Tävlingskalendern

Tävlingsprogram för AFK 2019-2020

Tävling och månad Motiv/tema Tävlingsform
Vårutfärdstävling, SeptemberMotiv från vårutfärden till BorgåBilder som tagits under vårutfärden deltar. Max 3 påsiktsbilder per deltagare. Domaren utser det bästa bidraget, vars fotograf får sitt namn ingraverat i vårutfärdspokalen. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ett bidrag kan bestå av en eller flera bilder, men bidragets totala storlek får inte överskrida 40 x 50 cm. Bilderna skall förses med titel!
Månadens bild, OktoberHändelser vid vatten2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa bilderna, ev hedersomnämnanden samt publikens favorit får poäng. 2 års åldersbegränsning på bilderna.
Höstutflyktstävling, OktoberMotiv från höstutflyktenBilder som tagits under höstutflykten deltar. Man får delta med högst 3 påsiktsbilder. Domaren utser det bästa bidraget vars fotograf får sitt namn ingraverat i vandringspriset "Utflykten". Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ett bidrag kan bestå av en eller flera bilder, men dess totala storlek får inte överskrida 40 x 50 cm. Bilderna skall förses med titel!
Månadens bild, NovemberSkuggan berättar2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa bilderna, ev hedersomnämnanden samt publikens favorit får poäng. 2 års åldersbegränsning på bilderna.
Månadens bild, JanuariMötet2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa bilderna, ev hedersomnämnanden samt publikens favorit får poäng. 2 års åldersbegränsning på bilderna.
Månadens bild, FebruariKänsla för snö2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa bilderna, ev hedersomnämnanden samt publikens favorit får poäng. 2 års åldersbegränsning på bilderna.
Tävling om pokalen Qvinnan, FebruariKvinnanMan tävlar med max 2 påsiktsbilder per deltagare valfritt i färg eller svartvitt. Domaren utser den bästa bilden, vars fotograf får sitt namn ingraverat i pokalen "Qvinnan". Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ingen åldersbegränsning på bilderna.
Månadens bild, MarsMuntra tider2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa bilderna, ev hedersomnämnanden samt publikens favorit får poäng. 2 års åldersbegränsning på bilderna.
Månadens bild, AprilFavoriten2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. De tre bästa bilderna, ev hedersomnämnanden samt publikens favorit får poäng. 2 års åldersbegränsning på bilderna.
Alla tiders bild, AprilFritt motiv2 påsiktsbilder i färg eller svartvitt. Domaren utser de tre bästa bilderna samt ev hedersomnämnanden. Ingen åldersbegränsning på bilderna. Bilderna skall förses med titel!
Traditionstävling, MajFritt motivMax 3 påsiktsbilder tagna med traditionell analog teknik. Bilderna kan vara egenhändigt framställda traditionella mörkrumskopior, butikskopior av filmnegativ eller diapositiv, bilder i ädelförfaranden, eller digitalt utskrivna bilder från filmnegativ eller diapositiv. Vid digital bildbehandling får man inte lägga till eller ta bort bildelement. All form av mörkrumsmanipulation är tillåten. Ingen åldersbegränsning på bilderna.