Labbregler för mörkrumsanvändning

Vid frågor kontakta labbmästaren på labbmastare@afk.fi

Allmänt

AFK:s labb får användas av klubbens medlemmar med tillräckliga kunskaper. Denna får du genom AFK:s kurser, eller om du tidigare arbetat med motsvarande utrustning, genom instruktion av labbmästaren eller person som labbmästaren utsett.

Labbet är indelat i två mörkrum samt ett torrt utrymme för efterbehandling av bilder

Labbavgifter

Medlemmarna erlägger en årsavgift för användningen av labbet eller en engångsavgift per mörkrumsbesök. Labbabonnenterna erbjuds i mån av utrymme en hylla i labbet för personligt material. För nycklar uppbärs nyckelpant. Nycklarna skall returneras vid avslutat labbabonemang, varvid man får ersatt kostnaderna för dem. Se också avgifter!

Material

Du använder egna kemikalier och papper i labbet. Kom ihåg att hälla upp kemikalierna på labbets våtsida! Meddela labbmästaren om något inte fungerar som det ska i labbet..

Hantering av fotokemikalier

Det finns insamlingskärl för fix och framkallare/stopp i labbet. Speciellt fixet är det skäl att samla upp för återvinning. Framkallare och stoppbad hälls i gemensamt insamlingskärl. Meddela labbmästaren om kärlen behöver tömmas.

Vid användning av övriga skadliga kemikalier skall labbmästaren tillfrågas först. Häll inte övriga kemikalier i kärlen för fix, stopp och framkallare!

Övriga rutinåtgärder

En förutsättning för trivsel i labbet är att alla städar efter sig. Alla använda kärl skall tvättas av (inte endast en snabb avsköljning) och läggas på tork.

För att inga apparater skall lämnas på i onödan skall man slå av huvudströmbrytaren nära dörren då labbet lämnas tomt. I skåpet vid diskbänken finns en ventilationsöppning, som öppnas när man börjar använda mörkrummet och stängs då man lämnar labbet.

Underhåll och sanktioner

Om någonting i labbet går sönder skall labbmästaren informeras. Den som av vårdslöshet eller missbruk förorsakat skada är skyldig att sätta i skick eller låta reparera skadan.

Vid brott mot labbreglerna kan styrelsen besluta att medlemmen fråntas rätten att använda labbet för en viss tid. Vid grova förseelser kan klubbens månadsmöte utesluta en medlem i enlighet med klubbens stadgar.

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors