Kursinfo

Kursverksamhet

Information om kurser och workshops för medlemmarna hittar man i Cirkuläret.

Beträffande nybörjar- och fortsättningskurser i fotografering hänvisar vi till Arbis kursprogram. På programmet finns också flera kurser kring digital bildbehandling.