2006

2006

Bilder från Månades bild tävlingen år 2006

Färgen spelar en roll

Färgen spelar en roll

Närbild

Närbild

Vårutfärdstvlingen

Vårutfärdstvlingen

Traditionstävlingen

Traditionstävlingen

Natten är så stilla

Natten är så stilla

...se henne som hon är

...se henne som hon är

Årets Fotograf i SKsL:s ärstävling

Årets Fotograf i SKsL:s ärstävling

Var inte rädd för skuggorna

Var inte rädd för skuggorna

Fritt motiv

Fritt motiv