Skip navigation

Kameraseuras årliga klubbkamp ”Naturan haastekilpailu 2016”
Tema : ”Vastakohdat” (fritt översatt ”motsatser”, eventuellt ”kontraster”)
Man kan delta med tre (3) bilder.

Tävlingen ordnas av Kameraseuras underklubb ”Natura”. Underförstått skall bilden alltså vara en bild som kan anses vara en naturbild. Tolkningen har dock åtminstone tidigare varit rätt generös, så det får nog finnas annat än natur i bilden också.

Deadline 18.3. 2016 kl 18:00.

Bilderna skickas per e-post till natura.kilpailu@gmail.com
Kameraseura säger inget om hur vi ska namnge tävlingsbilderna, men jag föreslår ”AFK_FotografensNamn_BildNamn”
Meddelandet bör ha rubriken ”Natura haastekilpailu 22.3.2016”
Rekommenderad bildfilsstorlek: max bredd 1920 * höjd 1080 px / sRGB / jpg

Resultaten presenteras på Naturas möte på Kameraseura den 22.3.2016 kl 18. Gå gärna dit!
Det här är en klubbkamp, så skicka in bilder och representera AFK!

Om du vill kontrollera Naturas regler om bildmanipulation osv, titta på reglerna under följande länk:
http://www.kameraseura.fi/kerhot/natura/