursprungliga protokollen är här så som de har skrivits, deras språk har i regel inte ändrats.

Klubben har en i finländska förhållanden betydelsefull samling autokromer, dvs. tidiga färgdiapositiv. Autokrommetoden offentliggjordes sommaren 1907 och autokromerna blev genast en stor succé världen över.

Historia i sammandrag

Diverse kända AFK-fotografer

Bakgrund om pokaler och medaljer

Klubbens historiska medlemstidningar som digitaliserade

AFK:s gamla protokoll

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors