GDPR

AFKs medlemsregister hanteras via Flomembers, som uppfyller alla GDPR-krav. Flomembers erbjuds oss via Suomen Kameraseurojen Liitto SKsL. Medlemsuppgifterna ges inte ut till utomstående.

Notera ändå att för att underlätta hanteringen av workshops och utfärder, och för att deltagarna ska kunna kontakta varandra för gemensam skjuts och logi, så informerar vi deltagarna med synlig e-post.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors