Tävlingskalendern

Tävlingsprogram för AFK 2018-2019

Tävling och månad Motiv/tema Tävlingsform
Vårutfärdstävling, SeptemberMotiv från vårutfärden till Örö.Bilder som tagits under vårutfärden deltar. Man får delta med högst 3 påsiktsbilder. Domaren utser den bästa bilden vars fotograf får sitt namn ingraverat i vårutfärdspokalen. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ifall bidraget är ett montage, måste bildens samtliga element vara tagna under vårutfärden. I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.
Månadens bild, OktoberSpeglingTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.
Höstutflyktstävling, OktoberMotiv från höstutflykten till SkanslandetHär deltar påsiktsbilder i fri framställning och teknik. Bilderna skall vara tagna under höstutflykten. Antal bilder per deltagare: 1) tre enskilda påsiktsbilder (svartvita eller färg eller blandat) och 2) en triptyk eller alternativt en serie på tre enskilda bilder som tillsammans bildar en helhet.
Månadens bild, NovemberBlåstTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.
Månadens bild, JanuariDimmaTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.
Månadens bild, FebruariLuddigtTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.
Tävling om pokalen Qvinnan, FebruariKvinnanTvå påsiktsbilder per deltagare, valfritt färg / svartvitt.
Månadens bild, MarsVatten i rörelseTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.
Månadens bild, AprilNärbildTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna får vara högst 2 år gamla vid tävlingstillfället.
Traditionstävling, MajFritt motivI traditionstävlingen tävlar bilder där det i framställningskedjan ingår en väsentlig del ickedigitala element, någonting som kan betecknas som fotografens eget hantverk. Förutom vanliga mörkrumskopior (silvergelatinkopior) tävlar exempelvis analoga nålhålskamerabilder, analoga fotogram, cyanotypier och bilder framställda i andra ädelförfaranden, polymergrafik, bilder framställda med etsade plåtar utan tryckning (t.ex. coronagrafi) , o.a . motsvarande. Vid digital bildbehandling får man inte lägga till eller ta bort bildelement. All form av mörkrumsmanipulation är tillåten. Varje fotograf får ställa upp med högst 3 bilder. Ingen åldersbegränsning gäller för bilderna.