Avgifter

Avgifter

I september skickas inbetalningsblanketter till samtliga medlemmar. Senare under verksamhetsåret skall betalningarna ske till AFK:s konto Aktia FI48 4055 4920 1540 67. Ange betalarens namn och vad betalningen gäller. Avgifterna betalas för tiden 1.5 till 30.4. Nya medlemmar får medlemsavgiftsinbetalningsblanketten hemskickad efter hand.

För labbnycklarna (två stycken) uppbärs nyckelpant 30 € som återbetalas när nycklarna någon gång returneras. När betalningen kommit till klubbens konto skickas nycklarna till hemadressen i ett kuvert som inte går att koppla till nycklarnas adress. Om du vill skynda på postningen av nycklarna kan du gärna meddela Skattmästaren när du betalt.

Medlemsavgift40€Medlemsskap i AFK.
Labbabonnemang60€Ger dig rätt att nyttja alla labbets faciliteter förutom datautrustningen. Egen hylla i labbet och egna nycklar (mot nyckelpant, se ovan). (Om du har både labb- och datorabonnemang är avgiften totalt 105€/år.)
Labbavgift5€/gångGer dig rätt att nyttja alla labbets faciliteter förutom datautrustningen.
Datorabonnemang59€Ger dig rätt att använda datorutrustningen i labbet. Datoranvändning förutsätter årsabonnemang. Rätt till egna nycklar (mot nyckelpant, se ovan). (Om du har både labb- och datorabonnemang är avgiften totalt 105€/år.)
Nyckelabonnemang15€Ger dig rätt till egna labbnycklar (mot nyckelpant, se ovan) och tillgång till den litteratur och utrustning vi har i "vita rummet". Den som vill använda datautrustningen måste ha datorabonnemang. Den som vill använda mörkrummen skall på normalt sätt betala engångsavgift 5€/gång.