Annonsering i AFK:s medier

Regler för annonsering i AFKs medier

  1. AFKs informationskanaler, som t.ex. Cirkuläret, webben och Post från AFK, är i första hand avsedda för information om klubbens verksamhet samt allmän information om fotografi.
  2. AFK säljer inte utrymme för annonser i något av sina medier, frånsett sponsorering av Cirkuläret.
  3. Köp/sälj/byt-annonser från klubbens medlemmar kan införas om de har med fotografi att göra och är av privat karaktär, dvs. att man köper/säljer/byter utrustning för privat bruk. I Post från AFK bör annonser av detta slag samlas och publiceras högst en gång per månad för att hålla volymen i styr. Annonser som hänför sig till kommersiell verksamhet bedriven av medlem, räknas som utomstående kommersiell verksamhet trots att annonsören är medlem i AFK.
  4. Annonser från utomstående personer eller företag publiceras i regel inte. Undantag kan göras ifall annonsen innebär en avsevärd förmån för medlemmarna, och man kan anta att erbjudandet intresserar ett betydande antal medlemmar.