Majcirkuläret

Majcirkuläret

15.05.2016

Majcirkuläret finns som PDF, nedan några urklipp.

Årets fotograf

Webbredaktionen grattar Urda som återigen fick motta pokalen för årets fotograf.

Cirkelsymbios provas

AFKs cirklar har under detta verksamhetsår haft ett varierande antal deltagare eller t.o.m. blivit annullerade p.g.a av bristande intresse. Nu kommer vi att testa följande koncept under nästa läsår: Studiocirkeln och bildcirkeln slås ihop och delar på samma månatliga bokning. Ibland kan båda funktionerna ordnas på en gång, medan vi andra gånger kanske koncentrerar oss på enbart den ena.

Digicirkeln fortsätter som en separat cirkel i labbet – men byter dag och vecka! Detta på grund av att Arbis kurser byter dag.

För att dessa cirklar skall få tillräckligt många besökare, behöver vi input från DIG. Tänk kreativt – kanske skall vi ändra på konceptet helt och hållet? Skicka in era tankar kring det här till .

Porträttworkshop med Cata Portin

"Porträtt i urban miljö" – Vi fotar på 3-5 olika ställen, utomhus och eventuellt något inomhus också. Kursintro vid Sandels, sedan ut på fältet i grupp och efteråt bildkritik och genomgång.

Vi behöver modeller – de får gärna vara i olika åldrar, män och kvinnor, typ 17-70 år. De kan gärna ha med sig en liten "garderob" så att de kan byta om ifall de vill eller det behövs.

Tid, pris osv. information i cirkuläret.

Utfärdsinformation och tävlingsteman

Utfärdsrapport från Uppsala och information gällande både höstutflykten, samt strax inkommande exkursion till Sibbo vildmarker. Glöm inte att läsa upp på nästa verksamhetsårs tävlingsteman.

Glad sommar allihopa!