Gunnar Lönnqvist

Gunnar Lönnqvist

Gunnar Lönnqvist började arbeta efter slutförd skolgång för Daniel Nyblin vid Finska Fotografiska Magasinet. Han var med och grunda företaget Oy Valovarjo Ab år 1933 som i trettio års tid importerade Kodaks produkter till Finland. Lönnqvist var aktiv inom AFK i huvudsak under den första halvan av förra seklet.

Lönnqvist fotograferade främst naturbilder och nedan är exempel ur klubbens arkiv på några natur- och stadsbilder som också har publicerats i reklamer, böcker och tidningar.