AFK

AFK i ett nötskal

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf, mera känd som AFK, grundades år 1889 och är sålunda Nordens äldsta aktiva fotoklubb. AFK är dessutom den största svenskspråkiga fotoklubben i Finland. Klubben vill vara ett forum där amatörfotografer kan utveckla sin hobby, diskutera sina bilder och utbyta erfarenheter. Medlemsantalet är ca 130 (år 2016). Medlemmarna är i första hand från sydkusten, men även från andra orter. Publikationerna och verksamheten på internet gör klubben intressant också för dem som inte bor i huvudstadsregionen.