Styrelsen

AFK:s styrelse och funktionärer

Styrelsen

Styrelsen når du vid adressen . Dessutom har vissa styrelsemedlemmar skild adress för direkt kontakt.

Ordförande:
Hanna Blomqvist
Braxenvägen 9 A 3
02170 Esbo
Tfn hem: 09-462 223
Mobil: 050-433 4765

Viceordförande:
Peter Schulman
Mårsbackavägen 34
04150, Mårtensby
Mobil: 0400 430 675

Sekreterare:
Ghita Thomé
Jungfrustigen 4 C 20
00140 Helsingfors
Hem: 170 342
Mobil: 050-367 6486

Skattmästare:
Lars Kronlund
Korpasvägen 8 D
00300 Helsingfors
Mobil: 040-577 5818

Tävlingssekreterare:
Lea Laine
Söilibacken 12 K
02180 Esbo
Mobil: 050 5681595

Styrelsemedlem:
Jan Hagelberg
Skådespelarvägen 6 A 35
00400 Helsingfors
Mobil: 050 3473903

Funktionärerna

Funktionärerna når du vid adressen . Dessutom har vissa funktionärer skild adress för direkt kontakt.

Cirkulärredaktör:
Christine Saarukka
Hamnholmsvägen 1 D 58
00980 Helsingfors
Tfn hem: 09-135 2168
Mobil: 040-722 3849

Biträdande cirkulärredaktör:
Kristian Frantz
Hansasbågen 3-5 D 7
01150 Söderkulla
Mobil: 040-522 8638

Labbmästare, biträdande tävlingssekreterare:
Peter Stenius
Gamla Åbo landsväg 5-7
00320 Helsingfors
Tfn jobb: 09-772 5783
Mobil: 050-381 2648

Vice labbmästare:
Mikael Albrecht
Larviksvägen 2 J
02320 Esbo
Mobil: 040-550 9349

Klubbvärd:
Lars Wernbom
Skarpskyttegatan 18 A 8
00150 Helsingfors
Hem: 666 113

Internetansvarig:
Niklas Lindgren
Hörnebergsgatan 7 A 26
00500 Helsingfors
Mobil: 050-346 5644

Arkivgruppen: