Skip navigation

Förbundets (SKsL) årsutställningsbilder har som vanligt inget tema. Utställningen ordnas den 11-30.4.2015 i Nummela. Peter Stenius tar emot medlemmarnas bilder i AFK:s labb den 28.1 klo 17-18, och sänder dem vidare.
Se http://www.sksl.fi/?p=4227