St. Petersburg

St. Petersburg

Bilder från AFK:s vårutfärd till St. Petersburg år 2012.