Notiser

Notiser

Januaricirkuläret

21.01.2020

Januaricirkuläret finns som PDF.

I cirkuläret

  • ser du vinnarbilderna från november-mötet
  • Hannas referat från Marjut Korhonens föredrag i november
  • får du en kort Instagram-ordbok
  • får läsa om ungefär var nya webbsidan ligger för tillfället
  • läser du om gammal plåtslagare som ser på gammal optik
  • tävlingsteman och händelsekalender
  • och kom ihåg att delta i SKsL's årstävling, med inlämning senast 31.1. Mera info på sksl.fi