Skip navigation

Finlands svenska fotoklubbars klubbtävling anordnas i år av Focus i Närpes. Bilderna till tävlingen måste vara tagna inom perioden 1.9 2014 – 15.8 2015. Klasserna är dels NATUR och dels temaklassen HUMOR och GLÄDJE. Varje deltagare får bidra med tre bilder i vardera klassen. Tävlingsresultaten presenteras på Naturfotofestivalen på Korsholms kulturhus den 26.9 2015.

AFK:s tävlingssekreterare kommer att vara den koordinerande länken, samlar ihop bilderna och skickar dem vidare. Mera info närmare deadline!