Autokromer

Autokromer

Autokrommetoden var den första praktiskt användbara metoden för fotografering i färg och autokromerna blev en succé världen över då de lanserades på marknaden sommaren 1907. Redan i augusti 1907 gjorde importören Daniel Nyblin och några andra medlemmar i AFK som de första i Finland autokromer. Och i början av september samma år kunde man offentligt visa autokromer på den av AFK arrangerade andra allmänna fotografiska utställningen i Ateneum. Där väckte färgbilderna stor uppmärksamhet bland publiken. En del av de utställda autokromerna torde ingå i AFK:s samling av Harald Rosenbergs och Walter Jakobssons autokromer.

Eftersom det var både dyrt och svårt att göra bra färgbilder med autokrommetoden var det få i Finland som fortsatte att göra autokromer efter de första experimenten. En av dem var Wladimir Schohin, som gjorde autokromer ända in på 1920-talet. Schohins autokromer är av hög kvalitet också i internationell jämförelse och de har väckt intresse även utomlands.

Nedan följer några exempel ur klubbens samlingar: