Tävlingskalendern

Tävlingsprogram för AFK 2016-2017

Tävling och månad Motiv/tema Tävlingsform
Vårutfärdstävling, septemberMotiv från vårutfärden till UppsalaBilder som tagits under utfärden deltar. Tävlingsgrupperna är diabilder och påsiktsbilder. Man får delta med högst 3 bilder per grupp. Domaren utser den bästa bilden i varje grupp samt den totala segraren vars namn ingraveras i vårutfärdspokalen. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnanden. Ifall bidraget är ett montage, måste bilden samtliga element vara tagna under vårutfärden. Manipulering av diabilder är tillåten, förutom reprofotografi. I övrigt gäller de allmänna tävlingsreglerna.
Månadens bild, oktoberSkuggaTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen
  • båda i färgklassen
  • båda i svartvita klassen eller
  • en bild per klass
. Tävlingsbilderna skall vara tagna under 2013 eller senare.
Höstutflyktstävling, oktoberMotiv från höstutflykten till GammelstadsforsenI höstutflyktstävlingen får var och en ställa upp med
  1. tre enskilda påsiktsbilder (svartvita eller färg eller blandat) och
  2. en triptyk eller alternativt en serie på tre enskilda bilder som tillsammans bildar en helhet.
Månadens bild, novemberMöteTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna skall vara tagna under 2013 eller senare.
Månadens bild, januariFörfallTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna skall vara tagna under 2013 eller senare.
Månadens bild, februariGlitterTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna skall vara tagna under 2013 eller senare.
Tävlingen om pokalen Qvinnan, februariKvinnaTvå påsiktsbilder per deltagare, valfritt färg / svartvitt.
Månadens bild, marsRumTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna skall vara tagna under 2013 eller senare.
Månadens bild, aprilFlyktTvå deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. Tävlingsbilderna skall vara tagna under 2013 eller senare.
Traditionstävling, majFritt motivI traditionstävlingen tävlar bilder där mins en del i framställningskedjan innehåller icke-digitala element, någonting som kan betecknas som fotografens eget hantverk. Förutom natufligtvis sedvanliga mörkrumskopior exempelvis silvergelatinkopior framställda i mörkrum, polymergrafik, nålhålskamerabilder, fotogram, cyanotypier och andra ädelförfaranden, bilder framställda med etsade plåtar utan tryckning (t.ex. coronagrafi), o.a. motsvarande. Vid digital bildbehandling får man inte utföra manipulerin enligt definitionen i de allmänna tävlingsreglerna. All form av mörkrumsmanipulation är tillåten. Varje fotograf får ställa upp med högst 3 bilder.