Amatörfotografklubben i Helsingfors

Från AFK Wiki
(Omdirigerad från AFK)
Hoppa till: navigering, sök

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf, mera känd som AFK, grundades år 1889 och är sålunda Nordens äldsta aktiva fotoklubb. AFK är dessutom den största svenskspråkiga fotoklubben i Finland. Klubben vill vara ett forum där amatörfotografer kan utveckla sin hobby, diskutera sina bilder och utbyta erfarenheter. Medlemsantalet är ca 150 (år 2006) och stiger konstant. Medlemmarna är i första hand från sydkusten, men även från andra orter. publikationerna och verksamheten på internet gör klubben intressant också för dem som inte bor i huvudstadsregionen.

Verksamhet

  • Allmänt månadsmöte med bildtävlingar och aktuella föreläsningar
  • Månatlig bildcirkel som koncentrerar sig på bildspråk
  • Månatlig digicirkel med tyngdpunkt på digitalteknik
  • Årliga utfärder höst och vår
  • Kurser i olika fotografiska ämnen enligt behov

Fördelar som medlem

  • Rätt att delta i klubbens verksamhet
  • Möjlighet att via labbabonnemang få tillträde till klubbens laboratorium
  • Klubbens publikation, Cirkuläret, hemskickad en gång per månad

Kontaktuppgifter

Labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors.

Kontaktuppgifter för samtliga styrelsemedlemmar och funktionärer finns på AFKs webbplats