Skip navigation

Förslag till AFK studioverksamhet 2019-2020

Består av fristående bitar som är tänkta att kunna bilda en helhet och som stöder medlemmarnas mångsidiga utveckling vad gäller användning av konstljus och manuella kamerainställningar.

14 november 2019
Introduktion och presentation av studioblixtarna
((bygga upp blixtarna, små övningar med egna kameror))
Det här verksamhetsåret inleder vi med att bekanta oss med studioblixtarna, hur dom ser ut, hur dom monteras, hur dom synkroniseras med kameran och lite om olika ljussättningar. Det är alltså en introduktion för dem som inte tidigare använt studioblixtar och en möjlighet för gamla studiorävar att träffa nya kolleger och kanske visa speciella trick
Klubben har fyra studioblixtar och flera olika ljusformare

1 ljuskälla porträtt
((viktigt att lära sig lyfta fram motivets form med hjälp av ljuskällans karaktär och placering))
Klassiskt mjukt ”fönsterljus” från en riktning, softbox, ev. svag upplättning av skuggsidan med reflexskärm
”Rembrandtljus” med triangelskugga på kinden
Hårt ljus i olika riktningar från liten ljuskälla, snoot, raster. Fåror i ansiktet markeras, dramatik, svarta ögon, skrynkliga åldringar, gangsterbilder
Dessutom diskussion om lös blixt/speedlite med direkt ljus versus indirekt via ljus vägg, tak eller annan reflekterande yta som sprider ljuset

23 januari 2020
2 ljuskällor porträtt
((viktigt att lära sig balansera ljuskällornas riktning och styrka))
Den vanligaste grundljussättningen för porträtt. Börja med huvudljuskällan 45 grader från ena sidan och fyllnadsljuset 45 grader från andra sidan. Bra start är cirka 1-2 stegs skillnad i ljusstyrka. Beroende på modellens ansikte, ställning och önskat resultat flyttas blixtarna längs en radie från modellen. Radie för att exponeringen inte skall ändras. Blixtarna är normalt på olika avstånd men om varje blixt flyttas längs sin radie bevaras exponeringen trots att modellens utseende ändras. Styrkeskillnaden mellan blixtarna justeras antingen med blixtarnas styrkesiffror eller med avståndet till motivet, ökning av avståndet cirka 1,5 ggr (exakt roten ur 2 = 1,41421…) minskar ett bländarsteg.
Ökat astånd till blixten ger mindre rymdvinkel sett från motivet och följaktligen lite hårdare ljus. Intressant justeringsmöjlighet.

13 februari 2020
flera ljuskällor porträtt
((viktigt att utveckla sina porträtt))
I fråga om porträtt är det ofta en blandning av grundporträttfotografering med två ljuskällor och effekter från arbetet med en ljuskälla. Grundljussättningen kompletteras till exempel med hårljus och belyst bakgrund. Effekter som färgade ytor, konturer eller mönster både på modell och miljö.

12 mars 2020
flera ljuskällor föremål
((föremål skall oftast belysas så att alla detaljer syns tydligt och att bilden passar för tryckning))
Använd grundporträttbelysningen men med mindre skillnad mellam huvudljuskälla och fyllnadsljus och med kompletterande fyllnadsljus från andra riktningar så att alla detaljer syns tydligt. Kontrasten vanligen lägre än för utställningsbilder men man måste följa beställarens och tryckeriets anvisningar. Blanka föremål är mycket krävande och fotograferas ofta i ljustält, föremålens former kan få synlighet genom att mörka remsor som placeras i tältet speglas i föremålets yta.

18 april 2020 alternativ A
blandat ljus teknik
((Inte bara upplättningsblixt i solsken…))
Att arbeta med blandat ljus som kan vara blixt, glödlampor, lysrör, dagsljus från fönster i olika riktningar, sol, vita moln, effektbelysningar, ljusshower osv är en krävande uppgift men något vi alla sannolikt råkar ut för. Fotografen måste bestämma vad som är huvudljuskälla och hur man använder resten som fyllnad eller effekter. Befintligt ljus måste mätas och blixtljuset beräknas så att
huvudljuskällan är 1-2 steg starkare än fyllnadsljuset. Lätt som en plätt i teorin och med lite övning går det bra också i verkligheten.

18 april 2020 alternativ B
på resande fot, blixt utomhus
((kräver vädergudarnas samtycke, regn och medhavd högspänning är en dålig kombination))
Inne och ute, studioprat och blixtpromenad kring Tölö torg. Deltagarnas portabla blixtar och vitt tyg eller klubbens reflexskärmar ger fina situationsporträtt i befintlig miljö med befintligt ljus, växla huvudljuskälla, turvis blixt och befintligt